Калінінградська область на карті Європи (23962)

Посмотреть архив целиком


Калінінградська область на карті Європи


Зміст


Вступ

1. Загальна характеристика економічного регіону

2. Природно-ресурсний потенціал

3. Населення та трудові ресурси

4. Структура і розміщення провідних галузей господарства

4.1 Рибопромисловий комплекс

4.2 Машинобудівний комплекс

4.3 Лісопромисловий комплекс

4.4 Агропромисловий комплекс

Список використаної літератури

Висновок


Вступ


На основі рішень Потсдамської конференції (1945 р.) частину Східної Пруссії (район Німеччини) увійшла до складу Російської Федерації. До квітня 1946 року на цій території знаходився Кенігсберзький особливий військовий округ. Указом президії Верховної Ради СРСР від 7 квітня 1946 року була утворена Кенігсбергськая область у складі РРФСР, а в червні того ж року ця область була перейменована в Калінінградську.

У цей час Калінінградська область є самої західної територією Російської Федерації. Територія області - 15.1 тис. кв. км. Від Росії відокремлена Литвою і Білоруссю, на півдні межує з Польщею, на заході омивається Балтійським морем. Калінінградська - це єдина область, яка відокремлена від Росії іншими державами і сама найближча область Росії - Псковська - знаходиться від Калінінградської на відстані 600 км по залізниці.

До кінця 80-х років посилюється дефіцитність всіх видів ресурсів. Відбувається спад обсягів виробництва основних видів промисловості та сільського господарства. Посилюються бартерно-господарські операції між підприємствами та організаціями різних галузей економіки.

Етап соціально-економічного розвитку Калінінградської області розпочався після 1991 р., коли відбувся розпад СРСР. Область виявляється територіально ізольованою від решти частини Російської Федерації. Виникає принципово нове геополітичне становище. У 1992 р. в Російській Федерації розпочато проведення нових економічних реформ, в результаті яких стали цілком нові завдання, які потрібно було вирішувати в умовах, що змінилися.

Мета даної роботи - розглянути характеристику економічного району Росії - Калінінградська область.

  1. Загальна характеристика економічного регіону


Калінінградська область, що представляє собою полуанклав, - це західні ворота Росії до Балтійського моря біля кордону з Польщею і Литвою. Її площа становить 15,1 тис. км2. Область має вигідне економіко-географічне положення - омивається водами незамерзаючого біля її берегів Балтийской моря. Населення області становить 932,2 тис. чол. Висока питома вага має міське населення - 79%. Для області характерні м'який, вологий клімат, велика кількість боліт. Викопні багатства - буре вугілля, торф, будівельні матеріали і бурштин. Знайдено запаси нафти, природного газу та кам’яної солі. Ведеться видобуток нафти в межах 1 млн. т на рік. Близько 1 / 5 всієї території зайнято лісами, що складаються переважно з хвойних і широколистяних порід - ялини, сосни, дуба, граба і буку, 1 / 3 площі області - луками і пастбищами.

Економіка області тісно пов'язана з морем. Роль області велика як у рибальстві країни, так і в здійсненні торговельно-економічних експортно-імпортних зв'язків. За короткий термін свого існування (область утворена в 1945 р. на території колишньої Східної Пруссії) Калінінградська область стала високо індустріальним регіоном з розвиненим сільським господарством. Обсяг випуску промислової продукції в 9 разів більше, ніж вироблялося на цій території до Великої Вітчизняної воїни. Основними галузями ринкової спеціалізації є риболовство і переробка риби, машинобудівна, целюлозно-паперова та бурштинова промисловість.

До 1992 року структура господарського комплексу відповідала стратегії і пріоритетам, які визначалися і встановлювалися в рамках єдиної економічної політики колишнього СРСР.

Функціонування господарського комплексу залежало від матеріальних ресурсів всієї країни, тобто використання потенціалів інших регіонів Росії (різного устаткування, різних товарів і т.д.).

Але виникнення прикордонних бар'єрів, проблеми перевезення вантажів призвели до того, що область була поставлена в жорсткі умови щодо створення продукції. Різко впав обсяг виробництва в промисловості, сільському господарстві і капітальному будівництві.

Наявність на балансі багатьох підприємств ненавантажених виробничих потужностей (близько 40%) сприяє погіршенню фінансового стану підприємств, спаду обсягу виробництва.

На глибину спаду впливають і суто регіональні проблеми, пов'язані з не регулюваністю взаємин з прилеглими державами, недостатністю власних паливно-енергетичних ресурсів, віддаленістю регіонів, що поставляють сировину і матеріали, насиченістю Калінінградській області імпортними товарами.

У результаті обсяг промислового виробництва до 1996 р. скоротився більш ніж в 3 рази в порівнянні з 1990 роком.

Найбільший спад допущено у машинобудуванні і легкій промисловості.

Аналогічне становище складається і в промисловості будівельного матеріалу. Підприємства легкої промисловості не витримують конкуренції з боку іноземних товаровиробників, що також обумовлює значні темпи скорочення випуску продукції.

Крім того, реальними стають проблеми конкуренції, зниження витрат виробництва, підвищення якості продукції. До цих пір більшість підприємств не змогли знизити витрати виробництва та "вписатися" в товарні ринки держави та регіону.

Найбільшим промисловим центром області є Калінінград - незамерзаючий порт на Балтійському морі, одна з найбільших риболовних баз країни. У місті зосереджена велика частина промислових підприємств області, в тому числі машинобудівні заводи, випускають устаткування для рибальського флоту, портові та баштові крани, суднові запасні частини, автонавантажувачі. Є судноремонтні підприємства, целюлозно-паперові комбінати, рибоконсервні, м'ясні і молочні заводи.

Виросли нові промислові центри: Совєтськ (целюлозно-паперовий комбінат, завод промислового суднобудування, картонова і меблева фабрики), Черняхівськ (деревообробний комбінат, завод «Автокоммунмаш» та ін.) В області знаходяться кліматичні приморські курорти, серед яких найбільш відомі Світлогорськ і Зеленоградськ.

В умовах становлення ринкових відносин економіка Калінінградської області, як і інших районів Росії, відчуває кризу. Тому основними завданнями на найближчу перспективу є стабілізація економіки, її переорієнтація на задоволення потреб населення, конверсія оборонного комплексу. Необхідні реконструкція і розширення портового господарства.

Основними завданнями в умовах розвитку ринкових відносин є розвиток виробничої та соціальної інфраструктури, рішення проблеми зайнятості за рахунок створення нових виробництв малого бізнесу та спільних підприємств, розвитку міжнародного туризму і курортного господарства. Вирішення цих завдань потребує інвестицій, у тому числі й іноземного капіталу.

Важливе значення набувають економічні зв'язки з країнами СНД та зарубіжними країнами, особливо з сусідніми прибалтійськими державами та державами, що не мають виходу до моря. Одними з головних завдань є розвиток рибопромислового комплексу, будівництво нових, технічних більш сучасних риболовецьких судів. Для цієї мети необхідно фінансова підтримка з державного бюджету. Калінінградській області як одному з економічно і стратегічно важливих суб'єктів Федерації дана велика самостійність при вирішенні соціально-економічних питань та експортно-імпортних зв'язків.

Створена вільна економічна зона «Янтар».


2. Природно-ресурсний потенціал


Весь комплекс корисних копалин обумовлений геологічною будовою території Калінінградської області, розташованої на східному схилі Балтійської западини північно-західної частини Руської платформи. Найбільш перспективні родовища нафти. Нафта високоякісна: легка, малосмолиста і смолиста, парафінистих. Всього відкрито 14 нафтових родовищ.

З п'ятьма родовищами нафти пов'язані родовища попутного горючого газу. У 1984 році річна видобуток досяг 1,53 млн. тонн. В даний час видобувається 750-760 тис. тонн нафти.

У 1954 році в регіоні виявлено кам'яна сіль. Запаси кам'яної солі Гусевського родовища, складають - 16 млрд. тонн. Географічне положення області створює реальні перспективи освоєння родовища і постачання солі в північно-західний економічний район Російської Федерації, країни Прибалтики і Скандинавські країни. Солі басейну можуть бути використані і як сировина для хімічної промисловості (хлор, каустична і кальцинована сода).

З важливих копалин, розвіданих в області, слід зазначити фосфорити. Фосфорити, поряд з такими елементами, як калій, залізо, марганець, є найважливішим джерелом життєдіяльності рослинного і тваринного світу. Фосфорні мінеральні добрива мають велике значення в підвищенні родючості сільськогосподарських земель. На важливою корисною копалиною в регіоні відноситься бурштин. Запаси бурштину Калінінградської області становлять 90% всіх світових запасів.

Добре розвідані запаси бурого вугілля. Вугілля придатні як енергетична сировина, сировина для комплексної переробки з метою виробництва гірського воску, вугле - лужного реагенту, угле - гумінових і органо - мінеральних добрив, паливних брикетів та інших продуктів вуглехімії.

У регіоні багаті родовища цегельних і керамзитових глин, піщано-гравійного матеріалу. Глини придатні як сировини для приготування звичайного та саману. Піщано-гравійний матеріал використовується для отримання фракційного гравію і виробництва щебеню, а також для будівництва та ремонту автомобільних доріг і залізниць.

В області розвідані численні поклади торфу. Сумарні запаси родовища торфу - 2,5 -3,0 млрд. м3. У невеликій кількості торф експортується в інші країни.

На суші, а також на дні Балтійського моря відомі прояви залізних руд, кольорових і рідкісних металів.


3. Населення та трудові ресурси


В даний час чисельність населення в регіоні складає понад 930 тис. чоловік. Населення області багатонаціональне. В області проживають громадяни близько 100 національностей. У формуванні населення області знижується роль природного приросту, зростає роль міграції. З 1992 року спостерігається різкий спад природного приросту населення.


Случайные файлы

Файл
73323-1.rtf
132918.rtf
75589-1.rtf
18491-1.rtf
89190.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.