Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ Надія Хотинського району Чернівецької області) (title)

Посмотреть архив целиком

Міністерство Аграрної Політики України

Подільська Державна Аграрно-Технічна Академія

Факультет ветеринарної медицини


Кафедра інфекційних

та інвазійних хвороб
К У Р С О В А Р О Б О Т А


на тему:"Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області".
Виконав:

студент 4 СП курсу

факультету ветеринарної медицини

Шаріков Михайло В'ячеславовичм.Кам'янець-Подільський

2001 рік

План

1.Вступ. 3

2.Ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка го­с­по­дар­с­т­ва. 4

3.Ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка епі­зо­о­ти­ч­ної си­ту­а­ції у го­с­по­дар­с­т­ві. 6

4.Ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка за­хво­рю­ван­ня. 7

4.1.Осо­би­с­ті спо­сте­ре­жен­ня 10

5.Лі­ку­ва­ль­но-­про­фі­ла­к­ти­ч­ні заходи. 10

6.Аналіз проведених заходів та їх наукове обгрунтування.13

7.Техніка безпеки. 14

8.Підсумки. 15

9.Пропозиції господарству. 15

Додатки

Список використаної літератури

Случайные файлы

Файл
2692.rtf
139271.rtf
4487.rtf
172449.doc
97011.rtf