Водопостачання плавальних басейнів (25213)

Посмотреть архив целиком

План


 1. Загальні положення.

 2. Вимоги до води і до режимів рівня води у водоймах.

 3. Вплив рекреації на інших учасників водогосподарського комплексу.


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Охорона здоров’я і спорт мають велике значення в житті людини.

Охорона здоров’я, як учасник водогосподарського комплексу, - це санаторії, грязелікарні, курорти і т.п. Кількість води, що витрачається на одного хворого на протязі доби, сягає 400...500, а іноді 700...800 літрів. З такого розрахунку визначається витрата води, в тому числі, і із мінеральних джерел.

Спорт – це, в першу чергу, водопостачання плавальних басейнів, стадіонів, видача дозволу на використання плавзасобів і інше.

При проектуванні водопостачання плавальних басейнів в закритих приміщеннях приймається, що щоденно безповоротно використовується 15 % об’єму води, а пропускна спроможність басейну встановлюється із розрахунку 100 л води на одну людину з урахуванням душу. Водопостачання стадіонів здійснюється із розрахунку 50 л/добу на одного спортсмена. Крім того, для одного глядача потрібно передбачати 3 л води. При використанні плавзасобів (яхта, катер, човен) рекомендується площа водної акваторії 0,5...0,8 га на одну одиницю. При видачі дозволу на плавзасоби оговорюються місця заборони заїзду (місця нересту та нагулу риби, ділянки з цінними і рідкісними представниками флори і фауни).

При проектуванні пляжів та місць відпочинку враховуються:

- відсутність скидів стічних і поверхневих атмосферних вод;

- глибина води в районі пляжу повинна бути не менше 2 м, а мілководдя,що періодично пересихають і можуть бути місцем виплоду малярійних комарів, використовувати заборонено;

- кожна штучна водойма повинна бути проточною для виключення “цвітіння” води;

- прибережні смуги, які проектуються під пляжі, підлягають ретельній очистці від сміття, каменів, деревини та пеньків;

- не рекомендується використовувати ділянки з крутими берегами, а також з різкою зміною глибини води.

- дно водойми повинне бути пісчаним або дрібно гравійним (при необхідності спеціально готується);

- забороняється проектувати пляжі в місцях нересту і нагулу риби, на ділянках з цінними і рідкісними видами флори і фауни;

- при розробці диспетчерського графіка роботи водосховища необхідно передбачати скид перших об’ємів поверхневих вод, які, як правило, дуже забруднені різними органічними і мінеральними речовинами, а також бактеріями та іншими живими організмами;

- зони відпочинку, які включають в себе прибережні смуги і акваторії, повинні знаходитись під постійним контролем і спостереженням спеціальних служб (санітарно-епідеміологічної, місцевих органів влади)

- будь-яке будівництво в місцях відпочинку забороняється.

Площа зони відпочинку на водосховищах (іноді її називають територіальною рекреаційною системою) залежить від площі зон відпочинку на березі і воді, виду відпочинку, прибережної території.

У відповідності з вимогами нормативних документів, рекомендується таке навантаження для визначення розмірів території пляжів в м2 на одну людину: на березі моря – 5; на березі річки чи озера – 8; на березі дитячих пляжів – 4

Кількість відпочиваючих на пляжах визначають з урахуванням коефіцієнта одноразового навантаження пляжів, який приймається:

 • для санітарно-курортних закладів – 0,4;

 • для кліматичних курортів – 0,8;

 • для закладів відпочинку – 0,9;

 • для дитячих таборів – 0,5.

Рекреаційні водні об’єкти характеризуються такими показниками:

 • тип ландшафту;

 • форма, глибина і площа водойми;

 • нахил берегів і ширина мілководдя;

 • наявність існуючих пляжів;

 • багатство і різноманітність водної фауни;

 • тип прибережної рослинності;

 • температура води і тривалість комфортних днів;

 • якість води і чистота території;

 • наявність природних пам’яток і історичних пам’ятників;

 • віддаленість від великих міст і забезпеченість транспортом та під’їзними шляхами;

- рівень благоустрою пляжів.

Для оцінки рекреаційного потенціалу об’єкту використовують комплексний показник якості


К = кі аі,


де кі – показник і-ої властивості об’єкта;

аі – коефіцієнт вагомості показника.

Показник К характеризує різні властивості водного об’єкта.

Для прикладу, К = 5. В цьому випадку водний об’єкт має таку характеристику: дно пісчане (аі = 0,12); ширина мілководдя - 10 м (аі = 0,08); виключно чиста вода (аі = 0,15); площа прибережної зони - 21 м2/людину (аі = 0,15); водна фауна – цінні риби (аі = 0,1); прибережна рослинність – світлі соснові ліси (аі = 0,12); естетика ландшафту – мальовнича (аі = 0,08); площа акваторії – 90 м2/людину (аі = 0,1); наявність історико-культурних пам’ятників (аі = 0,05); рівень благоустрою – капітальні споруди (аі = 0,05).

Організація відпочинку пов’язана не тільки водами водойми, але й з охороною атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, грунтів, рослинного і тваринного світу. Створення нормальних умов для функціонування водних рекреацій нероздільно пов’язане з поліпшенням санітарно-гігієнічних і санітарно-епідеміологічних умов, збагаченням ландшафту і інших факторів, які сприяють збереженню екологічної рівноваги і розвитку інших галузей економіки. Тому проектування зон рекреації носить комплексний характер і зумовлюється різними факторами. З іншого боку, ці фактори можуть виражатись показником, який називається демографічною ємністю території, тобто відносною кількістю людей, що проживають на даній території. Демографічна ємність розраховується у випадках, коли перспективна щільність населення перевищує 50...60 чоловік на 1 км2 території.

Демографічна ємність за наявністю територій, які придатні для промислового і цивільного будівництва


Е1 = А1 / А0 ,


де А1 – території з найвищою оцінкою (придатні для будівництва);

А0 – потреба одного жителя у площі території, в залежності від характеру виробничої бази району (20...30 га).

Демографічна ємність території за характеристикою поверхневих вод


Е2 = к Q / ВН ,


де к – коефіцієнт, який враховує необхідність розбавлення стічних вод (на річках південного стоку – 0,25, північного – 0,1);

Q – сумарна добова витрата води (м3) у водотоках;

ВН – нормативна забезпеченість водою одного жителя, м3/добу.

Демографічна ємність території за екологічною характеристикою підземних вод


Е3 = Е А / В0 ,

де Е – експлуатаційний модуль підземного стоку, м3/добу;

А – площа території району, га;

В0 – нормативна водозабезпеченість одного жителя, 0,4 м3/добу.

При визначенні демографічної ємності території за наявністю рекреаційних ресурсів орієнтовно приймають, що чисельність відпочиваючих у “піковий” період складає 40 % населення району, яка в місцевості з помірним кліматом (лісова і лісостепова зона) розподіляється так: у лісі – 75 %; на березі водойми – 25 %. В районах з жарким кліматом: у лісі – 25 %; біля води – 75 %.

Демографічна ємність території за умови організації відпочинку у лісі


Е4 = 0,5 . 1000 А Л / (100 Н М) ,


Де 0,5 – коефіцієнт врахування зелених насаджень у містах;

А – територія району, га;

Л – лісистість району, %;

Н – орієнтовний норматив потреби 1000 жителів у рекреаційних територіях (при середньому допустимому рекреаційному навантаженні 5 чоловік на 1 га лісу, 2 км2);

М – коефіцієнт врахування розподілу відпочиваючих (помірний клімат – 0,3, жаркий – 0,1).

Демографічна ємність території за умови організації відпочинку біля води


Е5 = L С /(0,5 М1) ,


де Lдовжина водотоків, придатних для купання;

С – коефіцієнт можливості організації пляжів (лісова і лісостепова зони – 0,5, степова – 0,3);

0,5 – орієнтовний норматив потреби жителів в пляжах;

М1 – коефіцієнт врахування розподілу відпочиваючих (для зони з сухим кліматом – 0,3...0,4, з помірним – 0,1...0,15).

Демографічна ємність за умови рекреації на воді


Е6 = 4 L / ,


де - коефіцієнт організації пляжів (для лісової зони – 0,5, для степової зони – 0,3);

 - коефіцієнт розподілу відпочиваючих (для помірного клімату – 0,15, для жаркого – 0,4).

За розрахунковий показник демографічної ємності приймається найменший із перерахованих.

Репродуктивна здатність водних ресурсів (поверхневих вод) визначається на основі модуля поверхневого стоку даної ділянки території і коефіцієнта, який враховує нерівномірність стоку в залежності від лісистості, вертикального і горизонтального розчленування території і із співвідношення в районі ділянок з різними модулями поверхневого стоку. Вона визначається так


ПВ = 10 АВ к2 ,


Де АВ – територія, яка зайнята ділянками з даним модулем стоку, га;

 - модуль поверхневого стоку ділянки, л/м2;

к2 – коефіцієнт нерівномірності, який залежить від конкретних умов і який приймається в межах 0,1...1.

Стосовно підземних вод, визначення репродуктивності території проводиться аналогічно з урахуванням коефіцієнта фільтрації і можливого відбору води із підземних джерел.


2. ВИМОГИ ДО ВОДИ І ДО РЕЖИМІВ РІВНЯ ВОДИ У ВОДОЙМАХ


Рекреація на водоймах виступає в основному як водокористувач. В якості водоспоживача вона користується водою для питного водопостачання та задоволення інших комунальних потреб відпочиваючих і спортсменів.


Случайные файлы

Файл
118073.rtf
164053.rtf
42518.rtf
74904-1.rtf
51481.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.