????????

????? "??????????" ? ??????? ??? ?? ?? ? ??
???????? ? ????? ??. ???????? "??? ????????",
??????? "???? ????????", ???????? "?????? ????????",
?? ??? ?? ???? ?? ???? ? ?, ?? ?? ?????? ???????
?? ?? ???? ????.
????? "????????" ? "??????????" ??????? ? ????????
?? ?? ? ???? ????. ?? ???? ?? ??? ???? XX ????
??? ???????? ?????? ??????? ?????????? ??????, ? ?-
?????? ? ????? ???????? ????? ?????, ????????
???????? ????, ??????????? ?????? ??????.
? ??????? ?????????? ????????? ??? ??????? ???-
??????, ???? ?????, ?????, ???? ? ?? ???????,
??????? ? ??????? ? ?????? ????? ??? ??????? ??-
?????? ???????? ??? ???? ????????? ???????.
? ?? ? ?? ????????? ?????: ???? ?? ??? ??? ??????-
????? ?? ?? ??????, ?? ? ????? ??????? ????? "??-
????????", ?? ? ????? ?? ??????? ??? "???????",
? ?????? ??????? ????????? ?????? ????? ?????? ?
????????? ???????. ???????, ?? ?????? ???????
???????, ?? ? ?? ???????, ???????? ? ?? ????
??? ?? ?????? ?????? ???????????.
????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ? ?????????
??????? ?????. ??? ???? ???? ??? ? ?, ?? ? ??-
???? ????????????-???????? ???? ????? ?? 90-?
????? ??????? ? ??? ???? ??????? ?????, ??? ? ???
?? ?? ???????? ???????? ???, ?? ? ????????
????????, ?? ? ?????? ??? ??????????? ?????? ??-
??? ??? ???? ????, ??????? ?????? ????????-
???, ?????? ?????????????? ? ?????? ?????? ? ????
??????? ???????.
???????? ??????? ??? ???? ? ?????, ??? ??
??? ??????, ?????????? ? ???????????? ???-
????? (??? ?????). ? ??? ????? ???????? ????-
?????? ? ????? ????? ? ???????.

.
- 2 -

??? ?? ?????? ? ???????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ? ?????? ??????? ? ?????? ?
? ????? ? ???? ????????? ? ??????-???????? ?
? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
?1.??????? ? ????? ???? ????? ???? ??????
???????? ? ?????? ?????? ??, ? ????-?
? ? ????, ??????????
? ? ???? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
?2.??????? ? ???? ???? ? ????? ???? ?
??????????? ? ?????? ? ?????? ?
? ??? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
?3.????? ? ????? ? ???? ?
???????? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
?4.????????.????????, ????????????, ??????-?
? ???? ???????? ????-??????? ?????????
? ????. ???????????-?????????. ?????-?
? ??? ?? ???? ?????-????????? ?? ?????
? ????, ????????? ??-???????? ??????? ??
? ??,? ?? ??????? ??-??? ??????? ????
? ????? ??????? ????-???????? ????????-?
? ????. ???? ???. ?
????????????????????????????????????????????????????????????????
???. N 1

? ??????-???????? ?????????, ??????? ??????????
?? ?? ??????? ? ? ?????? ????? ?? ?? ????????? ?
????, ?? ? ??????? ??? ???? ? ??, ? ?? ???????
???????, ? ?????????? ??? ??????? ????????
????????? ????.
? ?? ??? ? ??????? ????, ?? ?????? ??-
??????? ???????? ????, ?? ?????? ?????? ???? ??-
??, ? ???? ??? - ????? ??????, ?? ?? ???????
????????. ???? ? ???? ????????? ???? ????????????
????????? ???? ??????? ??? ????? ????? ??????-
???, ???? ???? ????????? ????????? ? ????.
???????? ??????????? ??????? ?????? ????? ? ????-
???, ?? ? ??????? ???????? ? ?????? ????????? ????? ?
?? ??????, ??? ????? - ? ???????????.
??????, ??? ???? ?? ????? ????????? ????? ?????-
?????, ?????? ??????? ??? ??? ??? ?????? ????-
??? ???, ??? ?????????? ???????????-????????? ???-
???? ???????, ?????????? ??? ???? ? ??????,
???? ????????? ??????? ??? ??? ? ???????. ??
??? ????? ??? ???? ? ???? ?????????, ??????????????
?????? ?????????? ?????, ? ????? ?????????? ???-
???? ???????. ??, ??????????? ??????????, ???
???? ???, ??????, ?? ?? ?? ??? ?????? ????, ????, ?
???? ?? ??????????. ??? ?? ?????? "??????????" ??-
????? ? ?????? "???????? ??????????". ?? ? ??
?????????? ???????????? ??????? ????? ?? ????-
??? ???? ?????. ?? ?? ????????? ????????? ?????-
????? ??????? ??????? ???? ????? ?????
"????", ? ???? ??????? ??????? ???? ??????????
?????????, ????? ?? ???????? ?????? ? ????? ????, ???-
???, ? ?.?., ? ???, ? ?????? ???? ?????????, ????-
????? ?????????? ?? ????? ?? ???????? ?????????? ???-

- 3 -

??? ? ?? ???? ?????? ??????? ???????. ??-
??? ????????? ?????????? ?????????? ????? ??????
?????????? ??????? ? ?????, ?????? ????????? ??-
?????? ???. ?????? ?? ??? ????????? ?????????? ??-
??????? ??????? ???????? ??? ?? ?????????? ?????-
???.
??? ????? ????? ?????????? ?? ???? ? ???? ???-
???? ? ???????: ???? ?? ??? ??????? ???????? ?? ?-
?????? ?????? (????? ????? ????????????? ??-
???), ???? - ?? ??????? ????? ??????, ????? ??-
???? ????????? ???, ????? ? ???????? ?-
??????? ???????. ???????? ?????????? ??? ? ??
???? ? ?????? ??????? ? ??????????: ??????????
???????????-????????? ??????? ??? ?? ???????????-
??? ????, ?????????? ?????? ????????, ??????????
???, ?????????? ???????? ???????????? ?????,
?????????? ??? ????.
? ????????? ?????????? ??????? ????? ????????
?????? ???? ????????? ?? ?????, ???? ??? ???,
??? "???????", "??????????", "???????? ????????",
"?????? ?????" ? ????. ? ???? ????????? ??? ????-
? ??????? ????????, ??? ????????? ????????? ? ??? ??-
????? ???????? ? ????? ????? ???? ?????.
? ???????? ??????? ????????? ??? ????? ?????
??????? ????? ???. ?? ? ?? ????????? ????? ??-
???? ? ???? ?????? ??.
??????, ??? "???????" - ?? ??????? ?????,
??????? ? ?? ?? ?????? ? ??? ???, ???????? ????,
? ????? ???? ?????? ??????????, ????, ?????? ??-
??? ? ??????. ??? ?????? ???????? ?? ?, ?? ????? ???-
??????? ???????? ????? ???? ??? ?????, ????? ? ??-
???????, ?????? ? ???????? ???????. ?? ????????? ??????
?? ????????? ??, ?????? ???? ???????? ??????????
? ?????????? ???????? ???.
????? ? ???????? ??????? ?? ?????????? ?? ??-
??? ???????, ? ????? ?? ???????? ???? ??? ?
???? ?? ? ???? ?????????? ????? ?? ??????-
????????.

???????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????? ???? ?????? ???? ?
? ???????????????????????????????????????????? ?
? ?1. 1900-1930 ?3. 1960 - 1970 ? ?
? ????? ? ????? ? ??????? ? ?
????????? ? ?????? ? ????? ? ?
? ? ? ???? ? ?
? ???????????????????????????????????????????? ?
? ?2. 1930 - 1960 ?4. 1970 - ????. ??? ? ?
? ?????? ? ???? ? ??. ? ???? ? ?
? ??? ? ???? ? ???? ? ?
? ? ??????? ? ? ?
? ????????????????????????????????????????????? ?
? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????
???.2 ????? ??? ? ???? ?? ? ???? ???????.

? ???? ???? (?.?. ? ?????? ???????? ?? ???????)
? ?? 60-? ????? ???? ??????? ? ?????????? ?? ?????-
?? ?? ??????? ??. ???? ??????, ????????? ???? ?????-
???? ??????, ????????? ?? ????? ??????, ? ??????:
????????, ?????? ??? ? ???? ????? ??????. ?????

- 4 -

??? ?????????? ? ?? ???? ?????? ????.
?? ??? ????? ?????????? ?? ??????? ????? ?-
??????? ???????? ? ? ??? ????. ?? ??????? ?
??????? ??????? ? ?????? ??? ????? ????? ?????? ?
????????? ??????? ???????? ??????? ???????
??? ????? ?? ????? ?????????.
???? ? ????? ?????, ????????? ???????? ???-
?, ??? ???????? ???????? ???????? ??? ???
??????? ? ???? ?????????? ?????, ???? ?? ?? ?????-
????, ?? ??? ??? ?? ?????? ????????? ????? ????.
? ???? ????, ??? ?? ????? ?? ???? 2, ????? ????
??????? ? ? ???? ????????? - ?? ???????? ??? ? ?-
?????. ???????? (????? ??????? ???????) ??? ???-
?? ? ???? ???????? ???????? ??? - ???? ??? ???????-
?? ???. ???? ?? ??? ??????? ??? ??? ???????.
?????? ? ??? ???? ???????? ???? ??? ? ????-
????? ??, ?? ??????? ???????? ??? ???????? ???? ??
???????? ????? ? ??? ??? ? ????? ????????, ?
???? ???? ? ????, ??, ? ?? ????, ????? ? ????
? ????? ????????? ? ???? ????? ?? ???????
???.
????????, ?????? ????????? ?? ??????? ??? ???-
??????? ?? ?? ???????????? ???????, ?? ?? ?? ???
???????? ?????? ????????? ?????? ?????????? ?
???? ?????????? ( ? ????? ?????????).
?????? ??? ??????? ??????, ???? ? ??? ?? ??
??? ????? ????? ???????? ????????? ??????? ??-
?? ??? ???? ????????? ??????????.
????? ? 40-? - 50-? ???? ? ????? ???????? ??? ????-
???? ??? ??????? ??????????, ?????????? ??? ?????-
?????? ???????????-???????? ???????. ???????-
??? ? ??? ??? ?????????? ????????? ?????? ???-
??? ?? ?? ????? ????? ?? ????? ??. ???????, ?
50-? - 60-? ????, ??? ??? ??????? ????? ????: ??????-
?????, ?????????? ?? ?? ?????? ???, ? ??? ??, ? ???? ? ???-
???????, ????-?????, ????-???????? ????-
???. ???????? ???? ?????????? ?????, ???, ??? "???-
?????? ??????????", "????? ??????????", "?????-
??? ??????????".
"????????? ??????????" - ?????????? ??? ?? ???-
????????? ???????, ???????? ?? ?????? ??????
?? (?? 10 ? ?????) ???. ????????? ?????????? ????????
??????? ? ??????? ??? ??? ??? ???????? ????????-
??? ?????? ????? (???). ????????? ??????????
?????????? ????? ????????? ?????????? ??? ?? ??-
???? ???? ???? ??, ? ??? ??????? ?????? ?????
??? ????? ??????. ?????? ??? ? 50-? - 70-? ???? -
??????? ????-????? ????? ??? ? ?? ???????-
????-???? ?????????? ???????, ???????? ????-
????? ???????? ???.
70-? - 90-? ????: ??????????? ?????????? ? ????
70-? ????? ???????? ? ?????? ????? ? ????????? ????-
?????? ??????????. ????? ????????? ??????? ??-
????????:
1. ??????? ????? ??? ??? ???????? ??.
2. ???????? ??? ???????, ???????????? ?? ?-
??.
3. ???? ? ???????? ???????????.
?????? ?????? ? ??????? ????? ?????????
?????????? ? ?? ???? ?????? - ?? ????? ??????? ?????
???????? ??????? ??????? ???.

- 5 -

??????? ???, ? ???? ???? ?????????? ???-
??, ?????? ????, ????????? ???? ???????? ??-
??, ? ????, ????????? ???????. ??? ??, ??? ?-
???????? ?? ? ????? ???? ??? ????? ????, ???????
???????? ?????????? ????? ????????? ???????-
???. ? ?? ???? ?????? ???????? ???? ?????,
????? ???????? ?????? ?? ?????? ???????, ????
??? ????????, ?? ???? ?? ?? ???????, ??? ??? ????
??????? ? ??? ??? ???? ???????. ?? ??? ??????? ??-
? ????????? ???, ?? ?????? ?????? ? ????????? ?-
????.
???????? ?????????? ? ?????? ????? ?? ???-
??? ????????. ???, ???????? ???? ?????? ????-
?? ?? ???? ? ???????? ???????? ???????? ????-
??????? ?? ?????? ????? ?? ????????????. ?? ???????
?? ????? ????????? ??????????, ???? ???, ??????-
??? ????????? ???, ?????? ? ? ?????; ??????
??????? ??????, ?????? ??????????? ? ??????? ??????
????????? ?????, ? ??? ?????? ??????? ???-
????, ?????????? ? ?????? ?????????? ?? ????????? ?? ??-
??. ???? ?????? ?????? ??? ???????, ? ? ??????-
??? ??????? ????; ??????? ?????? ?????? ??? ?
????? ?? ??? ???????????? ?????????, ?? ??????? ??-
??? ?????? ? ????????? ?????????.
??? ????????? ??????????:
1. ???????? ???? ?????? ????????? ??? ???????
??????? ? ???????? ?? ???? ???????? ???????? ??????-
??? ??????????, ?????? ?????? ????????, ??????????
????, ?? ????????? ? ???, ? ??? ?????????? ?.
2. ???????? ???? ???????? ??????? ??????????? ?
??????? ??? ??, ????? ??????? ? ???? ??????
????????.
3. ???????? ???? ?????? ???????? ???? ?-
????? ????????? ?????????.
4. ???????? ???? ??????? ???????? ???????
?? ??? ? ??? ???? ? ?? ???? ???????, ???-
??????? ? ??? ? ?????? ???.
5. ??? ???? ??????? ???????? ?????? ??? ?????-
??? ??????, ????? ????? ??????? ????????.
6. ???????? ???? ????? ???? ??? ????????? ?-
????.
7. ???????? ???? ??????????? ???????? ????????
????? ???? ???????.
???????? ?????????? ?? ??? ??????? ? ???-
????. ?????? ???? ?? ? ????? ???? ????? 100 ???. ???-
??? ? ????? ?? ???????? ? ??????? ? 2 ???. ??????
????? ?????? ???? ??????????.
???????? ?????????? ?????? ????????? ???????
???????? ? ?????? ? ???? ????????? ??????. ??
?? ???? ????, ? ??? ?? ? ???????? ????? ???-
?????? ??????????? ???????.

?????? ?????? ????????? ??????.
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ? ?????? ???????? ?
? ??????? ? ?????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
?1. ????? ???????? ? ??????? ????? ???? ?
? ????????? ?? ????? ??????? ???- ?
? ???? ???, ??? ? ????????? ?? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????

- 6 -

?2. ??????????????? ????????? ???????????? ??????-?
? ?????, ?????? ??????? ?????? ???-?
? ?????? ? ????????? ?????? ????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
?3. ??????? ??????????? ? ?????? ?????????????
? ?????, ?? ?? ?????? ?????, ????-?
? ??? ???? ? ?????????? ?????? ???????
? ???? ???????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
?4. ??? ?????????? ??????, ????? ????-?
? ????? ??????, ????????? ???? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
?5. ?????? ??????? ? ?????? ???????? ????-?
? ??? ??, ??????? ?? ??????? ? ?????,?
? ????????? ?? ?????? ????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
?6. ????? ????? ????????? ?????, ???????
? ?????? ????, ??????? ???????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
?7. ?????? ???????? ???????? ?????? ?? ???-?
? ??? ?????, ???????, ??????? ????????
? ???? ? ???????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????
???.3

???? ??????? ?????? ??????????, ??? ?????? ???-
????? ??????????? ??? ????????? ?? ???? ? ??-
??? ????? ??????? ???? ? ???????? ? ?? ?????.
???????? ??????? ?????????, ?? ? ????? ????,
???????? ????? ????, ?????? ????????? ???????? ?????
??????????? ???, ???????? ??? ???? ??????? ??-
???, ?????? ?? ???????? ? ????? ? ???. ???? ?????
????? ?????????, ?? ?? ????? ??????: ????? ???????
????? ? ??????? ?????? ????? ????? ??????????-
?; ???? ???, ???????? ??????? ????? ? ??????-
?? ??????; ??????? ??????????? ??? ????, ???????
? ????? ????? ???????; ?????? ?? ??????? ???-
????????, ????? ????? ???? ?? (??????, ???????
????????? ????????? ????? ?? ?? ?????? ??????? ??
????, ? ?? ???? ???????).
????? ?????, ????? ????????? ?????????? ???-
?? ????? ?? ????????????? ????? ??????? ??? ???.
????? ????????? ?????????? ?????? ? ?? ???????
?????? ?????????? ??????????: ?????????? ?????, ???-
??????? ????????, ?????????? ???. ????? ?????, ??-
??? " ???????? ??????????" ???????? ???? ???? ???
?? ??????? ??? ?????????? ???. ???? ???? ???, ??
?????? ???????? ?????????? ??????? ??? ??-
???? ??????? ?? ???? ????? ???????.

Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.