Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин (41441)

Посмотреть архив целиком

Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин.

Мета роботи: з’ясувати поняття чисельності, щільності, демографічної структури популяцій та методи їх дослідження побудувати демографічні таблиці і на конкретних прикладах рахувати численність, щільність, ріст популяцій певного виду і порівняти отримані дані.

Матеріали: статистичні дані, калькулятори (або комп'ютер), міліметровий папір.

Теоретичні відомості. Динаміка чисельності популяції характеризується комплексом ознак (народжуваністю, смертністю), швидкістю їх змін, які поєднані між собою складними взаємозв'язками:

І. Народжуваність (b). Виділяють:

а) максимальну — абсолютна, фізіологічна, теоретична, в ідеальних умовах при відсутності лімітуючих факторів;

б) екологічну — в реальних умовах;

с) питому b = (∆Nn/N∆t) 100%, ∆Nn де, — число особин, що народились за певний період часу ∆t; N — число особин в початковий момент відліку.

2. Смертність (d). Виділяють:

а) мінімальну — теоретична, в ідеальних умовах, без впливу лімітуючих факторів, спричинену старістю;

б) екологічну — в реальних умовах;

с) питома d = (∆Nn/N∆t) 100%

Рівновага між народжуваністю і смертністю (швидкість відновлення та виживання популяції) що характеризуються основним рівнянням динаміки чисельності популяції: г =b —d; це зумовлено потенційними можливостями популяції (репродуктивним пристосуванням — експоненційний ріст — г), що залежить від щільності популяції та розмноження; зовнішніми факторами, конкуренцією (логістичний ріст популяції k); статевою і віковою структурами популяції (демографічна структура популяції).

Для оцінки демографії популяцій будують демографічні таблиці, в які заносять показники, розраховані за відповідними формулами. Таблиця №1.

Клас

віку

Число особин в момент обліку

Питоме вижи-вання

Число особин, що загинули від х до х+1

Питома смерт-ність

Число нащадків, народжених однією самкою

Питома народжуваність

x

nx

lx

dx

qx

mx

mxlx

0

20

1

4

0.20

0

0

1

16

0.80

4

0.20

0

0

2

12

0.60

4

0.20

2

1.20

3

10

0.50

2

0.10

4

2.00

x


mxlx


Всі організми умовно розподіляють на класи. Питоме виживання для х=0 становить 1 (l x = 1), псі наступні дані обраховують, виходячи з числа особин в момент обліку.

Наприклад: пх = 20 1Х = 1

п x = 16;l x1 =(16.1)/20 = 0,80; l x2 =12 ∙1/20= 0,60; l x3 = 10 ∙ 1/20 = 0,50

Аналогічно розраховують питому смертність: q x

Наприклад: n x = 20 l x = 1

d x = 4; q x = (4.1)/20 = 0,20; d x2 = 4 ∙1 /20 = 0.20; d x3= 2 ∙1 /20 = 0,10

Rо - чиста швидкість розмноження.

Rо = ∑ mх lx — (число нащадків на кожну самку - питома народжуваність) = 3,2 Щоб побудувати демографічні таблиці, потрібно знати:

- вік, коли вид вступає в генеративну фазу,

- плодючість жіночої статі,

- середній час генерації (Т), який відповідає середньому віку самки, що народжує дітей (сума добутків, що отримують в результаті множення відповідного віку на число нащадків, а потім суму ділять на питому народжуваність):

T = ∑x mх lx / ∑x mх lx

- швидкість росту популяції (λ) за одиницю часу λ = lnR0 / Т.

Правило стабільності статево-вікової структури (А.Лотка, 1925). Для стабілізації популяції має витримуватись певне співвідношення статевих і вікових груп:

- за щільністю (популяція повинна мати врівноважену щільність)

- за поведінкою

Хід роботи. На основі наведених даних (табл. 2-3) побудуйте демографічні таблиці і розрахуйте ріст популяції.

Таблиця №2.

Показники зміни популяції ялівцю

Життєві фази

Вік

х

n x

l x

d x

q x

mх lx

1

Сходи

0 -5 5 7

23061

-

3

Віргінільні

7-12

4617

4

Генеративні 1

12 - 13

2612

2,14

5

Генеративні 2

13 - 20

692

10,754

6

Генеративні 3

20 - 50

391

14,84

7

Субсенільні

50 - 85

64

3,44

8

Сенільні

85 - 100

14

_

ЕГПхІх

Розрахуйте коефіцієнт репродукції (R0), середній час генерації (Т), швидкість росту (λ) та оцініть вікову структуру (С x).

С x = λ x l x / ∑ λ x l x

Популяції рачка в 1959 і 1960 р. характеризувалися такими показниками (табл.№3).

Таблиця №3.

Показники зміни популяції рачка 1959-1960 рр.

п/п 1959

x

n x

lx

d x

q x

mх lx

Х mх lx

λ

Сх

1

0

1,0

0

2

1

0,0000620

460

3

2

0,0000340

870

4

3

0,0000200

11600

5

4


0.000015512700

6

5

0,0000110

12700

7

6

0,0000065

12700

8

7

0,0000020

12700

9

8

0,0000020

12700

10

mх lx

хmх lx

п/п 1960

x

n x

lx

d x

q x

mх lx

хmх lx

λ

Сх

1.

0

1,0

0

2.

1

0,0000640

460

3.

2

0,0000290

870

4.

3

0,0000190

11600

5.

4

0,0000090

12700

6.

5

0,0000045

12700

7.

mх lx

хmх lx


Случайные файлы

Файл
80644.rtf
153351.rtf
178256.rtf
115924.rtf
11398-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.