БЖД


Таблиця 1

Класи умов праці залежно від вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони (перевищення ГДК, разів)
Клас умов праціФактор виробничого середовища

Допустимий


Шкідлвий 3


Небезпечний

1 ступінь

2ступінь

3 ступінь

4 ступінь

екстремальний


2

3.1

3.2

3.3

3.4

4

Шкідливі речовини за винятком перерахованих нижче

<ГДК

1,1-3,0

3.1-6.0

6.1-10.0

10.1-20.0

>20

Речовини з гостроспрямованим механізмом дії

<ГДК


1,1-3,0

3.1-6.0

6.1-10.0

> 10*

Алергени

<ГДК


1.1-3.0

3.1-10.0

>10.0


Канцерогени

<ГДК

1.1-3.0

3.1-6.0

6.1-10.0

>10.0


Протипухлинні лікарські засоби,

****


гормони (естрогени)**Наркотичні аналгетики*****
Метали,оксиди металів

<ГДК

1.1-3.0

3.1-10.0

10.1-20.0

>20.0


Аерозолі переважно фіброгенної дії

<ГДК

1.1-2.0

2.1-5.0

5.1-10.0

>10.0


* Перевищення вказаного рівня для речовин з гостроспрямованим механізмом дії може призвести до гострого смертельного отруєння.

** Речовини, при роботі з якими повинен бути виключений контакт з органами дихання та шкірою.

*** Робота з вказаними речовинами при їх виробництві, а також в онкологічних диспансерах та підрозділах дає право віднесення умов праці до даного класу.


Таблиця 2

Класи умов праці при роботі з біологічним фактором
Клас умов праціФактор виробничого середовища

Допустимий


Шкідливий 3


Небезпечний

(біологічний)

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

4 ступінь

екстремальний)


2

3.1

3.2

3.3

3.4

4

Патогенні мікроорганізми:особливо небезпечні інфекції


*

збудники інших інфекційних

*


захворюваньМікроорганізми-продуценти, препарати,

<ГДК

1,1-3,0

3,1-10,0

>10,0що містять живі клітини та споримікроорганізмів (перевищення ГДК,разів)Білкові препарати (перевищення ГДК,

<ГДК

-

1,1-2,0

2,1-10,0

>10,0


разів)* Робота в спеціалізованих медичних, ветеринарних установах та підрозділах, спеціалізованих господарствах для хворих тварин дає право віднесення умов праці до вказаного класу.


Таблиця З

Класи умов праці залежно від рівня шуму, вібрації, інфразвуку та ультразвуку на робочих місцях
Клас умов праціФактор виробничого середовища

Допустимий


Шкідлèâèé 3


Небезпечний1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

4 ступінь

екстремальний)


2

3.1

3.2

3.3

3.4

4

Шум, дБА екв.

<ГДК

1,1-3*

3,1-6

6,1-9

>9,1

130*****

Вібрація загальна, локальна, рівень

<ГДК

<3**

3,1-6

6,1-9

9,1-12

>12

віброшвидкості, дБА екв.кор.Вібрація імпульсна, віброприскорення,

<ГДК

-

1,1-2

2,1-3

3,1-4

>4

разівІнфразвук, дБ

<ГДК

<3***

3,1-6

6,1-9

>9,1


Ультразвук повітряний, дБ

<ГДК

<5****

5,1-10

10,1-15

>15,1


* Перевищення ГДР на дБА екв. (відлік для визначення ступенів 3 класу від 80 дБА).

** Перевищення рівнів віброшвидкості на дБА екв. кор.

*** Перевищення в одній з частот на дБ.

**** Перевищення в одній з частот на дБ.

***** Перевищення вказаних величин у будь-якій октавній смузі.


Таблиця 4

Класи умов праці при дії електромагнітних випромінювань (перевищення ГДР, разів)
Клас умов праціФактор виробничого середовища

Допустимий


Шкідливий 3


Небезпечний (екстре-1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

4 ступінь

мальний)


2

3.1

3.2

3.3

3.4

4

Постійне магнітне поле

<ГДК

1,1-3,0

3,1-5,0

5,1-10,0

>10


Електростатичне поле

<ГДК

1,1-3,0

3,1-5,0

5,1-10,0

>10


Електричні поля промислової

<ГДК (для

1,1-3,0

3,1-5,0

5,1-10,0

>10


частоти (50 Гц)

всього робочогодня)


Магнітні поля промислової частоти

<ГДК (для

1,1-3,0

3,1-5,0

5,1-10,0

>10


(50 Гц)

всього робочогодня)


Електромагнітні випромінюваннярадіочастотного діапазону:0,01-3 МГц

<ГДК

1,1-3,0

3,1-5,0

5,1-10,0

>10


3-30 МГц

<ГДК

1,1-3,0

3,1-5,0

5,1-10,0

>10


30-300 МГц

<ГДК

1,1-3,0

3,1-5,0

5,1-8,0

8,1-10,0

>10

300 МГц-300 ГГц

<ГДК

1,1-3,0

3,1-5,0

5,1-8,0

8,1-10,0

>10

Лазерне випромінювання*

<ГДК (для

ГДР1

1,1-3,0

3,1-6,0

6,1-10,0

>10 ГДР2


хронічного

ГДР2

ГДР2

ГДР2

ГДР2впливу)

(для од-нократ-ної дії)

* Для ГДР при тривалості впливу рівній або більшій за 0,2 години.


Таблиця 5.1

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору року

Клас умов праціФактор виробничого середовища

Оптимальний

Допустимий


Шкідливий 3


Небезпечний
1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

4 ступінь

ексремальний)


1

2

3.1

3.2

3.3

3.4

4

Температура повітря, °С

За СН

За СН

За показником WBGT-індексу, див. Табл 5.1.1.

Швидкість руху повітря,

м/с

-”-

-”--”-Вологість повітря,%

-”-

-”--”-Теплове випромінювання,
Вт/м2

-”-

-”-

141-1500

1501-2000

2001-2500

2501-3500

>3500


Таблиця 5.1.1

Класи умов праці за показником WBGT-індексу* для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору року ('С)

Клас умов праціКатегорія

Загальні

Оптимальний

Допустимий

Шкідливий 3


робіт

енерговитрати ,
Вт1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

4 ступінь1

2

3.1

3.2

3.3

3.4

до 139

21,0-23,4

23,5-25,4

25,5-26,6

26,7-27,4

27,5-28,6

28,7-31,0

1б

140-174

20,2-22,8

22,9-25,8

25,9-26,1

26,2-26,9

27,0-27,9

28,0-30,3

175-232

19,2-21,9

22,0-25,1

25,2-25,5

25,6-26,3

26,3-27,3

27,4-29,9

233-290

18,2-10,9

21,0-23,9

24,0-24,2

24,3-25,0

25,1-26,4

26,5-29,1

3

більше 290

17,0-18,9

19,0-21,8

21,9-22,2

22,3-23,4

23,5-25,7

25,8-27,9

* WBGT (ТСН) - індекс теплового навантаження середовища.


Таблиця 5.2

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень у холодну пору року

Показник

мікрокліматуКлас умов праціТемпера повітря,°С

(нижня межа)

Оптимальний

Допустимий


Шкідливий 3


Категорія

Загальні енер-1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

4 ступінь

робіт

говитрати, Вт

1

2

3.1

3.2

3.3

3.4

до 139

За СН*

За СН*

18,1-20,0

16,1-18,0

14,1-16,0

12,0-14,0

140-174

-”-

-”-

17,1-19,0

15,1-17,0

13,1-15,0

11,0-13,0

175-232

-”-

-”-

14,1-16,0

12,1-14,0

10,1-12,0

8,0-10,0

233-290

-”-

-”-

13,1-15,0

11,1-13,0

9,1-11,0

7,0-9,0

3

>290

-”-

-”-

12,1-14,0

10,1-12,0

8,1-10,0

6,0-8,0

Вологість повітря, %

-”-

-”-


Вимоги відсутні


Швидкість руху повітря, м/с

-”-

-”-


Див. примітку


* “Санитарные нормы микроклимата производственных помещений”.Примітка: При збільшенні швидкості руху повітря на 0,1 м/с від оптимальної за СН температура повітря повинна бути збільшена на 0,2 °С.


Таблиця 5.3

Класи умов праці за показниками мікроклімату для відкритих територій в холодну пору року (зима) та в холодних приміщенняхКлас умов праціПоказник

Допустимий


Шкідливий (нижня межа)** 3
1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

4 ступінь


2

3.1

3.2

3.3

3.4

Температура повітря, °С***


Кліматичні зони:


2

-23,0

-29,4

-31,5

-35,7

-48

3

-15,9

-21,3

-23,0

-26,0

-37

* При застосуванні одягу з відповідною теплоізоляцією (J,°С, м2/Вт); 0,71 (1 а); 0,82 (1б); 0,61 (2); 0,51 (3).

** Наведені значення температури повітря стосовно різних класів не виключають регламентацію часу перебування в несприятливому мікрокліматі (сумарне за робочий час та безперервне).

*** Вказано температуру відносно спокійного повітря: при вітрі вона повинна бути збільшена на 2,0 °Сна кожний 1 м/с.


Таблиця 5.4

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору року

Показник мікрокліматуКлас умов праціТемпера повітря , °С

(нижня межа)

Оптимальний

Допустимий


Шкідливий 3


Категорія

Загальні енер-1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

4 ступінь

робіт

говитрати, Вт

1

2

3.1

3.2

3.3

3.4

до 139

За СН


28,1-31,0

31,1-34,0

34,1-37,0

37,1-40,0

140-17428,1-31,0

31,1-34,0

34,1-37,0

37,1-40,0

175-23227,1-30,0

30,1-33,0

33,1-36,0

36,1-39,0

233-29027,1-30,0

30,1-33,0

33,1-36,0

36,1-39,0

3

>29026,1-29,0

29,1-32,0

32,1-35,0

35,1-38,0

Швидкість руху повітря, м/с

За СН

За СН

Нижче максимально допустимих значень

Відносна вологість повітря, %60-70

71-85

86-100

-

Теплове випромінювання, Вт/м2141-1500

1501-2000

2001-2500

2501-3500Таблиця 6

Класи умов праці залежно від параметрів світлового середовища виробничих приміщень (для постійних робочих місць)Клас умов праціФактор виробничого середовища

Допустимий


Шкідливий 3
1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

4 ступінь


2

3.1

3.2

3.3

3.4

Природне освітлення (КПО,%)

Норма 1

Недостатньо

ВідсутнєОсвітленість робочої поверхні


(Е, лк)

Норма 1

0-5 Ен- Ен2

<0,5 ЕнСліпуча близькість джерел світла


(показник осліпленості, Р,


відн. од.)

Норма 1

Р<Рн3
Відбита сліпуча близькість

Відсутність

Наявність
Пульсація освітленості (коефіцієнт


пульсації, Кп , %)

Норма 1

Кппн4
Ультрафіолетова радіація


(опроміненість, Е уф, Вт/м2)

Норма 5

Еуфуфн6
1 Строительные нормы й правила. Часть II. Нормы проектирования. Естественное й искусственное освещение.

2 Ен - нормоване значення освітленості.

3 Р - нормований показник освітленості.

4 Кпн - нормоване значення коефіцієнта пульсації.

5 Згідно з “Санитарными нормами ультрафиолетового излучения в производственных помещениях”.

6 Еуфн - нормоване значення ультрафіолетової опроміненості.


Таблиця 7

Класи умов праці за показниками важкості трудового процесу
Клас умов праці
Показники важкості

Оптимальний

Допустимий

Шкідливий (важка праця) 3(легке фізич-

(середнє
п/п

трудового процесу

не наванта-

фізичне на-

1 ступінь

2 ступінь

3 ступіньження)

вантаження)


1

2

3.1

3.2

3.3

1

2

3

4

5

6

7

1

Фізичне динамічне навантаження,виражене в одиницях механічноїроботи за зміну, кг-м


1.1

При регіональному навантаженні(з переважаючою участю м'язів рукта плечового поясу) при переміщеннівантажу на відстань до 1 м:для чоловіків

до 2500

до 5000

до 7000

до 9000

> 9000


для жінок

до 1500

до 3000

до 4000

до 5500

> 5500

1.2

При загальному навантаженні(за участю м'язів рук, корпуса, ніг):при переміщенні вантажуна відстань від 1 до 5 м:для чоловіків

до 12 500

до 46 000

до 70 000

до 90 000

> 90 000


для жінок

до 14 000

до 28 000

до 40 000

до 55 000

> 55 000

2

Маса вантажу, що підіймається тапереміщується, кг:


2.1

Підіймання та переміщення (разове)вантажів при чергуванні з іншоюроботою (до 2 разів на годину):для чоловіків

до 15

до ЗО

> ЗО
для жінок

до 5

ДО 10

> 101

2

3

4

5

6

7

2.2

Підіймання та переміщення (разове)вантажів постійно протягом робочоїзміни:для чоловіків

до 5

до 15

до 30

>30для жінок

до 3

до 7

>72.3

Сумарна маса вантажів, щопереміщуються протягом зміни:з робочої поверхнідля чоловіків

-

до 870

>870
для жінок

-

до 350

>350
3 підлогидля чоловіків

-

до 435

>435
для жінок

-

до 175

>1753

Стереотипні робочі рухи (кількістьза зміну)


3.1

При локальному навантаженні(за участю м'язів кистей тапальців рук)

до 20 000

до 40 000

до 60 000

>60 000


3.2

При регіональному навантаженні(при роботі з переважною участюм'язів рук та плечового пояса)

до 10 000

до 20 000

до ЗО 000

>30 000


4

Статичне навантаження*Величина статичного навантаженняза зміну при утриманні вантажу,докладання зусиль, кгсоднією рукою

до 18 000

до 36 000

до 70 000

>70 000двома руками

до 36 000

до 70 000

до 140 000

> 140 000за участю м'язів корпуса та ніг

до 43 000

до 100 000

до 200 000

>200 000


5

Робоча поза

вільна

Періодичне

Періодичне

Перебу-
зручна

перебуван-

перебуван-

вання в не-
поза (зміна

ня в не-

ня в не-

зручній,
пози

зручній,

зручній

фіксованій
сидячи-

фіксованій

фіксованій

позі більше
стоячи” за

позі

позі до

50% часу
бажанням

(неможли-

50% часу

зміни;
робітника)

вість зміни

зміни;

перебуван-

взаємороз-

перебуван-

ня у виму-

ташування

ня у виму-

шеній позі

різних

шеній позі

(на колі-

частин тіла

(навпочіп-

нах, навпо-

відносно

ки, на

чіпки

одна одної)

колінах

та ін.)

до 25%

та ін.) до

більше

часу зміни

25% часу

25% часу


зміни

зміни


6

Нахили корпуса (кількість за зміну)

до 50 разів

Вимушені

Вимушені

Вимушені

нахили

нахили

нахили

більше 30°,

більше 30°,

більше 30°,

51-100

101-300

300 разів

разів

разів7

Переміщення у просторі (переходи,обумовлені технологічним процесомпротягом зміни), км

до 4

ДО 10

до 15

>15Случайные файлы

Файл
73007-1.rtf
2341-1.rtf
ref-20668.doc
2939.rtf
150555.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.