ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕНЦИИ ТВОРЧЕСТВА М.В.ГОГОЛЯ (TITUL)

Посмотреть архив целиком

2

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Г.С.Сковороди


НА ПРАВАХ РУКОПИСУ


УДК 130.2:9 (4 Ук)


РАДІОНОВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНАФілософсько-антропологічні інтенції

творчості М.В.Гоголя

09.00.04 – «філософська антропологія, філософія культури»


Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата

філософських наук

Науковий керівник –

кандидат філософських наук,

професор

Єфімець Олександр Петрович


Харків - 2000ЗМІСТ

ВСТУП

3

Розділ 1 Синтетичний характер світогляду М.В.Гоголя

9

1.1 Творчість М.Гоголя в системі історико-філософських досліджень

9

1.2 Філософія європейського романтизму в контексті проблем

української духовної культури першої половини ХІХ століття:

відкриття нових можливостей кордоцентричної орієнтації24

1.3 Духовні шукання М.Гоголя як різновид філософського

самопізнання


51

1.4  Цінності та ідеали в літературній та життєвій творчості Гоголя

82

Розділ 2 Особливості філософської антропології М.Гоголя

106

2.1 Проблема автентичного та неавтентичного буття в

екзистенційно-антропологічній інтерпретації М.Гоголя


106

2.2 Життя як співіснування світів: життя-реальність, життя-гра,

життя-фікція, життя-мрія, життя-відчуженість


126

2.3 Можливості самовираження людського єства як злети

і падіння духу


151

2.4 Романтична іронія та релігійно-антропологічний

аспект відчуження


167

ВИСНОВКИ

178

Список використаних джерел

181


Случайные файлы

Файл
1-2.DOC
153704.rtf
11412-1.rtf
1956.rtf
122467.rtf