Экзаменационные вопросы по курсу Международная торговля укр (24932-1)

Посмотреть архив целиком

ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ”


 1. Характеристика базових теоретичних підходів до визначення міжнародної торгівлі.

 2. Класичні теорії міжнародної торгівлі, їх роль у формуванні торгових політик провідних країн світу.

 3. Значущість та концептуальні засади теорії Хекшера-Оліна.

 4. Порівняльна характеристика неофакторних та неотехнологічних моделей розвитку міжнародної торгівлі.

 5. Стандартна модель зовнішньої торгівлі. Концепція “відкритої економіки”.

 6. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі. Теорія конкурентних переваг М. Портера.

 7. Ретроспективний аналіз розвитку міжнародної торгівлі.

 8. Характеристика і специфічні риси сучасного етапу розвитку міжнародної торгівлі, основні фактори зростання її обсягів.

 9. Географічна структура світової торгівлі – ретроспективний аналіз і сучасні тенденції розвитку.

 10. Вимірювачі інтенсивності і динаміки міжнародної торгівлі.

 11. Система об’ємних та результуючих показників міжнародного товарного обміну.

 12. Сучасна структура МТ і її основні зрушення.

 13. Міжнародні торгові режими та їх порівняльна характеристика.

 14. Передумови активізації розвитку компенсаційної торгівлі.

 15. Співставлення вигідності та доцільності здійснення основних видів зустрічних угод.

 16. Типізація торгівлі на умовах кооперації.

 17. Тенденції та динаміка торгівлі сировинними товарами.

 18. Сировинні кризи та шляхи їх подолання.

 19. Політика ОПЕК на світовому нафтовому ринку.

 20. Міжнародні товарні угоди в системі регулювання світової економіки.

 21. Умови картельного регулювання цін на міжнародних ринках сировини.

 22. Організаційні форми технічного обслуговування торгівлі комплектним обладнанням.

 23. Особливості і характерні риси торгівлі готовою продукцією.

 24. Поняття і види “ноу-хау”.

 25. Передумови і сутністна характеристика торгівлі продукцією у розібраному вигляді.

 26. Основні форми угод торгівлі комплектним обладнанням.

 27. Загальна характеристика сучасного стану і перспектив розвитку міжнародного технологічного обміну.

 28. Види і характеристика сучасних інжинірингових послуг.

 29. Сучасна практика торгівлі “ноу-хау”.

 30. Порівняльна характеристика основних форм розрахунків за ліцензії.

 31. Передумови, динаміка розвитку ліцензійної торгівлі, класифікаційні підходи до ринку ліцензійних послуг.

 32. Нові види послуг на світових ринках.

 33. Поняття методу міжнародної торгівлі.

 34. Загальні передумови, специфіка і вигідність торгівлі напряму.

 35. Диверсифікаційне поле посередницьких послуг.

 36. Сутність і характеристика посередницьких операцій.

 37. Агентські угоди – зміст, переваги та повноваження сторін.

 38. Порівняння та динаміка розвитку брокерських та агентських операцій.

 39. Основні типи і переумови застосування консигнаційних угод.

 40. Договори комісії та обов’язки “дель-кредере” комісіонера.

 41. Операції з перепродажу та їх характеристика.

 42. Основні види і характеристика торговельно-посередницьких фірм.

 43. Характеристика типів винагороди торгівельних посередників.

 44. Комісійні торгові фірми – видова структура та зміст операцій.

 45. Торгові посередницькі фірми – загальна характеристика і динаміка розвитку.

 46. Міжнародна аукціонна торгівля: центри, етапи та динаміка.

 47. Класифікація і умови проведення міжнародних торгів.

 48. Специфіка та характерні риси світових товарних бірж.

 49. Операційне поле сучасної світової біржової торгівлі.

 50. Біржові і аукціонні торгові центри.

 51. Основні етапи проведення міжнародних торгів.

 52. Участь України у міжнародних тендерах.

 53. Сутністна характеристика і види міжнародної транзитної торгівлі.

 54. Міжнародні виставки/ ярмарки – типологія та етапи підготовки до їх проведення.

 55. Сучасні тенденції розвитку міжнародної виставкової справи.

 56. Досвід організації і видова структура виставок/ ярмарок в Україні.

 57. Механізм та напрями регулювання міжнародних торгових відносин.

 58. Роль держави як регулятора зовнішньоекономічних зв’язків.

 59. Основні типи та принципи зовнішньоекономічної політики держави.

 60. Рівні регулювання міжнародної торгівлі.

 61. Головні інструменти торгової політики держави.

 62. Загальна порівняльна характеристика адміністративних та економічних методів регулювання міжнародних торгівельних відносин.

 63. Загальна структура і функції митного тарифу.

 64. Види та роль митних податей.

 65. Види та роль митних податей.

 66. Методичні засади визначення країни походження товару.

 67. Головні завдання та типізація митних податків.

 68. Сутнісна характеристика внутрішнього або національного оподаткування імпортних товарів.

 69. Кількісні обмеження та їх структура.

 70. Видова структура ліцензій.

 71. Міжнародне квотування товарних потоків.

 72. Порівняльна характеристика квот та контингентів.

 73. Добровільні експортні обмеження та їх економічна функція.

 74. Світова практика застосування технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі.

 75. Міжнародне адміністрування торгівлі – його основні типи та завдання.

 76. Доцільність, економічна функція екстреного правового регулювання.

 77. Порівняння ефективності застосування ембарго та економічної блокади.

 78. Світова практика антидемпінгового розслідування.

 79. Види і причини демпінгу.

 80. Економічна основа і наслідки застосування демпінгу.

 81. Етапність проведення антидемпінгового розслідування.

 82. Практика застосування антидемпінгових заходів проти українських товарів.

 83. Фінансові методи зовнішньоторговельної політики.

 84. Види та функції субсидій у зовнішній торгівлі.

 85. Експортне кредитування та практика його застосування в світі.

 86. Загальна характеристика внутрішньо фінансових та грошово-кредитних заходів стимулювання міжнародної торгівлі.

 87. Зміст та економічна доцільність валютного регулювання зовнішньоторговельних відносин.

 88. Організаційно-технічне сприяння експортному виробництву – основні методи та їх характеристики.

 89. Практика міжнародного регулювання торговельних відносин.

 90. Система ГАТТ/СОТ – основні етапи формування та принципові завдання доцільності.

 91. Основні етапи приєднання країни до структури СОТ.

 92. Сучасний стан відносин України – СОТ та перспективи її повноправного членства.

 93. Аналіз ефективності функціонування ГАТТ/ВТО.

 94. Міжнародні неурядові організації регулювання торговельних відносин.

 95. Сучасна товарна структура зовнішньої торгівлі України.


Вопросы в алфавитном порядке:

Агентські угоди – зміст, переваги та повноваження сторін. 37

Альтернативні теорії МТ. Теорія конкурентних переваг М. Портера. 6

Аналіз ефективності функціонування ГАТТ/ВТО. 93

Біржові і аукціонні торгові центри. 50

Види і причини демпінгу. 79

Види і характеристика сучасних інжинірингових послуг. 28

Види та роль митних податей. 64

Види та роль митних податей. 65

Види та функції субсидій у зовн торгівлі. 84

Видова структура ліцензій. 70

Вимірювачі інтенсивності і динаміки міжнародної торгівлі. 10

Географічна структура світової торгівлі – ретроспективний аналіз і сучасні тенденції розвитку. 9

Головні завдання та типізація митн податків. 67

Головні інструменти торг політики держави. 61

Диверсифікаційне поле посередницьк послуг. 35

Добровільні експортні обмеження та їх економічна функція. 73

Договори комісії та обов’язки “дель-кредере” комісіонера. 40

Досвід організації і видова структура виставок/ ярмарок в Україні. 56

Доцільність, економічна функція екстреного правового регулювання.76

Економічна основа і наслідки застосування демпінгу. 80

Експортне кредитування та практика його застосування в світі. 85

Етапність проведення антидемпінгового розслідування. 81

Заг хар-ка суч стану і перспектив розвитку міжнародного технологічного обміну. 27

Загальна порівняльна хар-ка адмініністративних та еконмічних методів регулюванння міжнародних торгівельних відносин. 62

Загальна структура і функції митного тарифу. 63

Загальна хар-ка вн. фін. та гр-кред. заходів стим-ня міжнародної торгівлі. 86

Загальні передумови, специфіка і вигідність торгівлі напряму. 34

Зміст та економ доцільність вал регулювання зовнішньоторгівельних відносин. 87

Значущість та концептуальні засади теорії Хекшера-Оліна. 3

Кількісні обмеження та їх структура. 69

Класифікація і умови проведення міжнародних торгів. 47

Класичні теорії МТ, їх роль у форм-ні торгових політик провідних країн світу. 2

Комісійні торгові фірми – видова структура та зміст операцій. 44

Методичні засади визначення країни походження товару. 66

Механізм та напрями регулювання міжнародних торгових відносин.57

Міжнародна аукціонна торгівля: центри, етапи та динаміка. 46

Міжнародне адміністрування торгівлі – його основні типи та завдання. 75

Міжнародне квотування товарних потоків. 71

Міжнародні неурядові організації регулювання торговельних відносин. 94

Міжнародні товарні угоди в системі регулювання світової економіки. 20


Случайные файлы

Файл
work_sociolog.doc
137845.rtf
138113.rtf
60432.rtf
104471.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.