Аналіз трудових показників на ЦЗФ "Комсомольська" (183131)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра „Управління персоналом і економіка праці”
Курсова робота

із курсу „Аналіз трудових показників”

Аналіз трудових показників на ЦЗФ "Комсомольська"

Виконавець - студент групи 70951

Забабура А.О.

Керівник Захарова О.В.Донецьк - 2010


Реферат


Курсова робота містить ____ стор., 15 табл., 9 рис., 18 формул, 10 джерел.

Об'єкт вивчення - ЦЗФ "Комсомольська"

Предмет дослідження - чисельність, склад і рух робочої сили; ефективність використання персоналу; вплив трудових показників на ефективність роботи підприємства.

Мета - наукове дослідження сучасних проблем чисельності, складу і руху робочої сили, аналіз ефективності використання персоналу вплив трудових показників на ефективність роботи підприємства.

Основні задачі, що вирішуються в роботі: досліджено основні принципи побудови ефективного використання персоналу, чисельність, склад і рух робочої сили, як впливають трудові показники на ефективність роботи підприємства.

Методи дослідження: теоретичною та методологічною основою роботи є діалектичний метод пізнання економічних явищ, класичні положення економічної теорії, фундаментальні труди вітчизняних і зарубіжних вчених та практиків з питань ефективності використання персоналу. У процесі дослідження використовувалися методи системного підходу, аналізу і синтезу; методи техніко-економічного аналізу (при оцінці впливу факторів на ефективність роботи підприємства).


Зміст


Реферат

Тема 1. Аналіз чисельності, складу і руху робочої сили

Тема 2. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

Тема 3. Аналіз організації праці

Тема 4. Аналіз впливу трудових показників на ефективність роботи підприємства

Список літературиПроводити аналіз трудових показників почнемо зі складу чисельності працюючих на ЦОФ " Комсомольська".


Тема 1. Аналіз чисельності, складу і руху робочої сили


Таблиця 1.1. Аналіз складу і структури працюючих

Показники

2008р.

Струк-тура, %

2009р.

Струк-тура, %

Абсолютне відхилення

Відносне відхилен-ня

Персонал основної діяльності, який складають:

1095

100

1099

100

4

0,37

а) робітники

965

88,1

959

87,3

-6

-0,62

б) службовці

130

11,9

140

12,7

10

7,69

ут. ч.: керівники

25

19,2

28

20

3

12

фахівці

105

80,8

112

80

7

6,7


Розрахуємо абсолютне відхилення персонала основної діяльності:


1099-1095=4чол.


Розрахуємо відносне відхилення персонала основної діяльності:


1099/1095*100-100=0,37%


Розрахуємо абсолютне відхилення робітників:


959-965=-6чол.


Розрахуємо відносне відхилення робітників:


959/965*100-100=-0,62%


Розрахуємо структуру робітників 2008р.:


965/1095*100=88,13%


Розрахуємо питому вагу робітників 2009р.:


959/1099*100=87,26%


Розрахуємо абсолютне відхилення службовців:


140-130=10чол.


Розрахуємо відносне відхилення службовців:


140/130*100-100=7,69%


Розрахуємо структуру службовців 2008р.:


130/1095*100=11,87%


Розрахуємо структуру службовців 2009р.:


140/1099*100=12,7%


Розрахуємо абсолютне відхилення керівників:


28-25=3чол.


Розрахуємо відносне відхилення керівників:


28/25*100-100=12%


Розрахуємо структуру керівників 2008р.:


25/130*100=19,2%


Розрахуємо структуру керівників 2009р.:


28/140*100=20%


Розрахуємо абсолютне відхилення фахівців:


112-105=7чол.


Розрахуємо відносне відхилення керівників:


112/105*100-100=6,7%


Розрахуємо структуру фахівців 2008р.:


105/130*100=80,8%


Розрахуємо структуру фахівців 2009р.:


112/140*100=80%


Після розрахунків, ми можемо зробити наступні висновки: кількість персоналу основної діяльності у 2009 році збільшилась на 4 чоловіка у порівняні з 2008 роком. Робітників у 2009 році зменшилось на 6 чол., а службовців збільшилось на 10 чол. У порівняні з 2008 роком, у т. ч. керівників у 2009 році збільшилось на 3 чол. У порівняні з 2008 роком, а фахівців збільшилось на 7 чол. відповідно.


Малюнок 1 - динаміка складу і структури службовців і робітників


Малюнок 2 - динаміка складу і структури фахівців і керівників


Таблиця 1.2. Аналіз професійного і кваліфікаційного складу робітників

Показники


Розряди

Усього


I

II

III

IV

V

VI


Тарифний коефіцієнт

2,15

2,35

2,59

2,91

3,33

3,87

17,2

Обсяг робіт, тис. нормо-год.

20

40

60

80

100

120

420


Чисельність робочих, чол.

105

115

120

125

235

265

9651. Середній тарифний коефіцієнт робіт:2. Середній розряд робіт:


,


де - середній тарифний коефіцієнт робіт;

- найменше значення розряда для отримання середнього тарифного коефіцієнта робіт;

- менший і більший тарифні коефіцієнти відносно середнього тарифного коефіцієнта робіт.3. Середній тарифний коефіцієнт робочих:4. Середній розряд робочих:


,


де - середній тарифний коефіцієнт робочих;

- найменше значення розряда для отриманого середнього тарифного коефіцієнта робочих;

- менший і більший тарифні коефіцієнти відносно середнього тарифного коефіцієнта робочих.5. Чисельність робочих, якім необхідно підвищити кваліфікацію:


,


де - середній розряд робіт;

- середній розряд робочих;

Чр - чисельність робочих на підприємстві, чол.


чол.


Малюнок 3. - Кваліфікаційна структура робітників підприємстваТаблиця 1.3. Аналіз руху робочої сили

Показники

2008р.

2009р.

Абсолютне відхилення

Чол.

%

Чол.

%

Чол.

%

Прийнято на підприємство

25


17


-8


Звільнено робітників, усього

168

100

200

100

+32


У т. ч.: за власним бажанням

60

35,71

80

40

+20

+4,29

Пенсія

15

8,93

24

12

+9

+3,07

Інвалідність

3

1,79

7

3,5

+4

+1,71

За порушення трудової дисципліни

2

1, 19

4

2

+2

+0,81

У збройні сили

18

10,71

15

7,5

-3

-3,21

По догляду за дитиною

16

9,52

18

9

+2

-0,52

Закінчення строку договору

46

27,38

37

18,5

-9

-8,88

Скорочення штатів

8

4,76

15

7,5

+7

+2,74


Случайные файлы

Файл
109094.rtf
83994.rtf
145489.doc
73216.rtf
123554.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.