Методика складання "Звіту про фінансові результати" (16753)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


1. Методика складання «Звіту про фінансові результати» відповідно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»

2. Бухгалтерський облік фінансових результатів

Задача

Список використаної літератури1. Методика складання «Звіту про фінансові результати» відповідно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»


Наступним елементом фінансової звітності (згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") є Звіт про фінансові результати. Загальні вимоги до розкриття статей даного звіту, а також форма та зміст звіту визначаються вимогами П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".

Міжнародними стандартами також передбачено складання Звіту про фінансові результати, але звітна форма, встановлена МСФЗ 1, має іншу назву - Звіт про прибутки і збитки. Крім назви, згадані звіти відрізняються за формою та змістом (табл. 1.1).


Таблиця 1.1. Порівняння національного та міжнародного стандартів з регулювання порядку складання Звіту про фінансові результати

Ознаки

П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати "

МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансових звітів" (п. 78-95)

Визнання ста­тей та їх відо­браження у Звіті

Визначається порядок оцінки, визнання, відображення в Звіті доходів, витрат, розподілу витрат за періодами.

Встановлено форму та порядок заповнення статей Звіту

Порядок визнання доходів і витрат не передбачено, заборонено згортати статті доходів та витрат (за виключенням випадків, передбачених МСФЗ). Визначено, що Звіт про прибутки та збитки має містити певні рядки. Чіткі вказівки щодо заповнення Звіту відсутні

Відображення витрат

Розділ І містить інформацію про втрати за видами діяльності (наприклад, витрати на збут, адміністративні витрати), у Розділі II "Елементи операційних витрат" відображаються витрати за елементами

Передбачено два варіанти представлення витрат у Звіті (або за елементами, або за видами діяльності), а також подання аналізу витрат. Вимагається надання пояснення щодо невідповідності суми витрат за елементами та суми витрат за видами діяльності

Розрахунок показників прибутковості акцій

Передбачено розділ III Звіту "Розрахунок показників прибутковості акцій", порядок розрахунку показників чистого (скоригованого) прибутку на одну просту акцію визначається відповідно до П(С)БО 24 "Прибуток на акцію"

Визначено, що підприємство має розкривати або у Звіті про при­бутки та збитки, або у Примітках до фінансової звітності суму дивідендів на акцію, оголошену за період, який охоплює фінансова звітність


Згідно з П(с)БО 3 Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

1. Фінансові результати

2. Елементи операційних витрат

3. Розрахунок показників прибутковості акцій

Звіт про фінансові результати дає змогу користувачам, як зовнішнім, так і внутрішнім, оцінити результати діяльності підприємства в минулому, його прибутковість, можливість ефективно використовувати ресурси або ступінь ризику недосягнення очікуваної рентабельності діяльності.

Фінансові результати у Звіті визначаються та відображаються у розрізі звичайної та надзвичайної діяльності. У свою чергу, доходи, витрати та фінансові результати від звичайної діяльності формуються на підставі узагальнення цих показників від основної діяльності та інших доходів і витрат, податку на прибуток. Згортання доходів та витрат підприємства у звіті не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).

Для складання Звіту про фінансові результати використовуються обо­роти за рахунками витрат і доходів (табл. 1.2).


Таблиця 1.2. Робоча таблиця зі складання Звіту про фінансові результати

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника

Код ряд.

Джерела інформації

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Кредитовий оборот (КО) 70

Податок на додану вартість

015

(КО 641) з дебетом pax. 70

Акцизний збір

020

(Д-т701 К-т642)


025


Інші вирахування з доходу

030

(КО 704)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

Ряд. 010 - ряд. 015 - ряд. 020 - ряд. 025 -- ряд. 030

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(ДО 90)

Валовий:

прибуток

050

Ряд.035 - ряд. 040

Збиток

055

(ряд. 035 - ряд. 040)

Інші операційні доходи

060

КО 71 (без ПДВ в частині доходів від ре­алізації оборотних активів, оренди)

Адміністративні витрати

070

(ДО 92, списаний на pax. 79)

Витрати на збут

080

(ДО 93, списаний на pax. 79)

Інші операційні витрати

090

(ДО 94, списаний на pax. 79)

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

Ряд. 050 + ряд. 060 - ряд. 070 - ряд. 080 -

- ряд. 090 або

ряд. 055 + ряд. 060 - ряд. 070 - ряд. 080 -

- ряд. 090

збиток

105

Ряд. 055 - ряд. 060 + ряд. 070 + ряд. 080 + + ряд. 090 або

ряд. 070 + ряд. 080 + ряд. 090 - ряд. 050 -- ряд. 060

Доход від участі в капіталі

110

КО 72

ІНШІ фінансові доходи

120

К0 73

Інші доходи

130

КО 74 (без ПДВ в частині доходів від ре­алізації необоротних активів)

Фінансові витрати

140

(ДО 95, списаний на pax. 79)

Витрати від участі в капіталі

150

(ДО 96, списаний на pax. 79)

Інші витрати

160

(ДО 97, списаний на pax. 79)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

РЯД. 100 +ряд. 110 +ряд. 120 +ряд. 130-ряд. 140 - ряд. 150 - ряд. 160 або Ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 - ряд. 105 -ряд. 140-ряд. 150-ряд. 160

збиток

175

Ряд. 105 + ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 -ряд. 140-ряд. 150-ряд. 160 або ряд. 140 + ряд. 150 + ряд. 160 - ряд. 100 -ряд. 110-ряд. 120-ряд. 130

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Сума витрат з податку на прибуток (рах. 98) за" звітний період, скоригована на відстрочені податкові активи та зобов'язання

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

Ряд. 170 - ряд. 180

збиток

195

Ряд.175

Надзвичайні:доходи

200

КО 75

витрати

205

(ДО 99)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(ДО 982)

Чистий:прибуток

220

Ряд. 190 + ряд. 200 - ряд. 205 - ряд. 210 або ряд. 200 - ряд. 195 - ряд. 205 - ряд. 210

збиток

225

Ряд. 205 + ряд. 210 - ряд. 190 - ряд. 200 або ряд. 195 + ряд. 205 - ряд. 200 + ряд. 210


Із введенням в дію П(С)БО 17 "Податок на прибуток" для формування показника витрат з податку на прибуток у ф.2 (р. 180) недостатньо визначити добуток прибутку до оподаткування та ставки податку на прибуток.

Це пов'язано з тим, що відмінності у підходах визначення доходів і ви­трат підприємства між податковим законодавством і П(С)БО України при­зводять до різниці в сумах податку на прибуток, який обчислюється за кож­ним із вказаних порядків. Такі різниці потрібно враховувати, визначаючи ви­трати на прибуток. Податок на прибуток сплачується в сумі, визначеній за податковим законодавством - Д641 К 311. Відповідна величина зобов'язань повинна бути відображена в обліку.


Случайные файлы

Файл
work.doc
16572-1.rtf
142133.rtf
14071.rtf
70620.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.