Фізіологія крові. Еритроцити (10813)

Посмотреть архив целикомРеферат на тему

Фізіологія крові. Еритроцити


План


Вступ

1. Кількість крові у тварин. Кров'яний депо

2. Склад крові. Плазма. Сироватка

3. Еритроцити. Будова, функції, кількість

Висновок

Список літератури


Вступ


Кров є рідиною (рідка тканина мезодермального походження), червоного кольору, слабо лужної реакції, солонуватого смаку з питомою вагою 1,054-1,066. Спільно з тканинною рідиною і лімфою вона утворює внутрішнє середовище організму. Кров виконує різноманітні функції. Найголовніші з них такі:

- Транспорт поживних речовин від травного тракту до тканин, місць резервних запасів від них (трофічна функція);

- Транспорт кінцевих продуктів метаболізму із тканин до органів виділення (екскреторна функція);

- Транспорт газів (кисню і діоксиду вуглецю з дихальних органів до тканин і назад; запасання кисню (дихальна функція);

- Транспорт гормонів від залоз внутрішньої секреції до органів (гуморальна регуляція);

- Захисна функція - здійснюється за рахунок фагоцитарної активності лейкоцитів (клітинний імунітет), вироблення лімфоцитами антитіл, знешкоджуючих генетично чужорідні речовини (гуморальний імунітет);

- Згортання крові, перешкоджає крововтраті;

- Терморегуляторна функція - перерозподіл тепла між органами, регуляція тепловіддачі через шкіру;

- Механічна функція - надання тургорної напруги органам за рахунок припливу до них крові; забезпечення ультрафільтрації в капілярах капсул нефрону нирок та ін.;

- Гомеостатична функція - підтримання сталості внутрішнього середовища організму, придатної для клітин у відношенні іонного складу, концентрації водневих іонів і ін.

Відносне сталість складу та властивостей крові - гомеостаз є необхідним і обов'язковою умовою життєдіяльності всіх тканин організму. Тому при детальному дослідженні виконують аналіз крові.


1. Кількість крові у тварин. Кров'яний депо


Кров циркулює в замкнутій судинної мережі, тому її обсяг повинен відповідати обсягу судинного русла. Загальний обсяг крові в організмі є видовою ознакою і зазвичай виражається у відсотках від маси тіла. Величина середнього об'єму крові: у коня 9,8%, у великої рогатої худоби 8,2, дрібної рогатої худоби 8,2, свині сального типу 4,6, свині м'ясного типу 7, кури 8,5, кролики 5,4, собаки - 6,8, кішки 5%. У людини об'єм крові близько 7% маси тіла.

У самців об'єм крові, як правило, більше, ніж у самок, з-за підвищеного вмісту еритроцитів. З віком об'єм крові зменшується, настає дегідратація організму.

Для визначення обсягу крові в неї вводять яку-небудь нешкідливу фарбу (наприклад, конгорот). Після того, як фарба розподілиться по всіх судинах, беруть порцію крові з вени і визначають у ній концентрацію фарби. Потім розраховують об'єм крові, в якому ця фарба розподілилася. З цією ж метою використовують метод мічених атомів. Беруть кров у тварини, відокремлюють еритроцити і інкубують їх у розчині, що містить радіоактивний фосфор. Еритроцити адсорбують його з розчину і стають «міченими». Їх знову вводять в кров того ж тваринного об’єкта і через деякий час визначають радіоактивність крові.

З усього об'єму крові приблизно половина циркулює по організму. Решта ж половина затримується в розширених капілярах деяких органів і називається депонованої. Органи в яких депонована кров називаються кров'яним депо.

Селезінка. Вміщує у своїх лакунах - відростках капілярів до 16% всієї крові. Ця кров практично виключена із кругообігу і не змішується з циркулюючої кров'ю. При скороченні гладких м'язів селезінки лакуни стискаються і кров надходить у загальне русло.

Печінка. Вміщає в себе до 20% об'єму крові. Печінка виконує роль кров'яного депо за рахунок скорочення сфінктерів печінкових вен, по яких кров відтікає від печінки. Тоді в печінку крові надходить більше, ніж відтікає. Капіляри печінки розширюються, кровотік в ній уповільнюється. Однак депонована в печінці кров повністю не вимикається з кровотоку.

Підшкірна клітковина. Депонує до 10% крові. У кровоносних капілярах шкіри є анастомози. Частина капілярів розширюється, заповнюється кров'ю, а кровотік відбувається по укороченим шляхах (шунт).

Легені також можна віднести до органів, що депонують кров. Обсяг судинного русла легенів також не постійний, він залежить від вентиляції альвеол, величини кров'яного тиску в них і від кровонаповнення судин великого кола кровообігу.

Таким чином, депонована кров виключена з кровотоку і в основному не змішується з циркулюючої кров'ю. Внаслідок всмоктування води депонована кров більш густа, вона містить більшу кількість формених елементів.

Значення депонованої крові полягає в наступному. Коли організм перебуває в стані фізіологічного спокою, його органи і тканини не потребують посиленого постачанні кров'ю. У цьому випадку депонування крові знижує навантаження на серце, і в результаті воно працює на 1 / 5 - 1 / 6 своєї потужності. При необхідності кров може швидко перейти в кровотік, наприклад при фізичній роботі, сильних емоційних переживаннях, вдиханні повітря з підвищеним вмістом діоксиду вуглецю - тобто у всіх випадках, коли потрібно, збільшить доставку кисню і поживних речовин органам.

У механізмах перерозподілу крові між депонованої і циркулюючої бере участь вегетативна нервова система: симпатичні нерви викликають збільшення обсягу циркулюючої крові, а парасимпатичні - перехід крові в депо. При надходженні в кров великої кількості адреналіну відбувається вихід крові з депо.

При крововтратах об'єм крові відновлюється, перш за все, за рахунок переходу тканинної рідини в кров, а потім у кровотік надходить депонована кров. У результаті обсяг плазми відновлюється значно швидше, ніж кількість формених елементів.

При збільшенні об'єму крові (наприклад при введенні великої кількості кровозамінників або при випоюванні великої кількості води) частину рідини швидко вводиться нирками, але більша частина переходить в тканини, а потім поступово виводиться з організму. Таким чином відновлюється об'єм крові, що заповнює судинне русло.


2. Склад крові. Плазма. Сироватка


Кров відноситься до опорно-трофічних тканин. Вона складається з клітин - формених елементів і міжклітинної речовини - плазми. До форменим елементам крові належать еритроцити, лейкоцити і тромбоцити. Плазма крові являє собою рідину. Кров - єдина тканина організму, де міжклітинний речовина є рідиною.

Щоб відокремити формені елементи від плазми, кров треба вберегти від згортання і відцентрифуговувати. Формені елементи як більш важкі осядуть, а над ними буде шар прозорою, злегка опалесцентний рідини жовтого кольору - плазми крові.

Плазма крові складається з води та сухої речовини (9:1), яке включає органічні і неорганічні сполуки. Органічні речовини плазми крові представляють білки альбуміни, глобуліни, фібриноген, протромбін та інші - 60-90 г / л, амінокислоти - 5-14 мг/100 мл, сечовина - 3,33-8,32 ммоль / л, глюкоза - 0, 6-1,2 г / л, нейтральні жири - 1,5-3,0 г / л, мінеральні речовини - 9 г / л (переважно іони натрію, калію, кальцію, фосфору, хлору), ферменти, гормони і інші речовини .

Питома вага плазми становить 1,025-1,029, рН незначно коливається в межах 7,37 - 7,43. Сироватка - це плазма, в якій немає фібриногену та деяких інших речовин, що беруть участь в згортанні. Згортатися здатна не тільки кров, але і плазма. Плазма бере участь у багатьох процесах життєдіяльності організму. Вона переносить клітини крові, живильні речовини і продукти метаболізму і служить сполучною ланкою між усіма екстраваскулярними (тобто знаходяться поза кровоносних судин) рідинами; останні включають, зокрема, міжклітинну рідину, і через неї здійснюється зв'язок з клітинами і їх вмістом. Таким чином плазма контактує з нирками, печінкою та іншими органами і тим самим підтримує сталість внутрішнього середовища організму, тобто гомеостаз.

Реакція крові може коливатися максимум до рН 7,8 і мінімум до рН 7,0. порушення реакції крові, зниження (ацидоз) і підвищення (алкалоз) її може призвести до загибелі тварини. Реакцію плазми крові забезпечують чотири буферні системи: карбонатна, фосфатна, гемоглобіну і білків плазми крові.

Концентрація розчинених у плазмі речовин може побут виражена осмотичним тиском. Осмотичний тиск в більшій мірі забезпечується хлоридом натрію. Розчин хлориду натрію в концентрації 0,85% має таке ж осмотичний тиск, як і тиск плазми крові.

Якщо об'єм крові прийняти за 100%, то формені елементи складають близько 40-45%, а плазма - 50-60%. Обсяг формених елементів у крові, головним чином еритроцитів, називається гематокритною величиною або гематокритом. Гематокрит може бути виражений у відсотках (40-45%) або в літрах еритроцитів, що знаходяться в одному літрі крові (0,40-0,45 л / л)

Коли тварина давно не поїла або вона втратило багато рідини (сильне потіння, пронос, рясна блювота), то гематокритна величина зростає. У цьому випадку говорять про «згущення» крові. Такий стан несприятливо для організму, тому що істотно збільшується опір крові при її русі, що змушує серце сильніше скорочуватися. У порядку компенсації переходить частина води з тканинної рідини в кров, зменшується її виділення нирками і, як наслідок, виникає спрага. Зменшення гематокриту частіше має місце при захворюванні - при зниженні утворення еритроцитів, посиленому їх руйнуванні або після крововтрати.


Случайные файлы

Файл
69839.rtf
31221-1.rtf
100549.rtf
90588.rtf
121762.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.