Облік коштів на розрахунковому рахунку в банках (182729)

Посмотреть архив целиком

Зміст


1. Характеристика підприємства ВАТ "Житомир - Авто"

2. Технологія обліку коштів на розрахунковому рахунку в банках

3. Характеристика первинних документів обліку на розрахунковому рахунку в банках

4. Технологія синтетичного і аналітичного обліку

5. Характеристика вихідних документів обліку

Висновки

Додаток
1. Характеристика підприємства ВАТ "Житомир - Авто"


ВАТ "Житомир - Авто", зареєстровано, як відкрите акціонерне товариство Виконкомом Житомирської Ради народних депутатів. 24 червня 1998 року № 880. Місце знаходження товариства: 10004 Житомир, проспект Миру 52.

Засновниками товариства були слідуючи юридичні особи:

- Фонд державного майна України;

- Акціонерна компанія "Авто";

- Організація орендарів "Автосервіс", Житомирського обласного орендного підприємства "Автосервіс".

ВАТ "Житомир - Авто" було створено 25 років тому, як державне підприємство. У травні 1993 року орендне підприємство "Автосервіс" було перетворено в процесі приватизації у відкрите акціонерне товариство "Житомир-Авто" згідно наказу Фонду Державного майна України № 10-АТ від 25.05.93 року. Викуп державної долі проводився на протязі І993-1994 рр., свідоцтво про викуп видана Держорендом України 31.08.94 р. У вересні 1993р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про структуру акціонерного товариства. До складу ВАТ "Житомир-Авто" увійшли:

- Головний комерційно-виробничий центр;

- 3 філіали;

- 5 дочірніх підприємств.

Рішення акціонерів про зміну структури ВАТ “Житомир-Авто” було викликано наступними причинами. Керівництво підприємств, які входили до складу ВАТ "Житомир-Авто", не мало достатньої самостійності, а необхідність узгодження багатьох дій та рішень з Дирекцією, що знаходиться на великій відстані, негативно впливала на роботу підприємств.

Таким чином виходячи з територіального принципу було створено головне підприємство, в яке входило 3 філіали, 5 дочірніх підприємств.

ВАТ “Житомир-Авто" включав Головний виробничо – комерційний центр 5 дочірніх підприємств.

Головний виробничо - комерційний центр знаходиться у місті Житомирі. До його складу входять 3 філіали:

- Філіал ВКЦ "Новоград – Волинськ-Авто". Місцезнаходження – місто Новоград-Волинськ. Кількість працюючих-27. Мають 2 виробничих корпуса, склад і магазин для прожу запчастин;

- Філіал ВКЦ "Овруч - Авто". Місцезнаходження - с. Заріччя, Овруцький район. Кількість працюючих - 19. Мають виробничий корпус, 2 склади і магазин;

- Філіал “Корнін – Авто”. Місцезнаходження - смт. Корнін, Попельнянського району.

Предметом діяльності ГВКЦ і філіалів, що до нього входять є:

- надання послуг по технічному обслуговуванню, ремонту і діагностиці транспортних засобів;

- проведення інструментального контролю технічного стану транспортних засобів;

- торгівельна діяльність щодо реалізації (торгівлі) транспортних засобів та номерних агрегатів, що не підлягають реєстрації, в органах МВС, а також обладнання автомобілів, запасних частин та інші, в тому числі на консигнаційній. комісійній основі та інших підставах, не заборонених чинним законодавством.

Головний виробничо - комерційний центр знаходиться у місті Житомирі, проспект Миру, 52. Має адміністративно - виробничий корпус, 2 склади, салон-магазин з продажу автомобілів та запчастин у місті Житомирі і магазин запчастин у місті Радомишль. Основні напрямки діяльності - централізоване забезпечення запчастинами та допоміжними матеріалами торгівлі і виробництва. Чисельність працівників - 71.

ВАТ "Житомир-Авто" є материнською компанією 5 дочірніх підприємств, а саме:

- ВКЦ “Полісся-Авто" - спеціалізоване підприємство що здійснює торгівлю запчастинами і надає послуги по ремонту автомобілів, підприємство має 2 склади, салом-магазин, адміністративно – виробничий корпус. Місцезнаходження - м. Житомир. Частка материнської компанії в статутному фонді складає 100%. Кількість працюючих - 46.

- ВКЦ "Сінгаї - Авто” - надає послуги по ремонту автомобілів, має кафе-бар, 2 автостоянки, виробничий корпус, склад запчастин. Місцезнаходження – с. Сінгаї, Коростенський район, частка материнської компанії в статутному фонді складає 100%. Кількість Працюючих - 36.

- ВКЦ “Радомишль - Авто" - надає послуги по ремонту, автомобілів. Має виробничий корпус, склад запчастин. Місцезнаходження - місто Радомишль. Частка материнської компанії в статутному фонді складає І00%. Кількість працюючих - І4.

- ВКЦ "Олевськ - Авто" — здійснює торгівлю запчастинами, надає послуги по ремонту автомобілів. Має адміністративно виробничий корпус і магазин. Місцезнаходження – пгт. Олевськ. Кількість працюючих – 21. Частка материнської компанії в статутному фонді складає 100%.

- ВКЦ “Малин-Авто” — надає послуги по ремонту автомобілів, займається торгівлею запчастин та автомобілів. Має адміністративно виробничий корпус, магазин запчастин. Місцезнаходження - м. Малин. Кількість працюючих - 2І. Частка материнської компанії в статутному фонді складає 100%.

3 1998 року ВАТ "Житомир-Авто" являється ділером Запорізького заводу "АвтоЗАЗ -ДЕУ" по продажу автомобілів його виробництва, з 1999 року — ділером по продажу автомобілів марок "Волга" і "Газель" НПО "Укрзахідімпекс". ВАТ "Житомир-Авто" має договори з іншими підприємствами, які дають на комісійний та іншій основі, не заборонених чинним законодавством, автомобілі на реалізацію.

В зв’язку з тим, що держава звільнила від обкладання ПДВ і акцизного збору автомобілі виробництва заводу "АвтоЗАЗ-ДЕУ"— ці автомобілі, особливо марки "Таврія" і "Славута" мали великий попит у населення. Це дало змогу розширити ринок збуту.

ВАТ "Житомир-Авто" успішно конкурує з іншими магазинами завдяки доступним цінам та більш широкому асортименту вибору запчастин і автомобілів.

Конкуренція з надання послуг по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів дуже висока. Підприємство конкурує, як з приватними підприємствами, що мають низькі ціни — це ті, що ремонтують в своїх гаражах і не несуть великих затрат на обслуговування адміністрації, матеріальних витрат, податки, так і з великими приватними підприємствами. ВАТ "Житомир-Авто" підвищує свою конкурентну спроможність тим, що старається придбати сучасне обладнання, спеціальний інструмент, орієнтується на технологічно складні роботи ремонту автомобілів.

Але в 1999 році цей вид діяльності був збитковий через невелику кільквість машинозаводів. Проте керівництво очікує, що з часом, завдяки рекламним заходам, клієнти будуть більш обізнаними, попит на послуги і на торгівлю зростатиме.

Основними клієнтами ВАТ "Житомир-Авто" виступають державні установи, організації та населення.

Досвід показує що автосервіс залежить від загальних економічних умов, впевненості в майбутньому, стабільності доходів населення, рівня попиту на окремі запчастини і автомобілі. Але так, як підприємства сьогодні не всі працюють, населення має низькі доходи, то наше підприємство має великі проблеми.

Одна із проблем, це велика конкуренція приватних підприємців і приватних підприємств. Є проблема сезонності робіт. В осінньо-зимовий період різко падає обсяг реалізації послуг і обсяг товарообігу.

Із соціальних проблем — найболючіша — це низька зарплата працівників.

Застосування комп'ютерних технологій у бухгалтерському обліку значно підвищує продуктивність праці бухгалтерів. Але при організації бухгалтерського обліку на ВАТ "Житомир - Авто" постає питання про доцільність створення КСБО. Це питання дуже важливе, оскільки вибір способу обробки облікової інформації є визначальним в організації бухгалтерського обліку, яка, за словами російського бухгалтера початку XX ст. І.П. Бабенка, "...має відповідати особливостям конкретного підприємства, його цілям та інтересам, а також сприяти планомірному та раціональному веденню господарства".

Загалом, можна організувати облік і без застосування комп'ютерів, але лише за умови належної організації управління підприємством у цілому. У зв'язку з цим проф. М.А. Левенсон зазначав, що "...бухгалтерія великого підприємства може бути організована порівняно задовільно навіть у тому випадку, якщо вона ведеться з використанням застарілих технічних прийомів, але обов'язково наявна раціональна організація управління підприємством в цілому". На подібній позиції стоїть і сучасний американський автор Д. Тапскотт. Він пише, що "...у конкретних економічних умовах може виявитися більш ефективним надати перевагу інвестиціям в удосконалення ручних операцій із документами, а не у витончені комп'ютерні системи".

На ВАТ "Житомир - Авто", організація управління та обліку перебуває у задовільному стані, створення й використання комп'ютерної системи бухгалтерського обліку не лише прискорила процес обробки інформації, а й істотно впорядкувала та покращити його. Така можливість зумовлена тим, що комп'ютерний спосіб обробки облікової інформації вимагає формального та чіткого опису облікових процедур у вигляді алгоритмів, що впорядковує виконання обов'язків обліковими працівниками.

Організація бухгалтерського обліку на ВАТ "Житомир - Авто" потребує певних передумов. У більшості випадків виділяють дві основні передумови:

- ретельне вивчення технології виробництва;

- висока кваліфікація головного бухгалтера.

Сучасні автори-практики називають кілька передумов, специфічних для організації саме комп'ютерного бухгалтерського обліку. С.П. Проскурін вважає, що фірма готова до комп'ютеризації тоді, "...коли діяльність окремих елементів у її "живій" системі починає стабілізуватися: напрямок визначений, склад менеджерів оптимальний і функціонально повний, показники діяльності фірми стабільно зростають". А В.М. Давидов використовує термін "підготовлений замовник". Це замовник, який знає, що таке обчислювальна техніка і не тільки встановив її на підприємстві, а й використовує у виробництві та управлінні.


Случайные файлы

Файл
42701.rtf
169083.rtf
186955.rtf
14285-1.rtf
153206.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.