Виробнича програма виготовлення мобільних телефонів (182790)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти та науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут прогресивних освітніх технологій

Факультет перепідготовки кадрівКУРСОВА РОБОТА

з дисципліни:

Підприємницька діяльність і право”

на тему: ”Виготовлення мобільних телефонів”

Виконала

ст. гр. 6М-09:

Самолюк І.А.

Перевірила:

Білоконь Т.М.Вінниця 2010


Зміст


1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПЛАН

1.1 Форми організації бізнесу

1.2 Перелік документів, необхідних для реєстрації

1.3 Організаційна схема управління

2. КАДРОВИЙ ПЛАН

2.1 Технологічний процес

2.2 Розрахунок чисельності робітників по операціям

2.3 Розрахунок кількості працюючих

2.4 Штатний розклад спеціалістів

2.5 Розрахунок фонду оплати праці

3. ХАРАКТЕР ПРОДУКЦІЇ

3.1 Суть та функціональне призначення продукції

3.2 Патенти, ліцензії та інші права власності на продукцію

3.3 Розробка упаковки

4. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА

4.1 Обґрунтування виробничої програми

4.2 Розрахунок необхідної кількості обладнання та планування виробничих площ 15

4.3 Виробничий процес

5. РИНОК ЗБУТУ

5.1 Аналіз споживачів та аналіз еластичності попиту

5.2 Ємність і динаміка ринку

5.3 Канали збуту

5.4 Заходи щодо просування товарів на ринку

6. СТУПІНЬ КОНКУРЕНЦІЇ

6.1 Оцінка свого конкурентного статусу

6.2 Основні методи боротьби за ринок

7. МАРКЕТИНГ – ПЛАН

7.1 Маркетингова стратегія

7.2 Політика ціноутворення

7.3 Реклама і просування товару

7.4 Бюджет витрат на маркетинг

8. ОЦІНКА РИЗИКІВ

8.1 Перелік можливих ризиків

8.2 Шляхи мінімізації ризику

9. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

9.1 Техніко-економічне обґрунтування доцільності випуску передбачуваної продукції

9.2 Опис видів ефекту, що одержить потенційний споживач

10. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

10.1 Розрахунок собівартості одиниці продукції

10.2 Розробка цінової політики

10.3 Розрахунок беззбитковості виробництва

11. СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ

ВИСНОВКИ

ЛітератураВступ


У даному бізнес-плані характеризується і розглядається підприємство “Mobile Telephones”, що являє собою мале приватне колективне підприємство. Підприємство здійснює виготовлення багатофункціональних телефонних апаратів АВН – автоматичних визначників номера. Виробнича програма складає 110 000 шт. в рік. Ємність ринку даного виробу 300 000 шт. в рік, а частка ринку підприємства складає 24%.

Користувачами даної продукції є перш за все різного типу офісні установи державних та приватних підприємств, забезпечення телефонними апаратами та оргтехнікою управлінські структури.

Підприємство має приміщення площею біля 80 м2. Основне майно внесене Самолюк А.М., Вікарчук Р.М., Городник С.М. як частка в статутний фонд. Підприємство має основне і допоміжне обладнання.

Канал збуту продукції: маркетингова служба.

Мета і стратегії на найближчі 2 роки:

 • збільшити обсяг і якість продукції в залежності від попиту за рахунок відкриття нових потужностей;

 • розширити асортимент продукції;

 • підвищувати кваліфікацію робітників шляхом організації спеціальних курсів, стажувань;

 • утримати доступний рівень цін, застосовуючи рекламу;

 • організування маркетингової служби на підприємстві.1. ОлРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПЛАН


1.1 Форми організації бізнесу


Фірма “ Mobile Telephones” представляє собою колективне приватне підприємство, яке складається з 113 чоловік.

Фірма була заснована 1 лютого 2008 р. і являється юридичною особою.

Дата реєстрації фірми – 1 квітня 2008р. Офіс фірми розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька 95.

Фірма, несе відповідальність по боргам своєю власністю (в межах уставного фонду), на яку за діючим законодавством може бути пред’явлений зиск. Засновники несуть відповідальність за зобов’язанням фірми в межах своїх внесків.

Власником фірми являється:

 1. Самолюк Анатолій Михайлович - директор, смт. Літин, вул. Кармелюка, 100 кв.1;

 2. Вікарчук Руслан Миколайович – менеджер по виробництву, м.Вінниця, вул. Соборна, 20 кв.117;

 3. Городник Світлана Миколаївна – провідний інженер, м. Вінниця, вул. Келецька, 58 кв. 3;

Власники внесли до уставного фонду внесок в формі грошових і матеріальних цінностей в розмірі 100000 грн. кожен.

У відповідності з внеском, власники будуть отримувати рівні частини прибутку.

Власники фірми є членами вищого органу управління ради засновників.

Рада засновників збирається кожних півроку. Під час зборів можуть вирішуватись питання додаткового фінансування виробництва, питання розподілу прибутку, питання членства в складі засновників а також інші організаційні питання. Кожен із засновників має право одного голосу.


1.2 Перелік документів, необхідних для реєстрації


Фірма була заснована 1 лютого 2008 року. Дата реєстрації фірми – 1 квітня 2008 року. Офіс фірми розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька 95. Для реєстарцiї фірми було внесено слiдуючi документи:

 1. Свідоцтво № 9502369637 про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької дальності, видане Управлінням економіки виконкому Вінницької міської Ради народних депутатів від 10 лютого 2008 року. У ньому повідомляється про повну та скорочену назву суб’єкта підприємницької діяльності, організаційна форма та місцезнаходження.

 2. Заява, що була поставлена на облік державною податковою інспекцією 10 лютого 2007 року № 9502369637, у державну податкову інспекцію по місту Вінниці, підписана начальником державної податкової інспекції Бондар О.Р. У заяві повідомляються необхідні відомості на облік підприємства, а саме:

  • повне найменування підприємства, форма власності, вид підприємства, адреса, телефон;

  • прізвище, ім’я та по-батьковi керівника підприємства, номер телефону, домашня адреса;

  • прізвище, ім’я та по-батьковi бухгалтера підприємства, домашня адреса, телефон;

  • найменування закладу банка, номер розрахункового рахунку, поточного рахунку, субрахунку, дати їх відкриття;

  • дата реєстрації підприємства;

  • найменування податків, пільг та платежів в бюджет; найменування, дата документа та ким представлена пільга, за яким видом платежу у бюджет та на який період.

 1. Квитанція № 18801293311 про відкриття розрахункового рахунку в банку “Приватбанк”.

 2. Дозвіл №58466081, виданий фірмі “Mobile Telephones” на право виготовлення:

 • гарнітури мобільних телефонів; різних запчастин до телефонних апаратів; Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, підтверджена Вінницьким обласним управлінням статистики № 6653444 11лютого 2008 року.

 1. Засновницька угода про заснування колективного підприємства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Mobile Telephones”, підписана фундаторами. Містить юридичну адресу фірми та основні статті:

Стаття 1: "Мета та предмет діяльності фірми".

Стаття 2: "Статутний фонд фірми".

Стаття 3: "Про обов’язки учасників фірми".

Стаття 4: "Розподіл майна, прибутку та збитків фірми".

Стаття 5: " Органи фірми".

Стаття 6: " Вихід" учасників з фірми" та інше.

Статут колективного приватного підприємства “Mobile Telephones”, містить слiдуючi розділи:

   1. Загальні положення.

   2. Предмет діяльності фірми.

   3. Майно та прибуток фірми.

   4. Господарська діяльність. Соціальні гарантії.

   5. Зовнішньоекономічна діяльність.

   6. Управління підприємством.

   7. Припинення діяльності фірми та її реорганізація.

   8. Додаткові положення.


1.3 Організаційна схема управління


Так, як дане підприємство відноситься до малих, його штат невеликий, схема управління буде досить проста. На першому етапі свого існування наше підприємство буде орієнтуватись на ринок, тобто, головним для нас буде вивчення споживачів та їх побажань і відповідна переорієнтація виробництва.

Підприємство має структуру управління, побудовану за слідуючим принципом: І рівень – Директор, ІІ рівень – Головні спеціалісти, ІІІ рівень – Спеціалісти, IV рівень – Робітники.2 КАДРОВИЙ ПЛАН


2.1 Технологічний процес


Кадровий план являє собою штатний розклад всіх робітників на підприємстві. Вихідні данні:

 • Ємність ринку – 300000 шт.

 • Річний об’єм випуску – 110000 шт.

Техпроцес випуску даної продукції складається з 6 операцій. Норми часу для основних технологічних операцій подані у таблиці 2.1.1.


Таблиця 1 – Трудомісткість технологічних операцій

Дільниця

Розряд

Трудоємність, год

1.

Комплектування

3

0.25

2.

Штамповка

5

0.33

3.

Монтаж

4

0.25

4.

Зборка

6

0.5

5.

Контроль

5

0.33

6.

Упаковка

3

0.33


Случайные файлы

Файл
23041.rtf
138655.rtf
240-0890.DOC
37885.doc
55862.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.