Инвестиционно-инновационная деятельность на предприятии (LITERA~1)

Посмотреть архив целиком

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ


 1. Закон України Про внесення змін до закону України “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності” від 1 грудня 1998 р. № 284 – ХIY // Голос України –98 –22 грудня с 6 – 9.

 2. Закон України Про внесення змін до деяких Законів України з метою підтримки науковой і науково-технічної діяльності.

 3. Указ Презедента Украины об утвержденнии положения О совете по вопросам науки и научно-технической политике при Президенте Украины от 11 июня 96 года № 409/96 // Деловая Украина 19 июня с.6.

 4. Постанова кабміну Про реалізацію пріорететніх напрямів розвитку науки і техніки // Вісник НАІ України –94 –9 –10 с.5.

 5. Постановление кабмина Украины О внесение изменении и дополнении Постановления КМУ Осоздании гос. Инновационнго фонда”” от 18.02.92 г. №77 // Дело –94 –5.

 6. Вакарина С.И. Инвестиции в Украине –К. : «Конкорд»,1996г.

 7. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник – 2е переработанное и дополненое . – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ 1995г.

 8. Ильнкова С.Д. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. –М.: Банки и биржи, 1997г.

 9. Покропівний С.Ф. Економіка підприємства. –К.: Хвиля – Пресс, 1995, 2т.

 10. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. -К.:

Товарищество «Знання», КОО ,1998г.

 1. Дронов Д. Информационный рынок инноваций и ноу-хау. «Бизнес-

информ» №21, 1996г.

 1. Ковальчук Т. Инновационная деятельность в Украине. «Бизнес- информ», №10, 1996г.

 2. Панасюк Б. Деякі підходи до прогнозування науково-технологічної та інноваційної сфер. “Економіка Украйни”, №3, 1999г.

 3. Тимощук Л. Винахідницька та ліцензіїнв інноваційна активність в економіці. “Економіст”, №3, 1999г.

 4. Новицкий Н. Ориентиры инвестиционной и инновационной деятельности. «Економист», №3 1999г.

 5. “Інноваціїна діяльність, як фактор підвищення еффектівності відчизняної економіки” Фінанси України, №6,1998г.

 6. Бюллетень НДІС Держкомстату України, 3 квартал 1998р. 1. Статистичний бюллетень за 1 півріччя // Міністерство статистики України. –1995р.

 2. Информаціїний бюллетень за липень-серпень 1997р. // Міністерство статистики України. –1998р.
Случайные файлы

Файл
73526.rtf
153875.rtf
159322.rtf
16895.rtf
157516.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.