Билеты по всемирной истории для 11 класса на украинском языке (30)

Посмотреть архив целиком

Білет № 30

 1. Розвиток освіти, науки і техніки у міжвоєнний період.


У першій половині 20ст. істотно змінюється структура і зміст освіти в різних країнах, вона стає все більш масовою і доступною. Держави стимулювали і заохочували розвиток освіти.

Набагато більше стали приділяти вивченню математики, фізики, хімії, технічних дисциплін на всіх стадіях навчання, через зростаючі потреби науки і виробництва. Освіта все більше набула приклдного характеру.

США

Однією з особливостей системи освіти в США стало більщ раннє, ніж в інших країнах, впровадження безкоштовної початкової та середньої освіти.

Вже в 20-ті роки багато штатів ухвалили закон про загальну середню освіту, що забезпечило доступ до неї широких верств населення.

Професійна підготовка здійснювалась в професійних школах, вечірніх класах для дорослих, молодших коледжах, що випускали висококваліфікованих робочих. Система вищої освіти включала університети, інститути університетського рівня, коледжі, технічні інстетути з різними термінами навчання.

Англія

В Англії ще в 1902 був виданий закон, який зобов’язував місцеві органи освіти створювати державні граматичні школи. У 1918 був онародуваний закон про освіту, який підвищував вік випускників шкіл до 14 років, тобто діти з 5 до 14 років обов’язково повинні були навчатися в школі. У 1944 термін обов’язкового навчання був продовжений до 15 років. Універсиетьська освіта була розвинена на світовому рівні.

Німеччина

Значних успіхів в розвитку освіти в 20-ті роки досягла Німеччина. Центрами освіти і зосередження кращих наукових сил країни стали Гейдельберзький, Кельнський, Лейпцизький, Берлінський університети.

Однак після вствновлення нацизької диктатури вся система освіти в Німеччині була поставлена на службу нацистам. У школах процвітали расизм і антисимітизм. Заборонялись будь-які прояви вільнодумства і інакомислення. Для шкіл та університетів дуло лише одне завдання - готувати кари для вермахту та військового виробництва.

СРСР

У СРСР наркомат освіти прийняв у 1918 радикальну програму розвитка безкоштовної, обов’язкової й атеїстичної освіти.

Нова влада багато зробила для ліквідації безграмотності в країні, де на 1917 75% населення не вміли ні писати, ні читати. Розвивалось навчання мовами народів СРСР, на 1921 в країні нараховувалось 244 вузи. При багатьох з них діяли робітфаки, які здійснювали підготовку молоді до одержання вищої освіти.

В усіх видах діяльності людини на перше місце висувалися відданість “ідеалам соціалізму” і “світової соціалістичній революціі”.

У міжвоєнний період соціальна і практична значиміть освіти в усьому світі помітно зросла, але в тоталітарних державах вона була поставлена на службу правлячим у них режимам.

Найважливіші досягнення науки


Фізика

20-30-ті роки були етапними у розвитку багатьо наук і, насамперед, фізикт. У 1897 англійський фізик Дж. Томсон відкрив – електрон. У 1901 німецткий фізик М. Планк встановив, що енергія виділяється окремими пучками – квантами. У 1905 німецткий фізик А. Енштейн заклав основу теорії відносності. У 1934 французькі фізики І. і Ф. Жоліо-Кюрі відкрили штучну радіоактивність, поклавши початок застосуванню радіоактивних ізотопів не лише в фізиці, а й в біології.

Астрономія

У 1930 була відкрита 9 планета нашої сонячної системи – Плутон. Було відкрито безліч інших Галактик, що до цього здавались скупченням певної матерії.


Хімія

В галузі хімії відбувався процес утворення штучних речовин, які мали величезне значення для промисловості. У 30-ті роки був синтезований каучук. У 1936-1938 одержали перші лабораторні зазки поліетилену і нейлону.

Біофізика і біохімія

Широке застосуваня фізичних і хімічних методів при дослідженнях в біології призвело до створення біофізики і біохімії. Учені отримали перші штучні вітаміни і антибіотики. У досліджені біологів використовувались ренгеноскопія, електронні мікроскопи.

Масове виробництво і викрристання електроенергії

Характерною рисою НТР стало масове виробництво і викрристання електроенергії. Виробництво електроенергії зростало переважно за рахунок будівництва теплових електростанцій (ТЕЦ). Але поряд з тепловими, почали з'являтися і гідроелектростанції (ГЕС).

Двигунобудування

Значний вплив на розвиток НТР зробило двигунобудування. Тоді ж поряд з поршневими двигунами вчені почали приділяти все більше уваги газотубінним та реактивним двигунам.

Машинобудування

Безпинне зростання потреб в машинах для різних галузей народного господарства спричинило удосконалення і спеціалізацію машинобудування.

Масовий випук виробів уперто вимагав їхньої стандартизації. Роботи з промислової стандартизації прирівнювались до катигорії державних програм.

Символом НТР став автомобіль.


2. “Празька весна” 1968.


У 60-х стало офіційно видновідставання країн Сходу від Західних. Уряди Східних держав почали економічні реформи, але вони мали косметичний характер. У 1961між Західним і Східним Берліном був збудований бетонний мур.

У 1956 криза у Чехословаччині.

Празька весна” – рух на демокраизацію політичного життя. Ліквідацію монопльного становища комуністичної партіі, припинення фактичноїзалежності від СРСР.

5 квітня 1968 комуністична партія Чехословаччини приймає “Програму дій”. Начолі програми Олександр Дубчек.

Суть

 1. заборонений репресивний характер підтримки влади.

 2. Гарантувалась реальна свобода думки і слова.

 3. Намічався перехід до федераивного устрою.

 4. Заборонялась єдність комуністичної партії.

В серпні відбулусь рада 5 держав ОВД ( СРСР, Болгарія, Польща, Угорщина, НДР).

Рішення

 1. Збройний виступ проти Чехословачини.

20 серпня 23,00 війська 5 держав перейшли кордон Чехословачини.

124 тис військових і 500 анків.

Наслідки

 1. Різко зменшився імідж радянських воєнів-визволителів.

 2. Проти окупаціі відкрито виступили Албанія, Румунія, Югославія, Китай.

 3. Рада безеки ООН вимагала вивести війська з тиреторіі Чехословачини.

 4. Замість Дубчика першим секретарем ЦК став Густав Гусак.

 5. Абінет Густава Гусака, нормалізував обстановку в державі ( в 70-х Чехословачина займала 40 місце по об’єму продукціі, а в 50-х входила в 10 кращих ).Случайные файлы

Файл
57374.rtf
3112-1.rtf
163152.rtf
183712.rtf
26652.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.