Інформаційна система
“Кафедра”
Презентація

Інформаційна система “Кафедра”
? Задача „Кафедра” виникає у
тому разі, коли уповноважена
особа кафедри навчального
закладу хоче побачити, які
кадрові та інші операції
відбувалися по кафедрі за
деякий період. При цьому
необхідно видати паперовий
документ, якій є офіційним
підтвердженням проведених дії.
Тому така задача повинна бути
автоматизована на кафедрі
вищого навчального закладу.Ця
задача вирішується при
керуванні такими об’єктами:
? АРМ робітника кафедри;
? АРМ оператора кафедри.

Інформаційна система “Кафедра”
? Проектування глобальної
інфологічної моделі даних ІС
полягає в інтеграції локальних
інформаційних структур,
здобутих на попередньому етапі.
При об’єднанні локальних
інформаційних структур у
глобальну використовують
поняття – ідентичність,
агрегація, узагальнення. Усі
вони однаковою мірою належать
до типів сутностей або об’єктів
ПС та їхніх атрибутів, зв’язків
між об’єктами ПС та їхніх
атрибутів. Атрибути сутностей ІС
наведени наведені на рисунку
праворуч.


кафедри

Інв.№
майна

Назва
кафедри

? Для вірної
побудови ІС
була
розроблена
інфологічна
модель, що
наведена на
рисунку
праворуч

Технічне
обслугов-я

Дата
Начальник
кафедри

Назва
факультету

Має

Вид обслугов-я

Корпус

N

Інв.№

1

Рік випуску

Телефон

1
Майно

Відповідал
ьний
Підчи
няют
ься

N

Лабораторія

Має
1

N
Код
лабораторі
ї


кафедри

1

ПІБ


кафедри

ПІБ нач-ка
лаборат-ії

Співробітники
лабораторії

Посада

Освіта

В/звання

1

Телефон

Телефон

Відпові
дають

Інформаційна система “Кафедра”
? В композиційної
схемі БД
(наведена
праворуч)
системи відсутні
тимчасові і
просторові
протиріччя

Інформаційна система “Кафедра”
?В контексті
вищезгаданого не
слід поділяти
розроблені таблиці
БД на декілька
нових, що випливає
також з
рекомендацій
майстра аналізу БД
“Кафедра”.

Інформаційна система “Кафедра”
? Інтерфейс
системи зручний.
Форма з
підпорядкуванням
та інтерфейсними
елементами, а
також
випливаюче меню
надає додаткові
вдобства при
роботі в ІС
“Кафедра”

Інформаційна система “Кафедра”
? Для доступу
до БД в
локальній
мережі та
через інтернет
розроблена
сторінка
доступу до
даних, яка
може бути
розміщена на
сервері.


Случайные презентации

Файл
191073.ppt
3.ppt
pictures.ppt
Презентация 2.ppt
234883.pptx
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.