Захист інтелектуальної власності (27929)

Посмотреть архив целиком

Загальні правила державної реєстрації авторських прав


Суб'єкт авторського права згідно Закону України «Про авторське право і суміжні права» для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, здійснюється Установою відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку. Установа складає і періодично видає каталоги всіх державних реєстрацій.

За підготовку Установою до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, сплачуються збори, розміри яких визначаються Кабінетом Міністрів України.

Про реєстрацію авторського права на твір Установою видається свідоцтво. За видачу свідоцтва сплачується державне мито, кошти від сплати якого перераховуються до Державного бюджету України.

Розмір і порядок сплати державного мита за видачу свідоцтва визначаються законодавством.

Особа, яка володіє матеріальним об'єктом, в якому втілено (виражено) твір, не може перешкоджати особі, яка має авторське право, у його реєстрації.

Види реєстрації авторського права:

1. Реєстрація авторського права на витвір

2. Реєстрація авторського права роботодавця на службовий витвір

Реєстрація договорів, що стосуються права автора на витвір:

– Реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на витвір.

- Реєстрація договору про передачу виключного права на використання витвору

- Реєстрація договору про передачу невиняткового права на використання витвору.

За підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, сплачуються збори.

Види зборів та їх розміри наведено в таблиці:


Послуги, тарифи і мита

Процедура державної реєстрації авторського права

Для юридичних і фізичних осіб України (грн.)

Для юридичних і фізичних осіб України РФ
($)

Оплата послуг ПФ «ЄДНІСТЬ» за оформлення матеріалів заявки на державну реєстрацію авторського права

1060

200

Державний збір за підготовку до державної реєстрації авторського права від фізичних осіб

52,25

11

Державний збір за оформлення і видачу Свідчення про реєстрації авторського права на добуток від юридичних осіб

8.50

2

Державний збір за підготовку до державної реєстрації договорів, що стосуються прав автора на добуток, від фізичних осіб

161.50

31

Державний збір за підготовку до державної реєстрації договорів, що стосуються прав автора на добуток, від юридичних осіб

25.50

5

Державний збір за оформлення і видачу Свідчення про реєстрації авторського права на добуток від фізичних осіб

72.25

14

Державний збір за підготовку до державної реєстрації договорів, що стосуються прав автора на добуток, від юридичних осіб

195.50

37


Термін державної реєстрації авторського права від 2 до 4 місяців.

Сума збору, що підлягає сплаті, визначається виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на день сплати збору, у гривнях.

Іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів чи на основі принципу взаємності мають однакові з громадянами України права, передбачені Порядком державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір.

Сума збору не включається до вартості послуг, пов'язаних з його сплатою.

Також сплата зборів провадиться через банківські установи. Кошти від сплати зборів підлягають зарахуванню до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються Державним департаментом інтелектуальної власності (Державний департамент) через спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства виключно для забезпечення діяльності державної системи правової охорони інтелектуальної власності у сфері авторського права.

Державний департамент веде облік документів про сплату зборів та про результати перевірки їх відповідності установленим вимогам.

Документом про сплату збору є копія платіжного доручення на перерахування збору з відміткою банківської установи або квитанція (форма №0402005), де зазначаються платник, вид, сума сплаченого збору, назва об'єкта авторського права, номер заявки на реєстрацію авторського права чи заявки на реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір (заявка), або номер свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір зазначаються за наявністю.

Документ про сплату збору повинен надійти до Державного департаменту разом із заявою (клопотанням) про вчинення відповідної дії, пов'язаної з державною реєстрацією авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, і є дійсним:

протягом трьох місяців від дня сплати збору за умови, що у цей термін розмір відповідного збору залишався незмінним;

– протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору.

Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір визначає процедуру подання заявок на реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, їх розгляду, державної реєстрації, публікації відомостей про цю реєстрацію, видачі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, а також ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір і Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, яка здійснюється МОН в особі Державного департаменту інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства (Державний департамент).

Заявку на реєстрацію до Державного департаменту подає заявник.

Державний департамент:

а) приймає заявки, подані на реєстрацію, і розглядає їх з метою визначення відповідності вимогам розділів II і III Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір;

б) приймає рішення про реєстрацію авторського права на твір, рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, або обґрунтоване рішення про відмову у реєстрації авторського права на твір, обґрунтоване рішення про відмову у реєстрації договору, який стосується права автора на твір;

в) вносить відомості про реєстрацію авторського права на твір та відомості про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір, до відповідного Державного реєстру;

г) надсилає за зазначеною в заяві адресою рішення про реєстрацію авторського права на твір, рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, або обґрунтоване рішення про відмову у реєстрації авторського права на твір, обґрунтоване рішення про відмову у реєстрації договору, який стосується права автора на твір;

ґ) видає свідоцтво;

д) готує та публікує в своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір;

е) може доручати закладам, які входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, виконання окремих завдань, визначених Порядком, відповідно до їх спеціалізації;

є) вносить зміни до заявки за ініціативою заявника;

ж) видає дублікат свідоцтва;

з) вносить зміни до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та здійснює виправлення очевидних помилок з ініціативи автора твору;

и) вносить зміни до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, та здійснює виправлення очевидних помилок з ініціативи особи, яка має авторське право.

Документи, які потрібні для реєстрації авторського права та договору, який стосується права автора на твір:

1. заявка на реєстрацію авторського права на твір обов'язково повинна містити:

а) заяву, викладену українською мовою, що складається за формою, затвердженою Державним департаментом;

б) примірник твору (оприлюднений чи неоприлюднений) у матеріальній формі, визначеній пунктом 15 Порядку;

в) документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору;

г) документ про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права на твір або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору;

ґ) документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва. Зазначений документ подається до Державного департаменту після одержання заявником рішення про реєстрацію авторського права на твір;

д) довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка від імені автора або його спадкоємця подається довіреною особою, або копію довіреності, засвідченої відповідно до законодавства;

е) документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора (якщо заявка подається спадкоємцем автора);

2. заявка на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, обов'язково повинна містити:

а) заяву, викладену українською мовою, що складається за формою, затвердженою Державним департаментом;

б) примірник твору у матеріальній формі;

в) примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права або передачу права на використання твору;

Якщо передачу (відчуження) майнових прав або права на використання твору здійснює особа, яка має виключне майнове право на твір, але не є автором, до заявки додається документ, що підтверджує її виключне майнове право на цей твір;


Случайные файлы

Файл
94995.rtf
70145.rtf
21243-1.rtf
71270.rtf
31995.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.