Котки. Проріджувачі. Грунтообробні комбіновані агрегати (14742)

Посмотреть архив целиком


РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ: Котки. Проріджувачі. Грунтообробні комбіновані агрегати1 Котки


Котки застосовують для ущільнення та вирівнювання поверхні поля, руйнування ґрунтової кірки, грудок, розпушування ґрунту. Ущільнення може бути поверхневе та підповерхневе. Його застосовують при передпосівному обробітку, під час сівби та після її проведення.

Перед сівбою вирівнюють поверхню поля, подрібнюють грудки та ущільнюють ґрунт. Цей захід сприяє підвищенню рівномірності глибини за-робки насіння, підвищує рівномірність ходу і робочу швидкість посівних агрегатів, поліпшує умови роботи збиральних машин.

Поверхневе ущільнення ґрунту при сівбі та після сівби покращує контакт насіння з ґрунтом, сприяє підтягуванню вологи з нижніх горизонтів до насіння. Крім того, після прикотковування зменшуються втрати вологи шляхом випаровування, оскільки інтенсивність випаровування більша, коли ґрунт розпушений.

Ущільнюючу дію котка визначають за виразом:де Μ - маса котка; В - ширина котка; Ρ ~ питомий тиск (Н/см). Коток невеликого діаметру ущільнює в основному верхній шар ґрунту. Великий коток, навпаки, більш рівномірно ущільнює ґрунт за глибиною.

Залежно від конструкції робочих органів котки поділяють на кільчасто-шпо-рові, кільчасто-зубчасті, борончасті, котки з гладкою поверхнею та пруткові.

Кільчасто-ншорові котки ЗККІИ-6, КТП-7,8 призначені для поверхневого розпушування ґрунту з ущільненням підповерхневого шару, руйнування грудок, ґрунтової кірки та вирівнювання поверхні зораного поля.

Коток ЗККПІ-6 складається з трьох секцій (рис. 1.38, а). Кожна секція має дві дискових батареї, які закріплені на рамі в підшипниках. Диски в батареях розташовані у шаховому порядку. На кожній секції встановлено тринадцять дисків. Таке розміщення сприяє самоочищенню котків від налипання ґрунту між дисками. Над рамою секції встановлені два ящики для баласту.

Робочими органами котка є сталеві (чавунні) диски діаметром 520 мм, по ободу яких з обох боків рівномірно розміщені клиноподібні шпори. Диски вільно встановлені на осі. Тиск дисків на ґрунт у межах 27-47 Н/см регулюють зміною маси баласту в ящиках.

Ширина захвату трьох секцій котка - 6,1 м.

Котки кільчасто-зубчасті ККН-2,8, КЗК-6, КЗК-10, К-10 застосовують для вирівнювання поверхні поля, подрібнення грудок, ущільнення підповерхневого і розпушення поверхневого шарів ґрунту.

Коток ККН-2,8 (рис. 1.38, б) складається з трьох секцій. Кожна секція має раму, на якій встановлені на осі десять клинових 7 діаметром 350 мм і дев'ять зубчастих 4 кілець діаметром 366 мм. Клинові кільця вільно встановлені на валу, а зубчасті - на маточинах клинових кілець.

Клинові та зубчасті кільця є робочими органами котка. Вони ущільнюють ґрунт на глибину до 7 см та розпушують його на глибину 4 см. Тиск котка на ґрунт - 25 Н/см.

Коток можна агрегатувати з культиваторами та буряковими сівалками. Ширина захвату котка - 2,8 м.

Коток кільчасто-зубчастий КЗК-ίΟ складається з п'яти робочих секцій, що встановлені фронтально і в два ряди. Рами секцій з'єднуються між собою шарнірно.

Під час роботи котка кільчасті диски розбивають та ущільнюють підповерхневий шар ґрунту, а зубчасті диски вирівнюють і розпушують поверхневий шар ґрунту.

Коток застосовують для проведення до і післяпосівного ущільнення ґрунту при вирощуванні цукрових буряків, ріпака і зернових культур.

Коток борончастий КБН-3 використовують для прикочування ґрунту перед сівбою з одночасним розбиванням грудок і розпушенням поверхневого шару ґрунту.Коток (рис. 1.38, в) складається з п'яти секцій. На кожній секції встановлено по два циліндричних котки, на поверхні яких розміщені по гвинтовій лінії зуби діаметром 16 мм. Секції розміщені в шаховому порядку.

Ширина захвату котка - 3,25 м.

Котки водоналивні ЗКВГ-1,4, КВГ-2,75, КВГ-3 призначені для передпосівного і посівного прикочування ґрунту.

Коток ЗКВГ-1,4 (рис. 1.38, г) складається з трьох секцій. Кожна секція має металевий порожнистий циліндр діаметром 700 мм, довжиною 1400 мм і місткістю 500 л. Циліндри під час роботи обертаються, їх наповнюють водою. Тиск котка на ґрунт у межах 23-60 Н/см регулюють кількістю води в циліндрах.

Ширина захвату котка - 4 м. Робоча швидкість - 7-12 км/год.

Водоналивні котки СКГ-2, СКГ-2-2 та СКГ-2-3 застосовують для передпосівного ущільнення, прикотковування ґрунту одночасно з сівбою і після сівби цукрових буряків та інших культур. Ширина захвату односекційного котка - 2,7, двосекційного - 5,4 і трисекційного - 8,1 м. Місткість барабанів односекційного котка - 100 л. Агрегатують котки з культиваторами та сівалками.

Пруткові котки (рис. 1.38, д і є) призначені для вирівнювання поверхні поля, подрібнення грудок та ущільнення ґрунту. їх найчастіше розміщують за робочими органами культиваторів і комбінованих ґрунтообробних агрегатів. Прутки на котках встановлюють круглі 10 і з прямокутним перерізом. Прямокутні пластини бувають з вирізами і зубчасті 13. Найбільш інтенсивно подрібнюють ґрунт котки з круглими прутками і прямокутного перерізу без вирізів.


2 Проріджувачі


Проріджувачі використовують для формування заданої густоти рослин цукрових буряків у рядках, а також для розпушення ґрунту і знищення бур'янів у зоні рядка. Розрізняють механічні та автоматичні проріджувачі.

Проріджувач сходів цукрових буряків УСМП-5,4 механічний, призначений для вздовж рядного проріджування сходів цукрових буряків, що посіяні з міжряддями 45 і 60 см.

Складається з дванадцяти проріджувальних секцій, двох опорних пневматичних коліс і бруса-рами із замком автозчіпки СА-1. Проріджувальні секції приєднуються до бруса рами за допомогою паралелограмних підвісок.

Секція складається з гряділя 5 (рис. 1.54), опорно-приводного колеса 6, конічного редуктора 7 і різальної головки 8. Головка закріплена на валу редуктора і при роботі обертається. На головці змонтовані ножі 9. Редуктор прикріплений до планок гряділя так, що площина обертання головки розміщена під кутом 40° до напрямку руху. На кожній головці можна закріпити 6-18 ножів та отримати довжину букетів 50-150 мм. Ножі можуть розміщуватись на головці по одному, по два або по три з певним інтервалом, який спрямовує потік масла в гідродвигун 7. Вал гідродвигуна повертається разом з ножами 9 і 10, які, переміщуючись впоперек рядка, вирізують смуги попереду та позаду рослини. Зворотний рух ножі виконують при наступному контакті датчика 11 з листям рослин.Сигнал, який надходить від датчика виявлення рослин в електронний блок, подається не тільки на електромагніт гідророзподільника секції, а й на лічильник. На цифровому індикаторі лічильника рослин з'являється число, яке показує густоту рослин шт./м через кожні 10 м рядка.

При відхиленні проріджувальних секцій від осі рядка від датчиків контролю керування 15 надходить сигнал на пульт керування, висвітлюється табло і включається звуковий сигнал. Тракторист коригує напрямок руху агрегату.

До проріджувача додається комплект змінних ножів довжиною 80, 100 і 120 мм, які забезпечують довжину букетів у межах 58-106 мм при кроці проріджування 180, 150, 180, 200 і 230 мм.

Глибину ходу ножів (10-40 мм) регулюють гвинтовим механізмом опорних котків секції, положення датчика за висотою і в повздовжньому напрямку - переміщенням його в пазах кронштейна.

Робоча ширина захвату проріджувача - 2,7 м, робоча швидкість - 3,2 і 5,4 км/год, продуктивність - до 1,35 га/год.

Проріджувач автоматичний ПСА-5,4 призначений для автоматичного формування густоти сходів цукрових буряків.

Конструктивна особливість проріджувача - наявність електронного мікропроцесорного програмного пристрою для керування проріджуваль-ними секціями. Це дозволяє проводити обробіток цукрових буряків значно раніше: при наявності двох пар листочків.

ПСА-5,4 обладнують контактними і кольорочутливими датчиками або тільки контактними - ПСА-5,4-01.

Агрегатують із тракторами Т-70С, МТЗ-80/82, ПМЗ-80/82, МТЗ-100/102. Ширина захвату - 5,4 м, робоча швидкість - 3,2 і 5,4 км/год, продуктивність - 1,7 і 2,9 га/год.


3 Ґрунтообробні комбіновані агрегати


Комбіновані ґрунтообробні агрегати (машини) призначені для виконання за один прохід кількох технологічних операцій. Агрегати повинні виконувати тільки такі технологічні операції, які суміщуються в часі без порушення агротехнічних показників і строків виконання.

Використання комбінованих агрегатів значно зменшує ущільнення і розпилювання ґрунту ходовими системами агрегатів, скорочує строки виконання робіт, підвищує продуктивність праці та знижує витрати.

Розрізняють три основні типи комбінованих агрегатів: із кількох послідовно з'єднаних простих машин, кожна з яких виконує окрему операцію; машина з послідовно встановленими простими робочими органами для виконання кількох операцій; машина зі спеціальними комбінованими робочими органами для послідовного виконання технологічного процесу.

За послідовністю технологічних операцій, що виконуються при обробітку ґрунту, комбіновані машини поділяють на чотири основні групи:

- машини для суміщення основного та допоміжного (передпосівного) обробітку ґрунту;

  • машини для суміщення операцій при передпосівному обробітку ґрунту;

  • машини для суміщення основного або передпосівного обробітку ґрунту з одночасним внесенням добрив;


Случайные файлы

Файл
18983.rtf
26695-1.rtf
145133.rtf
19573-1.rtf
117688.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.