Планування фонду оплати праці на підприємстві (182731)

Посмотреть архив целиком

Вступ


В умовах переходу України до ринкової економіки й водночас в умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення значної кількості працівників відбуваються значні зміни в організації праці та її оплати.

Традиційне поняття про регулярну, своєчасну й в повному розмірі виплату заробітної плати нині гарантовано лише в законодавчих актах. На більшості підприємств, що працюють, ці гарантії не забезпечуються. Втрата гарантії з виплати заробітної плати набула масового характеру. Причиною цього негативного явища, з одного боку, є надмірна економічна свобода підприємств і, зокрема, роботодавців у розпорядженні фінансовими коштами, з іншого, - відсутність законодавчо обумовленої відповідальності роботодавців за несвоєчасну виплату заробітної плати, а також відмова держави від контролю за системою оплати праці.

На кожному підприємстві в Україні має бути реальна й достовірна інформація про трудомісткість виробляємої продукції, про нарахування заробітної плати.

Таким чином, з вище сказаного можна стверджувати, що дана тема роботи має велику актуальність. Трудові ресурси – це головний ресурс кожного підприємства, а оплата праці робітників – це ціна трудових ресурсів, діючих у виробничому процесі.

Предметом роботи є аналіз формування та використання фонду оплати праці на підприємстві.

Об’єктом дослідження виступає фінансова діяльність ВАТ «Біоветфарм».

Мета роботи – дослідження особливостей аналізу формування та використання фонду оплати праці на підприємстві.

Завданнями дослідження є:

- розкрити економічну сутність та основні форми організації оплати праці на підприємстві;

- проаналізувати вплив ефективності використання фонду оплати праці на загальний фінансовий стан підприємства;

 • розкриття методології аналізу формування та використання фонду оплати праці підприємства;

- визначити проблеми та шляхи вдосконалення формування і контролю фонду оплати праці підприємства.
Розділ 1. Підприємство як суб’єкт господарської діяльності та об’єкт

планування і контролю


1.1 Організаційна характеристика підприємства, органів його

управління, планування і контролю


ВАТ „Біоветфарм” належить до мікробіологічної промисловості. Дане підприємство займається виготовленням антибіотиків для сільського господарства.

Створення підприємства відноситься до середини XIX століття. Це була невелика винокурня. В 1921 році її перетворили в спиртозавод. З 1959 по 1961р. була проведена друга масштабна реконструкція підприємства із зміною профілю виробництва на випуск мікробіологічної продукції, а саме, на виробництво антибіотиків для ветеринарії: „біовіта” і „уровіта”. Підприємство одержало назву „Новоград-Волинський завод кормових антибіотиків”. На базі заводу в 1972р. була створена посівна станція для забезпечення посівним матеріалом всіх аналогічних мікробіологічних підприємств Радянського Союзу.

Відкрите акціонерне товариство „Біоветфарм” було засноване в серпні 1996р. відповідно до указу Президента України „Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів” від 26 листопада 1994р. №699/94 шляхом перетворення державного підприємства „Новоград-Волинський завод кормових антибіотиків”.

Місцезнаходження товариства: 11700 Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Житомирське шосе, 2.

Відкрите акціонерне товариство „ Біоветфарм” засновано відповідно до рішення регіонального Фонду державного майна України в Житомирській області.

Метою діяльності Товариства є:

 • отримання прибутку від господарської діяльності АТ;

 • проведення науково-дослідної роботи по розробці нових препаратів і впровадження їх у ветеринарну та медичну практику;

 • організація промислового випуску ветеринарних та медичних препаратів, інструментарію, апаратури та іншого обладнання, необхідного для потреб ветеринарії і медицини;

 • організація торгівлі ветеринарними, медичними та іншої біохімічної продукції, ветеринарним та медичним обладнанням, товарами с/г та промислового виробництва, які виробляються в Україні, а також імпортними товарами та сировиною;

 • експорт товарів та сировини вітчизняного виробництва, а також імпорт товарів та сировини для українських споживачів.

 1. Засновник та акціонери Товариства

 1. Засновником Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

 2. Акціонери мають право:

  • брати участь і голосувати на загальних Зборах акціонерів особисто, або через своїх представників;

  • обиратися і бути обраним до Органів Управління Товариства;

  • брати участь в розподілі прибутку товариства;

  • отримувати інформацію про діяльність Товариства, на вимогу акціонера Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів;

  • вільно розпоряджатися акціями, що їх належать.

 3. У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.

 4. Акціонери Товариства зобов’язані:

 • додержуватися вимог установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів Товариства;

 • не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

 1. Статутний фонд Товариства:

  • становить 557248 гривень;

  • поділяється на 2228992 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна.

 1. Товариство має право змінювати розмір статутного фонду. Рішення про зміну розмірів статутного фонду набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

 2. Станом на 01.01.2010р. власниками акцій є фізичні особи в кількості 584 чол. в т.ч. працівники підприємства – 150 чол., яким належать 81,65% частки в статутному капіталі підприємства, і 3 юридичні особи, яким належить 18,35% статутного капіталу, державна частка в статутному капіталі відсутня (табл.1).

 3. Таблиця 1. Характеристика акціонерів підприємства за статутним капіталом

  1. Засновники підприємства

  1. Статутний капітал

  1. Сума, грн.

  1. Питома вага, %

  1. 1. Юридичні особи

  2. 1.1. ТОВ „Верес”

  3. 1.2. ВАТ „Укрзооветпромпостач”

  4. 1.3. ВАТ „Новофарм-Біосинтез”

  1. 15547,00

  2. 58640,00

  3. 28068,00

  1. 2,79

  2. 10,52

  3. 5,04

  1. 2. Фізичні особи – 584 чол. – в т.ч. працівники підприємства – 150 чол.

  1. 454993,00

  2. 217865,00

  1. 81,65

  2. 39,10

  1. 3. Державна частка

  1. Разом

  1. 557248,00

  1. 100,00

 4. З даної таблиці видно, щонайбільшу частку статутного капіталу серед юридичних осіб має ВАТ „Укрзооветпромпостач” – 58640,00 грн., тобто 10,52%, а найменша частка знаходиться у ТОВ „Верес” 15547,00 грн., тобто 2,79%. Фізичним особам належить найбільша частка статутного капіталу – 454993,00 грн., тобто 81,65%.

 5. Що стосується характеристики органів управління ВАТ „Біоветфарм”, то управління Товариством здійснюють:

 • Загальні збори акціонерів;

 • Правління Товариства;

 • Спостережна рада;

 • Ревізійна комісія.

Форма власності ВАТ „Біоветфарм” колективна.

На сьогоднішній день на підприємстві знаходиться 138 чоловік. З них керівників, службовців та спеціалістів – 49 чоловік.

Спеціалістів по забезпеченню ведення технологічного процесу – 20 чоловік.

Кадровий склад – сталий, текучість кадрів дуже низька.

До штабу бухгалтерії входить головний бухгалтер, бухгалтер та економіст.

Також на Товаристві є керівники – керівник Товариства, замісник керівника, начальники цехів та інші керівні посади на підприємстві.

Щодо працівників, то на підприємстві є мікробіологи, хіміки, лаборанти, інженери, механіки, енергетики, охоронці, водії та інші.

Така кількість працівників на підприємстві свідчить про те, що виробництво являється наукомістким.

Основним видом діяльності ВАТ „Біоветфарм” є хіміко-фармацевтична промисловість. Дане підприємство займається виготовленням:

 • ветеринарних препаратів – антибіотиків, які використовуються з лікувально-профілактичною метою (біовіт, уровіт);

 • антипаразитних препаратів для тварин на основі авермектинів (увертин, нововерм ін’єкційний – 1%);


Случайные файлы

Файл
34743.rtf
176979.rtf
65476.rtf
157988.rtf
45088.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.