Объекты гражданских прав (25799)

Посмотреть архив целиком

Міністерство Внутрішніх Справ

України

Одеський Інститут Внутрішніх Справ

Кафедра загально правових дісциплін

Матеріали

до лекції за темою:

обєкти цивільних правПідготував:

викладач кафедри

підполковник міліції

Кострицький І.Л.
Одеса.


Учбові питання:

 • Вступ

 1. поняття і види обєктів цивільних прав.


 1. Речі як обєкти цивільних прав, їх класифікація. Майно.


 1. Цінні папери як обєкти цивільних прав.


 1. Дії, послуги, результати творчої діяльності, особисті немайнові блага як обєкти цивільних прав.


 • заключення


Література.


 • Конституція України

 • Цивільний кодекс України

 • Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993р.

 • Закон України “про ценні папери і фондову біржу” від 18.06.1991р. // ВВру, 1991, №38, ст.508.

 • Постанова Верховної Ради України “про застосування векселів в громадянському обороті України” від 17.06.1992р.

 • Закон України “про приватизаційні папери” від 06.03.1992р.//ВВРУ, 1992, №24,ст.352.

1. Поняття і види обовязків

цивільних правОбєкти цивільних прав : обєкти цивільних правовідносин – поняття тотожні.


Обєктом цивільних прав (правовідносин) може бути те, заради чого субєкти вступають у відносини і на що спрямовані їхні субєктивні права та обовязки з метою здійснення своїх законніх інтересів і прав.


Обєкти цивільних прав за цільовим презначенням та правовим ……… поділяються на такі види:

 • речі, виключаючи гроші, вамотні цінності та цінні папери;

 • інше майно, у тому чеслі майнові права;

 • дії ( роботи ) та послуги;

 • результати творчої діяльності;

 • службова та комерційна таємниця;

 • особисті немайнові блага.2. Речі як обєкти цивільнихправ, їх класифікація. Майно.Речі є основним видом обєктів цивільних прав.

Під речами у цивільному праві мають на увазі всі предмети матеріального світу, які можуть задовольняти певніпотреби людини і бути в її володінні.

Речі, залежно від особливостей їх правового режиму, поділяються на такі види:

1 засоби виробництва і предмети споживання, вилучені з цивільного обороту, обмежанні в обороті або не вилучені з цивільного обороту;

 1. індивідуально визначені і родові;

 2. заможні і незаможні;

 3. споживні і неспоживні;

 4. подільні і неподільні;

 5. головні і приналежність;

 6. плоди і доходи;

 7. гроші;

 8. власні цінності та цінні папери;

 9. нерухомі та рухомі речі.


 1. Без засобів виробництва не можливо створити предмети споживання.

Основні – вони використовуваються багаторозово у виробничому процессі, поступово переносячи свою вартість на продукцію, що виробляється. Це – будівні ,споруди, машини, засоби транспорту і звязку.

Оборотні засоби – це сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, запасні частини.

Предмети споживання – це речі, що використовуються безпосередньою людиною (продукти харчування, одяг, взуття, предмети побуту та інше).

Вилучення речей з цивільного обороту означає, що деякі обєкти можуть належати на праві власності лише певним субєктам цивільного права (напр., надра, води і ліси – є виключна власність народу України).

Обмеження речей у цивільному обороті полягає в тому, що право власності на певні речі може бути передані іншій особі лише за умов, непередбачених законом (напр., придбання зброї, вибухових, радіоактивних речовин, сильнодіючих отрут тощо).

Всі інші – це речі, невилучені з цивільного обороту. Вони можуть вільно відчужуватись, переходити у власність будь-якої особи на підставах, передбачених законом.


 1. Індивідуально визначені речі – це речі, які відрізняються від інших за індивідуальними ознаками:

 • виділені із загальної маси речей даного (напр., з партії холодильніків, приймачів);

 • єдині в своєму роді (напр., картина Репіна “Запорожці”);

 • відрізняються від інших за кількома ознаками (бузлюк інституту, мерії).

Родовими називаються речі, які мають єдині родові ознаки речей даного виду. Вони вимірюються вагою, числом, обємом (1л бензину, 1т пшениці)


 1. Родові речі – при загибелі їх можна замінити – тому вони замінні.

Індивідуально визначені – не можливо замінити – вони не замінні.

 1. Речі які при використанні знищуються повністю (напр., паливо, продукти харчування) або перетворюються в іншу річ (напр., серовина), називаються споживними. До них також належать гроші.

Неспоживними звуться речі, користування якими лише при тривалому збериганні іх призначення (напр., верстаки, будівлі, машини, одяг, взуття).

 1. До недільних речей належать речі, які внаслідок поділу у натурі не змінюють свого господарського чи іншого призначення (напр., продукти харчування). Під неподільницькими розуміють речі, які при поділі втрачають первічне призначення (напр., телевизор).

 2. Нерідко подільні речі знаходяться у такому господарсько-цільовому звязку, що одна з них стає головною, а інша – її приналежністю (скрипка і футляр). Приналежністю є річ, покликана служити головні речі і звязана спільним господарським призначенням. (але не слід путати з поняттям складової частини речі – телевізор і динамік).

 3. Плоди – це природне породження самої речі (приплід тварин, плоди фруктових дерев).

Доходи – те, що приносить річ, пребуваючи в експлуатації і цивільному обороті (напр., плата за житло, орендна плата тощо).

8) Грошам властиві ознаки рядових і подільних речей. Гроші речь заьінна.

Як обэкт права гроші виконують переважно платіжну функцію, але можуть виступати як самостійний обєкт правовідносин (договір подяки, заповіт у кредитних установах).

 1. Валютні цінності – це визначені законом певні види майна. До валютних цінностей відносяться: валюта України, іноземні валюти та можетарні метали.


Валюта України це є, власне, грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на теріторії України, а також грошові знаки, які вилучені з облігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки які перебувають в обігу.

Валютними цінностями є кошти на рахунках,у внесках в банковських та інших кредитно-фінансових установах на терріторії України, платіжні документи ( акції, купони до них, бони, векселі), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадки, інші фінансові та банківськи документи, виражені в грошових знаках, які перебувають в обігу та є законним засобом на території України.

Тем ж саме – що до іноземної валюти яка є платіжним засобом на теріторії відповідної іноземної держави.

До монетарних металів відносяться: золото і метали ірідієво-платинової группи в будь-якому вигляді та стані, за винятком ювелірних, промислових і побутових виробів з цих металів.

 1. до нерухових речей належать земмляні ділянки та все, що розташоване на них і міцьно з ними повязане.

………… нерухової речі може бути поширений законом на інші речі, зокрема на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні обєкти.

Рухомими речами визначаються такі, щоїх можна вільно переміщувати у просторі без будьяких особливих формальностей.

Майно під майном розуміють певну річ або їхню сукупність, у тому чеслі гроші і цінні папери. Під майном розуміється також комплекс речей => підприємство, як єдиний майновий комплекс.

Термін “майно” охороняється також сукупністю майнових прав,які належать певній особі.

 1. Цінні папери як обєкти

цивільних прав.


Цінні папери – це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою,яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходів у вигляді дивідентів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Цінний папір – це такий документ,предявлення якого потрібне для здійснення засвідченного ним майнового права.

Цінні папери можуть бути іменним або на предявника.

Іменним цінним папером визнається документ, що виписаний на імя конкретної особи, яка тільки і може здійснити закріплене цим папером субєктивне право.

Цінни папер на предявника на відміну від іменного не містить вказівки на конкретну особу, якій треба здійснити виконання. Будь-який держатель цінного паперу є особою, уповноваженою на здійснення закріпленного цим папером права.

Види цінних паперів (згідно ст.3 ЗУ “Про цінні папери і фондову біржу”):

 1. акції;

 2. облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик;

 3. облігації підприємств;

 4. казначейські зобовязання республіки;

 5. ощадні сертифікати;

 6. векселі;

 7. приватизаційні номери.

 1. Акцією визнається цінний папер без встановленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує чольство в акціонерному товаристві та право научасть в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденту, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.


Случайные файлы

Файл
127986.doc
125735.rtf
125881.rtf
70721.rtf
12124-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.