Экзаменационные вопросы по курсу Международное финансирование укр (24931-1)

Посмотреть архив целиком

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ завдання з дисципліни “МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ” (4курс КНЕУ)

 1. Поняття та основні складові світових фінансів. Взаємозв”язок міжнародних фінансів та світового економічного середовища. 1

 2. Поясність корінні зміни світового економічного середовища після другої світової війни.2

 3. Як змінювалось світове фінансове середовище на протязі останніх десятиліть ?.3

 4. Дайте характеристику найважливіших аспектів світових фінансів та поясніть, як вони пов”язані зі змінами у світовій економічній структурі.4

 5. Опишіть роль світових потоків капіталу у розвитку світової економіки і глобалізації фінансових ринків.5

 6. Чим можна пояснити швидкий ріст міжнародного руху капіталу?.6

 7. Які якісні зміни відбулися у міжнародному русі капіталу?.7

 8. Глобалізація фінансового ринку. Ключові аспекти фінансової революції.8

 9. Окресліть коло задач, що постали перед урядами, діловими колами, фінансовими інститутами в результаті технічного прогресу, фінансових інновацій і інтеграції на світовому рівні.9

 10. Охарактеризуйте задачі, що стоять перед урядами, компаніями, фінансовими інститутами і міжнародними організаціями у результаті змін світової економіки.10

 11. Опишіть , яку роль відіграє МВФ у постійно змінному світовому фінансовому середовищі.11

 12. Суб”єкти міжнародних фінансів та їх характеристика.12

 13. Держава, як судб”єкт міжнародних фінансів.13

 14. Центральні банки, як суб”єкт міжнародних фінансів.14

 15. Міжнародні організації, як суб”єкт міжнародних фінансів.15

 16. Норми та джерела міжнародного права у сфері міжнародних фінансів.16

 17. Система міжнародних договорів, щодо фінансової діяльності суб”єктів міжнародних фінансів.17

 18. Окресліть коло проблем, щодо ефективності дії міжнародних угод, регламентуючих міжнародну фінансову діяльність.18

 19. Поняття світової валютної системи , її функції, основні складові.19

 20. Порівняння основних елементів національної і світової валютних систем.20

 21. Валютний курс : сутність, види, функції, багатофакторність.21

 22. Дайте характеристику основних теорій регулювання валютного курсу.22

 23. Теорія паритету купівельної здатності, як одна з теорій регулювання валютного курсу.23

 24. Сутність теорії регульованої валюти та основні її направлення.24

 25. Сутність та представники теорії ключових валют.25

 26. Поняття, прихильники та рекомендації теорії фіксованих паритетів та курсів.26

 27. Теорія плаваючих валютних курсів : сутність, представники.27

 28. Криза валютної система : поняття та види.28

 29. Еволюція світової валютної системи.29

 30. Паризька валютна система : період функціонування та структурні принципи, характеристика.30

 31. Генуезька валютна система : період функціонування та структурні принципи, характеристика.31

 32. Дайте характеристику особливостей та етапів світової валютної кризи 1929 – 1936 рр.32

 33. Валютні блоки : поняття, характерні риси, перелік основних угрупувань.33

 34. Перелік та характеристика основних передумов створення Бреттонвудської валютної системи.34

 35. Бреттонвудська валютна система : період функціонування, основні принципи, характеристика.35

 36. Післявоєнний розвиток світової валютної системи.36

 37. Характеристика кризи Бреттонвудської валютної системи 1967 – 1976рр.37

 38. Особливості та соціально економічні наслідки кризи Бреттонвудської валютної системи.38

 39. Характеристика Ямайської валютної системи.39

 40. Дайте характеристику основних проблем СПЗ ( Спеціальних Прав Запозичення ).40

 41. Охарактеризуйте проблеми Ямайської валютної системи.41

 42. Охарактеризуйте Європейську валютну систему.42

 43. Європейська валютна система : поняття, принципи, характеристика.43

 44. Європейська валютна система, як підсистема Ямайської валютної системи.44

 45. Дайте порівняльну характеристику європейської валютної одиниці ЕКЮ та СПЗ ( Спеціальних Прав Запозичення).45

 46. Досягнення та недоліки Європейської валютної системи.46

 47. Програма та етапи формування валютно економічного союзу в ЄС.47

 48. Дайте характеристику змін правил державного регулювання фінансових операцій в умовах сучасного ринку ЄС( ЄВРО).48

 49. Поняття платіжного балансу та взаємозв”язок рахунків.49

 50. Розкрийте сутність та понятійний апарат платіжного балансу.50

 51. Структура платіжного балансу.51

 52. Сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ.52

 53. Розкрийте поняття активного сальдо поточного платіжного балансу. Якщо держава має активне сальдо платіжного балансу, вона – дебітор чи кредитор по відношенню до іншого світу ?.53

 54. Розкрийте поняття пасивного сальдо платіжного балансу.54

 55. Стан рівноваги платіжного балансу.55

 56. У платіжному балансі країни відображені наступні записи : поточний платіжний баланс – 1200 доларів, валові притоки капіталу – 1400 доларів, валові відтоки капіталу – 500 доларів. Прокоментуйте стан ( рівноваги ) позицій платіжного балансу цієї країни.56

 57. Оцінка позицій платіжного балансу України за 1999р.57

 58. Методи оцінки позицій платіжного балансу.58

 59. Порівняння чотирьох фаз розвитку структури платіжного балансу держави на прикладі США.59

 60. У платіжному балансі країни відображені наступні записи : торговий баланс – 550 доларів, притоки капіталу – 840 доларів, відтоки капіталу – 110 доларів. У якій фазі розвитку платіжного балансу знаходиться ця країна ? Чому ?.60

 61. Характеристика економічних факторів впливу на платіжний баланс держави.61

 62. Дайте характеристику основних сфер використання даних платіжного балансу.62

 63. Фінансові ресурси світового господарства та механізм їх перерозподілу.63

 64. Основні характеристики, канали руху та фактори, що впливають на рух світових фінансових потоків.64

 65. Поняття та структура світового фінансового ринку.65

 66. Характеристика специфічних відмінностей світових фінансових ринків від національних.66

 67. Процеси інтернаціоналізації фінансових ринків.67

 68. Міжнародні фінансові потоки та світові фінансові центри.68

 69. Світові фінансові центри : поняття, стадії розвитку, необхідні елементи та основні умови.69

 70. Перелік та характеристика найважливіших світових фінансових центрів.70

 71. Лондон, як світовий фінансовий центр.71

 72. Н”ю – Йорк, як світовий фінансовий центр.72

 73. Токіо, як світовий фінансовий центр.73

 74. Офшорні банківські центри : загальні характеристики.74

 75. Види та основні типи офшорних банківських центрів.75

 76. Розташування та характеристика основних офшорних банківських центрів.76

 77. Дайте характеристику валютного ринку.77

 78. Валютний ринок : поняття, передумови створення, сучасні особливості, функції, основний товар та учасники.78

 79. Характеристика основних функцій учасників валютного ринку.79

 80. Охарактеризуйте структуру валютного ринку. 80

 81. Розвиток та об”єми валютного ринку.81

 82. Характеристика основних інструментів валютного ринку.82

 83. Поняття валютної операції та валютних цінностей.83

 84. Класифікація валютних операцій.84

 85. Характеристика спот – ринку : поняття, учасники, операції, звичаї.85

 86. Понятійний апарат спот ринку.86

 87. оргівля готівковою та безготівковою валюто￿, відмінності між ними.

 88. Поняття валютної позиції та її форм. Про що свідчить наявність у валютного оператора “довгої відкритої позиції”.88

 89. Характеристика строкового валютного ринку.89

 90. Характеристика учасників строкового валютного ринку.90

 91. Розкрийте поняття строкових операцій валютного ринку та їх видів.91

 92. Дайте характеристику форвардних валютних операцій.92

 93. Методи котирування форвардного курсу. Визначення форвардного курсу за допомогою своп – ставок.93

 94. Опис операцій “своп”.94

 95. Типи та види свопів.95

 96. Класифікація свопів.96

 97. Поняття ф”ючерсної валютної операції. Види фінансових ф”ючерсів. Основні цілі та особливості валютних ф”ючерсів.97

 98. Характеристика учасників та правил ф”ючерсних торгів.98

 99. Понятійний апарат ф”ючерсної торгівлі.99

 100. Розрахунок маржі у ф”ючерсній торгівлі.100

 101. Поняття ордеру та основних його видів.101

 102. Порівняльна характеристика ф”ючесного та форвардного ринку.102

 103. Характеристика валютного опціону.103

 104. Валютний опціон : поняття, види, стилі, понятійний аппарат.104

 105. Характеристика понятійного апарату валютних опціонів.105

 106. Опис стратегій проведення опціонних угод.106

 107. Арбітражні операції : поняття та види.107

 108. Ризики у зовнішній торгівлі.108

 109. Традиційні методи фінансування зовнішньої торгівлі.109

 110. Загальна схема фінансування міжнародної торгівлі.110

 111. Акредитив, як традиційний метод фінансування зовнішньої торгівлі.111

 112. Опишіть функції банку імпортера та банку експортера у процесі фінансування з використанням акредитиву.112

 113. Перелік та рух документів при акредитивній операції.113

 114. Форми, види та конструкції акредитивів.114

 115. Способи виконання акредитивів.115


Случайные файлы

Файл
18734.rtf
22900-1.rtf
71943.rtf
161988.rtf
26442.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.