Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу (15699)

Посмотреть архив целиком

Інститут Муніципального Менеджменту і Бізнесу
Облік валютних операцій пов’язаних із формуванням та рухом статутного капіталу”Контрольна робота

з обліку і аналізу ЗЕД
КИЇВ-2002

КИЇВ-2002
План

Вступ.

 1. Облік валютних операцій пов’язаних із формуванням та рухом статутного капіталу.

 2. Практичне завдання №7.

Висновкок

Література


По економічному потенціалу Україна входить в першу п’ятірку країн Європи, але по ефективності його використання значно відстає від розвинутих країн світу внаслідок економічної кризи. Вихід з кризи можливий при умові проведення поступової економічної політики, що забезпечить макроекономічну стабільність при прогресивному розвитку сфери виробництва і обігу. Організація і здійснення ЗЕД вимагає дотримання відповідної мети і кладе специфічні завдання перед бухгалтерським обліком. Основними об’єктами бухгалтерського обліку ЗЕД є: валютні засоби і валютні операції, товари і їх рух на основі експортно-імпортних операцій, розрахункові і кредитні операції між суб’єктами ЗЕД, а також між суб’єктами і обслуговуючими їх банками, кінцеві фінансові результати господарської діяльності. Правильна постановка бухгалтерського обліку перерахованих о’єктивів повинна знаходитися в центрі уваги бухгалтерського апарату

Операції, пов'язані з рухом капіталу, особливо цікавлять іноземних інвесторів, тому слід приділити особливу увагу відображенню цих операцій в обліку.

До іноземних інвесторів відносяться суб'єкти інвестиційної діяльності на території України, а саме:

 • юридичні особи, створені відповідно до законодавства;

 • фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені в дієздатності;

 • закордонні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;

 • інші іноземні суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що визнаються такими відповідно до законодавства України.


Підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене згідно з законодавством України, іноземна інвестиція у статутному капіталі якого складає 10 %, визнається підприємством з іноземними інвестиціями.

Облік статутного капіталу починається з дати державної реєстрації підприємства. Особливістю організації обліку операцій в іноземній валюті товариства з обмеженою відповідальністю є те, що до моменту державної реєстрації підприємства у нього виникає заборгованість засновників по внесках до статутного капіталу, яка перераховується у грошову одиницю України. Для цього підприємству необхідно:

 • сформувати розмір статутного капіталу підприємства за участю іноземних інвесторів за курсом, зафіксованим в установчому договорі. В бухгалтерському обліку розмір статутного капіталу підлягає оцінці в грошовій одиниці України за курсом НБУ на дату здійснення господарської операції і не підлягає переоцінці в подальшому в зв'язку зі зміною курсу іноземних валют;

 • зафіксувати дату виникнення заборгованості іноземних інвесторів, яка одночасно є датою підписання установчого договору. Перерахунок зобов'язань з внесків до статутного капіталу проводиться на дату здійснення операції в іноземній валюті, а також на дату складання бухгалтерської звітності.


Якщо засновником підприємства е нерезидент України, то підприємство здійснює розрахунки з ним в іноземній валюті країни цього нерезидента. У зв'язку з цим в іноземній валюті здійснюються всі внески до статутного капіталу (шляхом внесення до статутного капіталу основних засобів, нематеріальних активів, запасів, а також шляхом перерахування валютних коштів на рахунок підприємства). В іноземній валюті здійснюється також виплата засновнику-нерезиденту дивідендів.

На практиці на рахунку 46 "Неоплачений капітал" зручно самостійно ввести субрахунки:

 • 461 - "Неоплачений капітал засновників в національній валюті України";

 • 462 - "Неоплачений капітал засновників в іноземній валюті".

Введення таких субрахунків дозволить без перешкод поділити валютний і гривневий облік з можливістю розрахунку курсових валютних різниць на квартальні залишки субрахунку 462.

Валютну різницю по залишках дебіторської заборгованості в іноземній валюті засновників-нерезидентів по внесках до статутного капіталу підприємства необхідно розрахувати в загальному порядку. І ця валютна різниця може бути включена до об'єкту оподаткування на загальних засадах. Те ж саме стосується перерахунку залишків по виплаті дивідендів в іноземній валюті засновникам-нерезидентам.

Розглянемо приклад. 10.04.2001р. засновники ТзОВ "ІнКорм" підписали установчий договір, відповідно до якого розмір статутного капіталу товариства склав 110 тис. грн. Внесок українського засновника склав 27500 грн., внесок іноземного засновника - 15 тис. дол. США. Курс НБУ на дату здійснення операцій наступний: 10.04.01 – 5,50 грн/дол США, 20.04.01р. – 5,60 грн/дол США.

Таблиця 1

Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ”ІнКорм"

за квітень 2002р.

пп.

Дата

Зміст господарчої операції

Сума


Кореспонденція рахуіків


дол.


грн.


Д-т


К-т


1.

10.04

Установчий договір

Зареєстровано статутний капітал товариства15000


27500

82500


461

462


40

40

2.

20.04

Розрахунок бухгалтерії

Визначено курсову різницю по заборгованості іноземного засновника в іноземній валюті

500 х (5,6-5,6) = 1500
----
1500

1500
462

744
744

793

3.

20.04

Виписки банку

Здійснено внески засновників:

на поточний рахунок в національній валюті;

на поточний рахунок в іноземній валюті
---


15000
27500


84000
311


312
461


462


Для нарахування дивідендів по субрахунку 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" також зручно вести не передбачені Планом рахунків, субрахунки другого рівня:

 • 6711 - "Розрахунки з засновниками-резидентами України в національній валюті України";

 • 6712 - "Розрахунки з засновниками-нерезидентами України в іноземній валюті".

Введення таких субрахунків до субрахунку 671 дозволить розподілити валютний і гривневий облік з можливістю нарахування курсових різниць.

Розглянемо такий приклад: ТзОВ "ІнКорм" 02.10.2001р. нарахувало дивіденди засновникам: - засновнику-резиденту - 500,00 грн., а засновнику-нерезиденту - 300 дол. США. Дивіденди було виплачено 20.10.01р. Курс НБУ на 02.10.01р. – 5,55 грн/дол, 20.10.01р. – 5,65 грн/дол США.

Таблиця 2

Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ “ІнКорм”

за жовтень 2001р.

пп

Дата

Зміст господарської операції

Сума

Кореспонденція рахунків

дол.

грн.

Д-т

К-т

1.

02.10

Рішення зборів засновників.

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано дивіденди засновникам:

-- резидентам;

-- нерезидентам 300 * 5,5 = 650
----

300
500

1650
443

443
6711

6712

2.

02.10

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано податок на дивіденди (за ставкою З0%)----

90


150

495


6711

6712


641

641

3.

20.10

Розрахунок бухгалтерії

Відображено курсову різницю по заборгованості в іноземній валюті при виплаті дивідендів

300 * (5,65-5,55) = 30

30

30
793

974
974

6712

4.

20.10

Перераховано дивіденди:

-- засновнику-нерезиденту 300х5,6=1530

-- засновнику-резиденту300

---1695

3506712

6711312

311


Случайные файлы

Файл
4407-1.rtf
13871.rtf
114981.rtf
25999.doc
141983.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.