Статистична звітність в суді (37441)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


РЕФЕРАТ

на тему «СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ В СУДІ»

з дисципліни Статус судів в УкраїніХарків 2011ЗМІСТ


Вступ

1. Поняття та організація статистичної звітності в судах

2. Обов’язки голови, суддів, працівників суду щодо ведення статистичної звітності

3. Облік законодавства і судової практики в суді. Комп’ютеризація роботи суду

Список літератури

статистика суд звітність


ВСТУП


Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення своєчасного одержання статистичної звітності про роботу судів загальної юрисдикції (крім господарських судів) Наказом Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України від 27 травня 2002 року N 206/90/44/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2002 р. за N 461/6749 починаючи з 2002 року було введено піврічну та річну статистичну звітність про роботу судів загальної юрисдикції (крім господарських судів).1. ПОНЯТТЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В СУДАХ


З метою забезпечення об’єктивної статистичної звітності було затверджено форми статистичної звітності за номерами починаючи з №1 по № 34. А саме це такі як : N 1 - "Звіт про розгляд судами першої інстанції кримінальних справ (порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року)", N 1-А - "Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності", N 1-К - "Звіт про розгляд судами справ на виконання Закону України "Про боротьбу з корупцією", N 1-Е "Звіт про роботу касаційної інстанції Верховного Суду України з розгляду кримінальних справ щодо осіб, засуджених до довічного позбавлення волі".

Форма N 2 - "Звіт про розгляд цивільних справ судами першої інстанції", N 3 - "Звіт про розгляд судами першої інстанції кримінальних справ", N 4-А - "Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень", N 6 - "Звіт про кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального покарання", N 7 - "Дані в розрізі статей Кримінального кодексу України про кількість засуджених осіб", N 8 - "Звіт про склад засуджених", N 9 - "Звіт про кількість осіб, засуджених за скоєння злочинів у розрізі галузей господарства".

Форма N 10 - "Звіт про засуджених та види кримінального покарання (в справах, порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року)", N 10-А - "Дані про кількість осіб, засуджених за статтями Кримінального кодексу України (в справах, порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року)", N 11 - "Звіт про склад засуджених, місце і час вчинення злочину (в справах, порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року)", N 11-А - "Звіт про засуджених за окремими галузями господарства (в справах, порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року)", N 12 - "Звіт про неповнолітніх засуджених (у справах, порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року)", N 12-А - "Звіт судів щодо застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру", N 13 - "Звіт про неповнолітніх засуджених", N 14 - "Судимість у розрізі військових формувань України", N 16 - "Звіт про направлення до ЛТП", N 17 - "Звіт про виконання Законів України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" та "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" в процесі провадження справ судами".

Форма N 20 - "Звіт апеляційного суду про розгляд апеляцій в кримінальних справах (порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року)", N 21 - "Звіт апеляційного суду про розгляд апеляцій в кримінальних справах", N 22 - "Звіт апеляційної інстанції про розгляд цивільних справ", N 30 - "Звіт про розгляд кримінальних справ судом касаційної інстанції (порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року)", N 31 - "Звіт про розгляд кримінальних справ судом касаційної інстанції", N 32 - "Звіт про перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку виключного провадження", N 33 "Звіт про розгляд цивільних справ судом касаційної інстанції", N 34 - "Звіт про результати перегляду рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами", N 35 - "Звіт про результати перегляду постанов Вищого господарського суду України в касаційному порядку Верховним Судом України".

Зазначені звіти мають складатися накопичувальним підсумком, шляхом підсумовування даних за відповідні звітні періоди, а це: півріччя та рік. Цим же наказом було затверджено Інструкцію щодо заповнення форм статистичної звітності про роботу судів загальної юрисдикції (крім господарських судів). Згідно із зазначеними нормативними документами голови місцевих судів до 5-го числа наступного місяця після звітного періоду мають подавати Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням юстиції статистичні звіти за формами N: 1, 1-А, 1-К, 2, 3, 4-А, 12-А, 16, 17, 34.

Голови військових місцевих судів гарнізонів до 5-го числа наступного місяця після звітного періоду подають головам військових судів регіонів та Військово-Морських Сил України статистичні звіти за формами N: 1, 1-А, 1-К, 2, 3, 4-А, 17, 34. Голови апеляційних судів до 8-го числа наступного місяця після звітного періоду повинні подавати Міністерству юстиції України статистичні звіти за формами N: 1, 2, 3, 4-А, 12-А, 17, 20, 21, 22, 32, 34.

Голови військових апеляційних судів регіонів та Військово-Морських Сил України до 15-го числа наступного місяця після звітного періоду подають Міністерству юстиції України статистичні звіти за формами N 1-А, 1-К щодо роботи місцевих судів гарнізонів; N: 1, 2, 3, 4-А, 34 як по регіону, так і зведені звіти щодо роботи місцевих судів гарнізонів; зведені звіти щодо роботи військових судів гарнізонів і регіону: 6, 7, 8, 9, 10, 10-А, 11, 11-А, 14, 17; звіти щодо роботи апеляційного суду регіону чи Військово-Морських Сил за формами N 20, 21, 22, 32.

Начальники Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь юстиції до 15-го числа наступного місяця після звітного періоду мають подавати Міністерству юстиції України зведені статистичні звіти за формами N: 1, 1-А, 1-К, 2, 3, 4-А, 6, 7, 8, 9, 10, 10-А, 11, 11-А, 12, 12-А, 13, 16, 17, 34.

Верховний Суд України до 15-го числа наступного місяця після звітного періоду подає Державному комітету статистики України, Міністерству юстиції України статистичні звіти за формами N: 1, 1-Е, 2, 3, 4-А, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

Збирання, зведення статистичних даних про роботу місцевих та апеляційних судів (крім господарських судів) та контроль за достовірністю наданої статистичної звітності, забезпечення бланками відповідних форм звітності було покладено на Міністерство юстиції України.

Міністерство юстиції України до 30-го числа наступного місяця після звітного періоду надсилає Державному комітетові статистики України зведені статистичні звіти про роботу судів загальної юрисдикції (крім господарських судів) за встановленими формами.

Директор департаменту адміністрування судів Міністерства юстиції України зобов`язаний довести зазначений наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь юстиції, голів апеляційних судів, у тому числі військових.

Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь юстиції, головам військових апеляційних судів регіонів та Військово-Морських Сил України необхідно довести зазначений наказ до відома голів місцевих судів.

Одночасно було визнано такими, що втратили чинність, спільні накази Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України: від 20.03.2001 N 154/37/16/5 "Про затвердження форм квартальної статистичної звітності та Інструкції щодо їх заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції 23.03.2001 за N 270/5461; від 25.12.2001 N 504/189/70/5 "Про затвердження форм статистичних звітів N 1-е, 3, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35 та Інструкції щодо їх заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції 25.12.2001 за N 1071/6262.

Контроль за виконання зазначеного наказу покладено на заступника Голови Державного комітету статистики України, заступника Голови Верховного Суду України та заступника Державного секретаря.

Станом на 2006 рік планується затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання, де планується дещо змінений порядок звітності.

У відповідності до Інструкції щодо заповнення форм статистичної звітності про роботу судів загальної юрисдикції (крім господарських судів) форми статистичної звітності про розгляд судами справ розробляються Міністерством юстиції України і затверджуються спільним наказом Державного комітету статистики України, Верховного Суду України та Міністерством юстиції України.


Случайные файлы

Файл
20204.doc
11501-1.rtf
126a.DOC
149061.doc
shpora1.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.