Предмет:

Викладач:

Підручники:
1. Гаєвський А.Ю. Інформатика 7-11 клас.
2. Зарецька Т.І. Інформатика 10-11 клас.
3. Корнієнко М.М. Інформатика: Довідник для учнів та абітурієнтів.

Тема уроку:

Інформатика. Інформація і
повідомлення. Інформаційні
процеси. Носії інформації. Форми і
способи подання інформації. Види
інформації. Кодування повідомлень.
Властивості інформації. Поняття
про сучасні засоби зберігання та
опрацювання інформації.

Мета:
Навчальна:
сформулювати у учнів
поняття про види та властивості
інформації, про засоби обміну
інформацією та її збереження.
Розвиваюча: розвивати просторове й
логічне мислення, вміння робити
висновки.
Виховна: виховати в учнів інтерес до
предмету.

Інформації та операцій над нею

Принцип передачі інформації
Джерело
інформації

Кодуючий
пристрій

канал
зв’язку

Декодуючий
пристрій

Одержувач
інформації

Інформаційні процеси

Властивості інформації
Повнота – ступінь уявлення про об’єкт
інформації, яка необхідна для прийняття
правильного рішення
Корисність – максимально можлива
користь, яку здатна дати інформація для
досягнення мети
Доступність – правдивість уявлень про
джерело інформації
Актуальність – відповідальність інформації
поточному моменту часу

Види інформації
За способом За способом
сприйняття відображення
Візуальна
Аудіальна
Тактильна
Нюхова
Смакова

Музична
Графічна
Текстова
Числова
Комбінована

За суспільним
значенням
Спеціальна

Масова

Вимірювання інформації
1 Байт = 8 біт
1 Кіло байт (Кб) = 1024 байт
1 Гіга байт (Гб) = 1024 Кбайт
1 Тера байт (Тб) = 1024 Гбайт

Носії інформації
• Паперові – книжки, газети, перфострічки,
перфокарти
• Магнітні – диски, стрічки
• CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
• Магнітно-оптичні,
нанотехнології

Робота в групах
І група: Навести приклад отримання повної
інформації. Розписати та пояснити спосіб та
принцип отримання цієї інформації
ІІ група: Навести приклад
отримання актуальної
інформації. Розписати та
пояснити спосіб та принцип
отримання цієї інформації.
ІІІ група: Навести приклад
отримання корисної інформації.
Розписати та пояснити спосіб та
принцип отримання цієї
інформації.

IV група: Навести приклад отримання
доступної інформації. Розписати та
пояснити спосіб та принцип отримання
цієї інформації.

Домашнє завдання
Варіант 1:
Розписати ситуацію за принципом обміну інформацією:
Учень готує реферат на урок історії України.
Варіант 2:
Розписати ситуацію за принципом обміну інформацією:
Столяр виготовляє стілець за замовленням.
Варіант3:
Розписати ситуацію за принципом обміну інформацією:
Виконання лабораторної роботи учнем під керівництвом викладача.
ЛІТЕРАТУРА:
ЛІТЕРАТУРА
Гаєвський А.Ю. Інформатика 7-11 клас: стор. 5-11, 17-26
Зарецька Т.І. Інформатика 10-11 клас: стор. 3-8
Корнієнко М.М. Інформатика: Довідник для учнів та абітурієнтів: стор. 5-15


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.