Розрахунок віброізоляції вібромайданчика та віброгасного фундаменту (5121)

Посмотреть архив целикомРозрахунок віброізоляції вібромайданчика та віброгасного фундаментаЗавдання


Розрахувати віброізоляцю вібромайданчика та віброгасний фундамент, забезпечивши дотримання допустимих параметрів вібрації робочих місць. Виконати два варіанти влаштування віброізоляції - пружинні віброізолятори та пневмогумові амортизатори. Визначити ефективність розрахованих віброізолювальних пристроїв.

Вібромайданчик з вертикально спрямованим напрямком коливань має вантажопідіймальність 12т; загальна вага Q = 15400 Н, в тому числі рухомих частин Qр.ч.= 12500 Н; частота коливань - 50 Гц; максимальний кінетичний момент дебалансів - М = 5000 Н/см; амплітуда коливань віброплатформи - а = 0,55мм; розмір віброплатформи - 62,4м; ґрунт - пісок дрібний, сухий. Розміри приміщення: довжина 12м, ширина 6м, висота 4м. Кількість робочих місць – 2.Вступ


Безпека життєдіяльності (БЖД) - це комплекс заходів, які направлені на забезпечення безпеки людини в середовищі, збереження його здоров'я, розробку методів і засобів захисту шляхом зниження впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів до допустимих значень, розробку заходів по обмеженню збитків в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу.

До завдань БЖД відносять: виявлення і вивчення факторів навколишнього середовища, негативно впливаючих на здоров'я людини ліквідацію наслідків катастроф і стихійних лих.1. Аналіз умов праці


Приміщення в якому розташовано вібромайданчик має такі розміри: 12x6x4м, площина 72 (м), об’єм 288 (м).

Кількість робочих місць – 2, таким чином на одну людину доводиться 36(м2) площини і 144 (м3) об’єму, що відповідає вимогам ДНАОП 0.00 – 1.31-99, при нормі площини 6м2, об’єму 20 м3 на одну людину. Електрозабезпечення здійснюється від трифазної чотирипровідної мережі з глухозаземленною нейтраллю, частота – 50 Гц, напруга – 380/220В.

Розглядаючи людину в нерозривному зв'язку і в непереривній обмінній взаємодії з навколишнім середовищем , в якості об'єкта вивчення безпеки життєдіяльності можливо виділити систему “Людина-Машина-Середовище” (Л-М-С), а предметом вивчення небезпеки і їх взаємодія на людину в процесі функціонування і розвитку системи ЛМС.

Взаємозв’язки в системі «Л-М-С» представлені в таблиці 1:


Таблиця 1 – Зміст зв'язків в системі Л–М–С

зв'язку

Зв'язки

1

2

1

Людина керує машиною для виконання її основної задачі

2

Зміна фізіологічного стану людини впливає на якість її роботи

3

Виділення людиною вуглекислого газу, вологи та поглинання кисню

4

Невербальний контакт людей між собою

5

Зміна температури, вологості повітря, природного освітлення негативно або позитивно впливає на фізіологічний стан людини

6

Негативний вплив вібрації та шуму на слухові аналізатори

7

Виділення машиною теплоти в середовище


Небезпеки, при яких виникають фізично небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

 • небезпека поразки електричним струмом людини. Джерело – наявність електричної мережі напругою 220 В. Фактор – підвищене значення напруги електричного ланцюга, замикання якої може пройти через тіло людини. Електричний струм може мати біологічне (скорочення м'язів), термічне (нагрів тканин), електролітичне (змінюється хімічний склад рідин у тілі людини) дії на людину, викликаючи електричні травми – чітко виражені місця порушення цілісності тканин організму (електричний опік, електричні знаки, металізація шкіри, механічні ушкодження) та електричні удари – збудження живих тканин електричним струмом, що супроводжується судорожним скороченням м'язів;

 • аномальний мікроклімат. Джерело – люди та технічні пристрої в приміщенні, приток тепла ззовні. Фактори: підвищена чи знижена температура, вологість, підвищена рухливість повітря робочої зони. Аномальний мікроклімат приводить до порушення теплової рівноваги, в результаті чого з'являється почуття дискомфорту та можуть з'явитися болючі відчуття;

 • шум. Джерело – робота вібромайданчика. Фактор – підвищений рівень шуму на робочому місці. Можливі наслідки дії шуму: акустична травма, що виявляється у вигляді порушення нервово-сенсорних структур та зниження чутливості аналізатора; розвиток стомлення та зниження продуктивності праці, роздратування; незручність мовного спілкування;

 • освітлення. Фактори: відсутність або недолік природного світла, недостатня освітленість робочої зони, підвищена яскравість, знижена контрастність, підвищена пульсація світлового потоку. Можливі негативні наслідки: при недостатньому освітленні розвиваються стомлення и короткозорість. А при надмірному освітленні – осліплення, роздратування та різь в очах, запаморочення, зниження гостроти зору, а також невдоволення та роздратування;

 • небезпеки, при яких виникають психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори: фізична або розумова роботи, нервові перевантаження, нервові навантаження. Фактори – статичні, фізичні перевантаження, розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів. Можливий негативний вплив: захворювання м'язової та периферичної нервової системи – при статичній напрузі м'язів та недостатньому кровопостачанні, погіршення реактивності організму, зниження працездатності та виснага, різні зміни стану функціональних систем організму людини, нервове виснаження, втома.

В загальному випадку, згідно ГОСТ 12.0.003-74. на людину впливають наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні. Для приміщення, яке розглядається характерні три види факторів: фізичні, біологічні, психофізіологічні. Хімічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори відсутні.

Фізичні:

 • нестача природного освітлення;

 • недостатня освітленість робочої зони;

 • підвищена напруга електричної мережі, замкнення якої може пройти через тіло людини;

 • підвищена або понижена температура, вологість повітря робочої зони;

 • підвищений рівень шуму;

 • підвищений рівень вібрації;

Психофізіологічні:

 • перенавантаження слухових і зорових аналізаторів;

 • монотонність правці;

 • статичні перегрузки.


- густина сигналів за зміну

176-300

300

-

-

-

90

б) напруженість аналізаторів:

- зір ( категорія робіт)

середньої точності

високої точності

+

-

-

75

- слух (розбірливість, %)

90-70%

75

-

-

-

80

в) емоційна та інтелектуальна напруженість

ні

ні

г) монотонність праці:

- кількість елементів в повторюваних операціях

10-4

5

+

-

-

100

- тривалість виконування повторюваних операціях

100-20

50

-

-

-

60

- час спостереження за ходом виробничого процесу без активних дій (в % від тривалості зміни)

81-95%

90%

-

-

-

90

13. Змінність

2х-3х см.р.д.

-

-

-

-

100

Загальна кількість факторів

Х

Х

8

3

0

Х

Таблиця 2 – Оцінка факторів виробничої зони и трудового процесу

Фактори виробничої зони та трудового процесу


3 клас – небезпечні та та шкідливі умови, характер праці

Тривалість дії фактора в % за зміну

Норма

Факт

1ст

2ст

3ст


1

2

3

4

5

6

7

1. Шкідливі хімічні речовини:

1 клас небезпеки2 клас небезпеки

0.1-1

0.3

+

-

-

80

3 клас небезпеки2. Вібрація

30 Гц

50Гц

-

+

-

95


Случайные файлы

Файл
23369-1.rtf
28033.rtf
138019.rtf
97739.doc
14818-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.