Автоматизація кормороздавача (15225)

Посмотреть архив целиком

Содержание


Вступ

Вихідні дані

Обґрунтування проекту

Технологічна і технічна характеристика об'єкта управління

Розробка схеми управління об'єктом автоматизації

Розробка схеми підключень

Розрахунок і вибір пускових і захисних апаратів

Розробка і вибір засобів автоматизації

Розробка нестандартних елементів засобів автоматизації

Література


Вступ


Процес впровадження систем автоматичного керування технологічними процесами значно полегшує працю людини. Автоматичне керування об'єктами здійснюється без участі обслуговуючого персоналу. Системи автоматики забезпечують пуск і зупинки основних пристроїв, включення і відключення допоміжних пристроїв, безаварійність роботи, дотримання необхідних значень параметрів відповідно до оптимального ходу технологічного процесу.

При виборі кормоприготувальних машин слід враховувати капітальні та експлуатаційні витрати, витрати електроенергії на одиницю продукції, а також економічність машин з урахуванням річного обсягу роботи. Для більшої ефективності застосовують автоматизовані агрегати і потокові лінії кормороздавальних машин.

Процес годівлі тварин включає технологічні процеси по кормоприготуванню і роздачі кормів.

Стаціонарний кормороздавальник кормів РКС-3000М застосовується у свинарниках при груповому утриманні свиней. Готовий корм з бункера-дозатора подається завантажувальним транспортером, звідки за допомогою скребків надходять у годувальні.

У великих свинарних комплексах з великою концентрацією поголів'я доречно застосовувати централізовану автоматизовану систему управління кормороздачі і освітленням, при якій кількома кормороздавачами управляють автоматично з одного місця.

Впровадження автоматизації дає можливість створювати автоматизовані системи управління сільськогосподарськими підприємствами. У процесі виробництва ставиться завдання безперебійного підвищення продуктивності праці, чому сприяє впровадження механізованих і автоматизованих систем.


Вихідні дані


Дана свинарська розташована на сході Луганської області в господарстві "Світанок" у 150км від обласного центру. У господарстві десять блоків для вирощування свиноматок, кнурів, поросят-сосунів, молочних поросят та ін. Крім того, на території господарства знаходиться власний цех для приготування кормів. Готовий корм доставляється трактором і завантажується в бункер-дозатор кормороздатчика РКС-3000м. Шнек цього бункера подає корм на скребковий транспортер, а той, у свою чергу, на рушійну платформу роздавальника.

Стаціонарний кормороздавальник РКС-3000м розрахований на 64 годівниці. Кормороздавальник має три електродвигуни: електродвигун бункера-дозатора типу АИР-100S4, потужністю 3кВт; електродвигун транспортера-завантажувача АИР90L4; потужністю 2,2 кВт і електродвигун роздавальної платформи АИР100L4, потужністю 4 кВт.

У комплект роздавальника РКС-3000м входить 32 секції корит. Комплект обладнання призначений для свинарників довжиною 72М. Кормороздавальник застосовується при однорядному утриманні свиней.

Управління кормораздатчиком здійснюється за допомогою станції управління, яка оснащена пусковою і захисною апаратурою, яка враховує особливість роботи кормораздатчика. Крім того РКС-3000м оснащений засобами автоматизації. Все це дозволило знизити витрати праці і зменшити кількість обслуговуючого персоналу до однієї людини.

Даний кормороздавальник розрахований на обслуговування 1000-2000 голів свиней.

У порівнянні з іншими електрифікованими кормороздавачами (ТКВ-80А, РШ-3, КР-72, КБ-4), кормороздавальник РКС-3000м має найменшу витрату електроенергії-1,3 кВт. ч/т.

кормороздавач автоматизація управління пусковий


Обґрунтування проекту


Транспортні роботи в сільському господарстві трудомісткі і займають 30-40% усього обсягу витрат праці с. г. виробництва.

Комплексна механізація і автоматизація кормороздачі дозволяє збільшити продуктивність і поліпшити умови праці звільнити робітників від важкої, монотонної фізичної праці, тому що дуже часто людина не в змозі правильно управляти технологічним процесом кормороздачі внаслідок своєї фізичної неможливості правильно оцінити кількість роздавального корму, його вологість, швидкість руху роздавальника кормів та інше; а так само дозволяє знизити собівартість і втрати продукції-корму. Необхідно враховувати, що при використанні систем автоматизації зменшується споживання електричної енергії до 30% в порівнянні з не автоматизованим виробництвом.

Для управління кормороздавальними машинами випускають станції управління, які оснащені пускозахисною апаратурою, що враховують особливості їх роботи, забезпечують певну послідовність включення і відключення роздавальників, а так само засоби автоматики при роботі технологічного обладнання в залежності від періоду року.

Дані наукових досліджень і практика показали, що найбільш ефективним є регламентований спосіб годування: на відгодівельних фермах фермах прийнято годувати свиней 2 рази, на маткових - 3 рази на добу. Відгодівля ведеться сухими, вологими і напіврідкими кормами.

Недоліком установки РКС-3000м за даними Поволжської МІС є нерівномірність видачі нею зволожених кормів - 11,7-17,6 з вологістю 54,0% - 31,5% знаходиться в межах 9,4-17,8; сухих кормів - 11,7-17,6 (за зоотехнічним вимогам допускається 10%). Таким чином дана конструкція установки потребує вдосконалення з метою підвищення рівномірності розподілу корму по годівницях.

Як показала практика на даному етапі розвитку сільського господарства більш застосовний інтенсивній спосіб ведення виробництва, тобто збільшення розмірів виробництва продукції відбувається за рахунок введення в експлуатацію нових досягнень науки і техніки, підвищення кваліфікації обслуговуючого персоналу, поліпшення умов праці, підвищення зацікавленості робітників у результатах своєї праці. Такі заходи в сільському господарстві дозволяють збільшити кількість і поліпшити якість продукції, що випускається.


Технологічна і технічна характеристика об'єкта управління


Кормороздатчик РКС-3000м застосовується на свинарських комплексах для роздачі сухих і вологих (до 70%) кормів з однорядним і дворядним розташуванням годівниць.

За 1ч установка РКС-3000м може роздавати 6-10т кормів. Шкребки кормороздатчика піднімаються й опускаються автоматично, платформа має коритоподібний вигляд, приводна станція встановлюється в центрі роздавальника. Повна роздача кормів відбувається за 20-30хв при обслуговуванні машини одним механізатором-тваринником. Привід робочих органів здійснюється від електродвигунів.

Приготований в кормоцеху корм завантажують у бункер-дозатор. Шнек цього бункера подає корм на скребковий транспортер, а той на рухому платформу роздавальника. На шнеку бункера-дозатора встановлено електродвигун потужністю - 3кВт, на транспортері - 2,2 кВт, на роздавальник - 4кВт.

Роздавальна платформа робить зворотно-поступальні рухи уздовж усього фронту годівлі. Проходячи під вивантажним вікном транспортера, вона завантажується кормом і рухається до крайньої годівниці. Шкребки цієї половини роздавальника підняті і не заважають руху платформи з кормом. У крайньому положенні роздавальної платформи причіп проходить під роликом механізму перемикання штанги. Ролик, пересуваючись по боковині причепа, переміщає штангу з одного положення в інше. Потім скребки опускаються, а корм затримується між ними. Платформа йде з-під корму, а він падає у годівниці. Одночасно завантажується кормом інший кінець платформи. Процес повторюється до повної роздачі корму.

Бункер-дозатор призначений для прийому корму з транспортних засобів (самоскидів, причіпних транспортних візків, тощо) і рівномірної подачі його на транспортер завантаження кормів.

Технічна характеристика бункера-дозатора кормороздатчика РКС-3000м:

Місткість, т 3 Продуктивність, т/г 5.10 Швидкість ланцюга транспортера, м/хв 0,37-0,51 Електродвигун:

потужність, кВт 3 кількість обертів, об/хв 1460

Похилий транспортер-завантажувач призначений для подачі кормів від приймального бункера-дозатора на платформу роздавальника кормів.

Технічна характеристика транспортера-завантажувача кормороздатчика РКС-3000м:

Продуктивність, т/год 5-10 Швидкість ланцюга транспортера, м/сек 0,4 Електродвигун:

потужність, кВт 2,2 кількість обертів, об/хв 1430 Технічна характеристика роздавальника, встановленого на машині РКС-3000м:

Продуктивність, т/год 5-10 Кількість годівниць 52 або 64 Швидкість руху платформи, м/сек0,46 Електродвигун:

потужність, кВт 3 кількість обертів, об/хв 1460 У комплект кормороздатчика РКС-3000м входить 26-32 фракції корит. Комплект обладнання призначений для типових свинарників довжиною 96 або 72М.

Розробка функціонально-технологічної схеми об'єкта автоматизації функціонально-технологічні схеми є основним проектним документом, вони пов'язані з технологією виробництва та технологічним обладнанням. Тому їх необхідно показувати на схемі розміщення технологічного обладнання. Обладнання на функціональних схемах автоматизації показується спрощено без витримки масштабу, але з урахуванням дійсної конфігурації, згідно з ГОСТ 21.404-85. При розробці схем автоматизації використовують умовні графічні та літерні зображення.

Функціонально-технологічна схема показана на листі 1 графічної частини курсового проекту.

Основні технічні дані кормороздатчика РКС-3000м: кормороздавальник має електродвигун бункера-дозатора серії АИР 100S4, потужністю 3кВт, кількістю обертів 1410 об / хв; електродвигун транспортера-завантажувача серії АИР 90L4, P = 2,2 кВт, n = 1400 об / хв і електродвигун роздавальної платформи серії АИР 100L4, P = 4кВт, n = 1410 об / хв.


Случайные файлы

Файл
102257.rtf
133199.rtf
60517.rtf
123632.rtf
62640.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.