Технічне обслуговування машин и обладнання тваринницьких ферм (14475)

Посмотреть архив целиком
РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

Технічне обслуговування машин та обладнання для тваринництваЗміст


1. Технічне обслуговування обладнання для водопостачання ферми

2. Технічне обслуговування машин та обладнання для приготування кормів.

3. Технічне обслуговування машин та обладнання для доїння корів і первинної обробки молока

4. Технічне обслуговування машин та обладнання для прибирання та видалення гною

5. Технічне обслуговування машин та обладнання для створення мікроклімату у тваринницьких приміщеннях

Використана літератураВ залежності від поділу фермського обладнання на групи за призначенням, розподіляються заходи щодо проведення технічного обслуговування машин та обладнання. Технічне обслуговування (далі у тексті ТО) поділяється на: ТО обладнання для водопостачання ферми, ТО машин та обладнання для приготування кормів, ТО обладнання для доїння корів і первинної обробки молока, ТО машин для прибирання та видалення гною і ТО обладнання для створення мікроклімату у тваринницьких приміщеннях.


1. Технічне обслуговування обладнання для водопостачання ферми


Обладнання для водопостачання ферм підлягає щозмінному, періодичному технічному обслуговуванню, яке провадять раз на місяць, і сезонному обслуговуванню для підготовки системи до осінньо-зимових умов експлуатації. Доцільно сезонне обслуговування сумістити з детальним технічним оглядом всього обладнання.

При щозмінному технічному обслуговуванні очищають насосне обладнання, перевіряють надійність його кріплення на фундаменті, співвісність валів насоса та електродвигуна, справність сальникових ущільнень, герметичність всмоктувального трубопроводу і приймального клапана, технічний стан контрольно-вимірювальних приладів та станції керування в цілому. Контролюють рівень масла у ваннах (картерах) насосів, наявність мастила в підшипниках кочення і ковзання, тиск води в системі. Особливу увагу приділяють системі автоматичного вмикання і вимикання насоса, її надійності та роботоздатності.

У процесі проведення періодичного технічного обслуговування, крім операцій ЩТО, здійснюють перевірку і, за потребою, заміну сальникових ущільнень, регулюють співвісність вала насоса і вала електродвигуна, доливають і, при необхідності, замінюють масло в масляних ваннах, вимірюють опір обмоток електродвигуна, перевіряють водопровідну арматуру і мережу в цілому на витікання води.

Сезонне технічне обслуговування починають з огляду технічного стану всієї системи водозабезпечення та заміни спрацьованих деталей, вузлів та агрегатів новими або відремонтованими. Не рідше одного разу на рік провадять дезинфекцію резервуарів і водопроводу 4 % розчином хлорного вапна, не рідше двох разів на рік промивають резервуар башти і систему труб зовнішньої мережі. Крім того, відновлюють захисне фарбування поверхонь, провадять утеплення вводів трубопроводів, здають на перевірку контрольно-вимірювальні прилади і оформляють журнал обліку проведених заходів.

Вали насоса та електродвигуна повинні розміщуватися в одній горизонтальній площині. Допускається відхилення не більше 0,25 мм по всій довжині вала.

Опір ізоляції обмоток електродвигуна повинен бути не менше 0,5 МОм. Якщо ця умова не дотримується, то обмотки необхідно сушити в електричній шафі при температурі 80 °С протягом 10 год.

Перевіряють подачу насоса, фіксуючи час заповнення ємкості за певний проміжок часу. Збільшення подачі насоса не повинно перевищувати 5 % паспортної, а її зменшення бути не більше 25-30 %.

Обладнання для напування тварин і птиці підлягає щозмінному і періодичному технічному обслуговуванню.

Щозмінне технічне обслуговування включає такі операції: очищення чаш автонапувалок від залишків кормів; перевірку і підтягування кріплень, справність клапанного і поплавкового механізмів; усунення несправностей, що призводять до підтікання води, а при необхідності — заміна окремих пошкоджених деталей новими.

Періодичне технічне обслуговування провадять один раз на місяць. Воно включає всі операції ЩТО і додатково: перевірку стану водорозподільної мережі й усунення несправностей; розбирання клапанного механізму, очищення, промивання його деталей в 2-4% розчині кальцинованої соди і складання; перевірку дії механізму напувалки та електропідігріву.


2. Технічне обслуговування машин та обладнання для приготування кормів


Машини та обладнання для приготування кормів підлягають щоденному та періодичному технічному обслуговуванню.

При проведенні щоденного ТО відключають машину від електромережі за допомогою рубильника. Потім перевіряють стан та надійність кріплення деталей, вузлів, заземлюючого проводу. Особливу увагу приділяють робочим органам машини (підтягують кріплення різьбових з'єднань, деформовані деталі - рихтують, затуплені - заточують, поламані та спрацьовані - замінюють). Всі виявлені несправності усувають.

Контролюють і, за потребою, регулюють натяг клинопасових та ланцюгових передач, перевіряють систему керування та правильність показів приладів (амперметрів, манометрів тощо). Змащують рухомі вузли тертя відповідно до таблиці мащення, перевіряють рівень і, при необхідності, доливають масло в редуктори.

Після цього здійснюють налагодження машини на потрібний ступінь подрібнення, регулюють зазор між ножами і проти-різальними пластинами. Перевіряють роботу машини при провертанні робочих органів від руки, а потім і на холостому ходу.

Після закінчення зміни очищають машину від пилу, бруду та залишків кормів.

Періодичне технічне обслуговування починають із виконання операцій ЩТО. Після цього перевіряють величину спрацювання молотків і переставляють їх на неспрацьовану робочу грань (при потребі) або замінюють на новий комплект (при спрацюванні всіх граней). При перестановці або заміні молотків не допускають незрівноваженості барабана. Рекомендується комплектувати пакети (вісь, молотки, розпірні втулки, шайби і шплінти) так, щоб всі вони або діаметрально протилежні не різнилися між собою за масою більше ніж на 45-50 г. Перевіряють також гостроту лез і при необхідності їх заточують, а при великому спрацюванні або сколах — замінюють окремі ножі чи весь комплект у цілому. Одночасно провадять регулювання зазору між стрічкою горизонтального конвеєра і протирізальною пластиною. Далі контролюють поздовжній розбіг вала подрібнювального апарата (не повинен перевищувати 0,2-0,3 мм) та стан ущільнюючих сальників і, при необхідності, провадять відповідне регулювання або заміну новими. Потім відкручують кришки редукторів, промивають картери дизельним паливом або гасом, протирають чистою ганчіркою, перевіряють технічний стан зубчастих коліс і заливають чисте масло; знімають приводні ланцюги, промивають у гасі (дизельному паливі), просушують і проварюють протягом 20 хв. у гарячому (80-90 °С) автолі або відпрацьованому маслі. Також перевіряють стан ізоляції обмоток електродвигунів, силових ланцюгів (їх опір повинен бути не нижче 0,5 МОм), ланцюгів керування (1 МОм) та опір повторного контура заземлення (не повинен перевищувати 4 МОм).

У відносно складних за конструкцією машинах (агрегати для приготування вітамінного борошна, пароутворювачі, подрібнювачі грубих кормів типу ИРТ тощо) для забезпечення їх довговічності, безвідказної й ефективної роботи дещо ускладнюється і структура заходів періодичного обслуговування — передбачено проведення ТО-1, ТО-2, для деяких машин навіть ТО-3 та сезонне. Перелік специфічних операцій, які провадяться при цьому, наведено у відповідних інструкціях з експлуатації.

Для роздавачів кормів передбачено проведення щоденного та періодичного (ТО-1, для частини машин і ТО-2) технічного обслуговування.

Щозмінне технічне обслуговування включає такі операції: перевірку стану і кріплення складальних одиниць і деталей, тиску в шинах, справності й надійності дії гальм, натяг приводних ланцюгів поздовжнього конвеєра та полотен поперечних транспортерів, відсутності підтікання масла в редукторах та сторонніх стуків при роботі кормороздавача; перевірку стану електропривода, засобів автоматики і огороджень ланцюгових та карданних передач, роботу поворотних ліхтарів і стоп-сигналу. Виявлені несправності та відхилення усувають.

При закінченні роботи провадять зовнішній огляд і очистку від бруду та залишків кормів, а після роздавання соковитих, напіврідких та рідких кормів промивають водою.

Періодичне ТО-1 включає всі попередні операції ЩТО. Також перевіряють роботу приводної та натяжної станцій, справність ходової частини (регулюють люфт у підшипниках, сходження коліс та зазор між колодками і гальмовими барабанами), поздовжнього і поперечних конвеєрів; контролюють стан заземлення та ізоляції електропроводки.

При періодичному ТО-2 виконують операції ТО-1, крім того, знімають, розбирають, промивають, сушать, перевіряють на спрацювання ланцюг скребкового конвеєра і переставляють скребки з упорами за рухом конвеєра; зливають масло з редуктора, промивають його картер дизельним паливом, перевіряють стан підшипників, валів, шестерень та їх зачеплення, усувають виявлені несправності й заливають у картер чисте масло. Також перевіряють підшипники приводного і натяжного валів, карданне з'єднання телескопічного вала, промивають та проварюють втулково-роликові ланцюги, регулюють запобіжні муфти.


3. Технічне обслуговування машин та обладнання для доїння корів і первинної обробки молока


Случайные файлы

Файл
79647.rtf
90906.rtf
71922.rtf
132306.rtf
27072-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.