Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія
Гірничий факультет
Кафедра інформаційних технологій

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
до курсової роботи
з дисципліни "Основи автоматизованого проектування складних систем"
на тему:
"ПРОЕКТУВАННЯ ОФІСУ САПР – ОДЯГ "

Виконала :

ст. гр. ДГ-К6-1
Шипилова Г. В.
ас. кафедри ІТ
Ушакова І. В.

Перевірила :

Стаханов
2009

Процес проектування є цілеспрямованою послідовністю дій по реалізації проектних рішень
(до яких приводять проектні процедури: математичне моделювання, оптимізація, компоновка об'єктів), що
приводять до створення опису об'єкту проектування, достатнього для виготовлення об'єкту і його
експлуатації в заданих умовах.
У загальному випадку проектуванням називається складання опису, необхідного для створення
в заданих умовах нового неіснуючого об'єкту (системи тих. процесу, економічні процеси, технічні вироби
і т.д.).
Цей процес базується на вивченні потреби суспільства і пошуку якнайкращого варіанту її
задоволення.
Сучасні системи проектування дозволяють автоматизувати процеси проектування тим самим
зменшити час і ресурси на його виконання.
Ціль автоматизації - підвищити якість проектування, знизити матеріальні витрати на нього,
скоротити строки проектування й ліквідувати ріст числа інженерно-технічних працівників, зайнятих
проектуванням і конструюванням.
Проектування являє собою цілеспрямовану послідовність дій по реалізації проектних рішень
(до яких приводять проектні процедури: математичне моделювання, оптимізація, компонування об'єктів),
що приводять до створення описи об'єкта проектування, достатнього для виготовлення об'єкта і його
експлуатації в заданих умовах.
Особливістю автоматизованого проектування є те, що в ході проектування відбувається постійний діалог
людини й машини [1].

Приймальня в 3D виді

Кімната відпочинку в 3D
виді

1.Розподільний електрощит
2.Сполучні коробки
3.Розетки
4.Вимикачі

•Завдання аналізу статичних станів об'єкта
•Створення моделі об'єкта
•Завдання синтезу (оптимізація в проектуванні)
Побудова моделі за допомогою MS Excel, MathCAD

 

Мети й завдання курсової роботи з теми "Проектування офісу САПР - одяг" досягнуті в
повному обсязі: систематизація й закріплення теоретичних знань, отриманих при вивченні навчальної
дисципліни "Основи автоматизованого проектування складних систем" і придбання навичок у
використанні сучасних інформаційних технологій, а також придбання й закріплення навичок
самостійної роботи.
У математичному моделюванні були вирішені всі задані завдання за допомогою Excel,
MathCAD. Всі отримані результати вирішені двома програмами сходяться значити отримані
розрахунки були зроблені правильно. Порівнюючи методи рішення можна сказати, що програма
MathCAD зручна своєю простотою й швидкістю у відмінності від Excel, що у свою чергу дозволяє
зрозуміти процес рішення задачі.

 
1.Конспект лекцій по дисципліні "Основи автоматизованого проектування складних систем". Лектор
Карчевскій В.П.
2.Інформатика: Базовий курс/ С.В.Симонович ізд. - Спб.: Пітер, 2001.-640з
3.http://www.spez.com.ua
4.Леонтьев В.П. Новітня енциклопедія персонального комп'ютера. - М.: Олма-пресс Утворення, 2004. 734 с.: іл.
5.Комп'ютер з нуля. Книга + Відеокурс: учеб. пособ/ під ред. Ф.Н. Рєзникова. - М.:Кращі книги, [2005].
- 384 с.: іл. + [1] CD. іл.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.