Планування у тваринництві (14006)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Вступ

Розділ І Організація і сучасний стан галузі тваринництва

  1. Природно-економічна характеристика СТОВ “Промінь”

  2. Спеціалізація СТОВ “Промінь”

  3. Організація галузі тваринництва

  4. Економічна ефективність виробництва продукції тваринництва

Розділ ІІ. Організація і планування галузі скотарства

  1. Планування і відтворення стада

  1. Планування потреби в кормах

  2. Планування трудових ресурсів

  3. Планування собівартості і реалізації продукції тваринництва

Розділ ІІІ. Перспективи розвитку тваринництва

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки


Вступ


На сучасному етапі для розвитку тваринництва необхідно, насамперед, підвищувати продуктивність тварин, збільшувати поголів’я худоби на основі всебічного зміцнення кормової бази, зростає актуальність глибокого осмислення організаційно-економічного аспекту виробничого процесу, розробки і здійснення комплексу заходів щодо раціонального використання його складових: землі, трудових ресурсів і засобів виробництва.

У вирішенні питань подальшого збільшення обсягів виробництва тваринницької продукції та підвищення його ефективності велику роль відіграє правильне планування розвитку тваринницьких галузей на сільськогосподарських підприємствах. У кожному господарстві розробляються перспективні, річні та оперативні плани і завдання, в яких визначається розвиток галузей тваринництва на відповідний період.

Для досягнення корінних змін у підвищенні ефективності сільського господарства необхідно здійснити системний підхід при проведенні виробничого процесу на промислову основу з урахуванням досягнень НТП та передового досвіду.

Метою даного курсового проекту було підвищення рівня товарності молочної продукції, підвищити її рівень рентабельності, враховуючи комплекс природних та організаційно-господарських умов відтворення стада.


Розділ І Організація і сучасний стан галузі тваринництва


  1. Природно-економічна характеристика СТОВ “Промінь”


СТОВ “Промінь” Лубенського району Полтавської області розташоване в центральній частині області.

Від районного центру міста Лубни господарство віддалене на 30 км, від обласного центру міста Полтава – на 165 км.

Віддаль від центральної садиби до найближчої залізнодорожної станції ст. Вила - 5 км.

Кліматичні умови господарства сприятливі для росту і розвитку всіх сільськогосподарських культур. Найбільш холодним місяцем року є січень, середня температура якого –4,ºС і найтеплішим місяцем – липень (+19ºС). Несприятливим явищем в останні роки є часті відлиги і заморозки, які пошкоджують частину озимих посівів. Зима на території господарства малосніжна, висота сніжного покрову незначна.

Територія села в основному складається з таких типів ґрунтів: чорноземи з великим вмістом гумусу, а також є лучні й болотисті ґрунти.

Земля в сільськогосподарському виробництві є умовою його розвитку. Важливою особливістю землі є те, що вона виступає в сільському господарстві як природна умова, тоді як всі інші засоби є продуктами затраченої праці людини. Земля має ряд своїх особливостей. По-перше, вона обмежена за своїми розмірами і її не можна збільшити, або заново створити.

По-друге, вона не може бути замінена іншими засобами виробництва і її не можна переміщати. Земля в різних місцях має неоднакову природну родючість.

По-третє, земля має родючість і при правильному веденні сільськогосподарського виробництва родючість землі можна підвищити. Як використовується земля в СТОВ “Промінь” розглянемо у таблиці 1.1.


Таблиця 1.1.

Склад і структура сільськогосподарських угідь СТОВ «Промінь»

Види угідь

2002 рік

2003 рік

2004 рік

Площа, га

%

Площа, га

%


Площа, га

%

Загальна земельна площа

2584,3

х

2584

х

2584

Х

Всього сільськогосподарських угідь, з них:

2389,3

100

2389

100

2389

100

Рілля

2112

88,5

2112

88,4

2112

88,4

Сінокоси

85

3,6

86

3,6

86

3,6

Пасовища

191,3

8,0

191

8,0

191

8,0


При аналізі даних таблиці 1.1 виявилося, що загальна площа характеризується високою питомою вагою ріллі 88,5. Що свідчить про високу розораність земель і доводить необхідність відповідних заходів щодо запобігання вітрової та водної ерозії.

Важливе значення у виробничій діяльності підприємства має забезпеченість його матеріальними ресурсами.

СТОВ “Промінь” є високомеханізованим господарством. Всі основні роботи виконуються сільськогосподарською технікою і обладнанням.

Крім того, для ведення розширеного відтворення СТОВ «Промінь» має необхідні виробничі будівлі і споруди.

В загальному вигляді, як використовуються основні фонди виробничого призначення господарства.

Розмір фондів, їх обсяг та динаміку розвитку виявляють за допомогою таких показників, як фондозабезпеченість господарства та фондоозброєність праці.

Фондозабезпеченість – це вартість фондів з розрахунку на 1 га площі земельних угідь, а фондоозброєність – це їх вартість на одного працівника.

Забезпеченість основними фондами та їх економічна ефективність використання цих фондів свідчать дані таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Основні виробничі фонди та їх використання в СТОВ “Промінь”


Показники

2002 рік

2003 рік

2004 рік

2004 рік у % до 2002 р.

1. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

14305,1

1486

13918

97,3

на 1 га с.-г. угідь

5,99

6,0

5,8

96,7

на 1 середньорічного працівника

48,8

62,1

75,6

155

2. Фондовіддача, грн.

13,4

8,9

9,6

71,6

3. Фондоміскість, грн.

7,5

11,2

10,3

137

4. Норма прибутку, %

-1,13

-1,9

-2,48

Х


Аналізуючи дані таблиці 1.2 можна зробити висновок, що вартість основних виробничих фондів зменшилась у 2004 році порівняно з 2002 роком на 3 %.

Економічна ефективність використання основних виробничих фондів теж знизилася. Фондовіддача в господарстві невисока. Вона свідчить про те, що на 100 грн. основних фондів сільськогосподарського призначення одержано в 2004 р. 96 коп. валової продукції. Цей показник знизився у 2004 році порівняно з 2002 роком на 28,4%.

Фондомісткість продукції у СТОВ “Промінь” висока. Вона збільшилася на 37 %. Це свідчить про високий рівень витрат.

СТОВ “Промінь” збиткове. Збиток становить – 2,48 %, а для забезпечення оптимального розвитку прибуток має становити 15-20%.

Трудові ресурси господарства являють собою особовий склад дорослих робітників у працездатному віці.

Важливим завданням кожного господарства є найбільш повне і раціональне використання на протязі року працездатних робітників з урахуванням віку, статі, кваліфікацій та індивідуальних особливостей.

Про наявність та використання трудових ресурсів можна судити на основі даних таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Трудові ресурси та їх використання в СТОВ “Промінь”

Показники

2002 рік

2003 рік

2004 рік

2004 рік у % до 2002 р.

1. Середньорічна чисельність працюючих, чол

305

277

250

82

2. Кількість люд-год відпрацьованих 1 прац.

923,5

1030,4

1060

115

3. Коефіцієнт використання трудових ресурсів

0,5

0,6

0,6

0,6


Показники таблиці 1,3 свідчать, що господарство краще використовує трудові ресурси. Кількість працівників зменшується, що дозволяє забезпечити більш повне і раціональне використання у сільськогосподарському виробництві.

Чисельність працівників в досліджуваний період зменшилася на 18%.


1.2 Спеціалізація СТОВ “Промінь” Лубенського району Полтавської області


Однією із форм суспільного поділу праці є спеціалізація виробництва.

Спеціалізація сільськогосподарського виробництва – це переважний розвиток однієї або кількох галузей у виробництві товарної продукції. Розвиток цих галузей і виробництво відповідних продуктів визначають виробничий напрям господарства. Процес спеціалізації характеризується зосередженням засобів виробництва і робочої сили на виробництві окремих видів товарної продукції з урахуванням природних і економічних зон.


Случайные файлы

Файл
107028.rtf
ref-14213.doc
116939.doc
132503.rtf
59806.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.