Напрями вдосконалення системи управління якістю продукції і організації технічного контролю. Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва (181242)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОДЗЕРЖИНСКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"Курсова робота

з дисципліни Планування та організація діяльності підприємства

на тему: Напрями вдосконалення системи управління якістю продукції і організації технічного контролю. Планування матеріально – технічного забезпечення виробництва


Виконала :

студентка групи ЕП 08 1/11

Невінчана А.С.

Дніпрдзержинск


Зміст


1. Напрями вдосконалення системи управління якістю продукції і організації технічного контролю

1.1 Поняття якості продукції, її основні показники

1.2 Організація технічного контролю за якістю продукції на підприємстві

1.3 Стимулювання підвищення якості продукції

1.4 Стандартизація і сертифікація якості продукції

2. Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва

2.1 Зміст планування МТЗ та послідовність його розробки

2.2 Планування потреби в матеріальних ресурсах

2.3 Запаси і регулювання їх розмірів1. Напрями вдосконалення системи управління якістю продукції і організації технічного контролю


1.1 Поняття якості продукції, її основні показники


У сучасному світі становище будь-якої фірми на ринку товарів та послуг визначається рівнем конкурентноздатності. У свою чергу, конкурентноздатність зв’язана з двома показниками - рівнем цін та рівнем якості продукції, причому другий чинник поступово виходить на перше місце. Продуктивність праці, економія ресурсів усіх видів сьогодні поступаються місцем якості продукції.

Якість продукції - один з найважливіших показників діяльності підприємства.

Підвищення якості продукції значною мірою визначає усталеність становища підприємства в умовах ринку, темпи науково-технічного прогресу, зростання ефективності виробництва, економію усіх видів ресурсів, що використовуються на підприємстві. Зростання якості продукції - тенденція, притаманна роботі усіх провідних фірм світу.

Що ж таке якість продукції? Як її можна визначити ? Це поняття регламентовано ГОСТом 15 467-79 "Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения."

Якість - це сукупність властивостей продукції, які обумовлюють її здатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення.

Поняття якості тісно зв’язане з поняттям технічного рівня продукції - відносної характеристики якості продукції, що базується на співвідношенні показників, які визначають її технічну досконалість з відповідними базовими показниками.

Якість продукції, як було сказано вище, - це сукупність її властивостей. Властивості продукції кількісно відображаються у показниках якості.

Показник якості продукції – це кількісна характеристика одної або кількох властивостей продукції, які складають її якість,що розгладається стосовно до певних умов її створення або споживання.

Показники призначення характеризують корисний ефект від використання продукції за призначенням і обумовлюють область застосування продукції. Для продукції виробничо-технічного призначення основним є показник продуктивності, який визначає обсяг продукції, що може бути вироблена за допомогою продукції, яку оцінюють, або обсяг виробничих послуг, який може бути надано за певний проміжок часу.

Показники надійності - це безвідмовність, збереженість, ремонтопридатність, а також довговічність виробу. Надійність продукції може бути охарактеризована або всіма чотирма цими показниками, або тільки деякими з них. Так, для виробів, зв’язаних з безпекою людей, безвідмовність є головним, а іноді і єдиним показником надійності. Надзвичайно важливою є безвідказність побутових електроприладів, деяких механізмів автомобілів та ін. Для літаків безвідказність є єдиним і основним показником якості. Для характеристики збереженості - властивості виробу зберігати свої показники протягом зберігання та транспортування - розповсюджені такі показники, як середній строк збереженості. Збереженість, наприклад має важливе значення для харчової промисловості. Ремонтопридатність визначають такі показники, як середня вартість технічного обслуговування, вірогідність виконання ремонту в заданий час. Довговічність визначається величиною витрат на підтримування виробу в роботопридатному стані.

Показники технологічності характеризують ефективність конструкторсько-технологічних рішень для забезпечення високої продуктивності праці при виготовленні й ремонті продукції. Саме за допомогою технологічності забезпечується масовий випуск продукції, раціональний розподіл матеріальних і трудових витрат, а також витрат часу при технологічній підготовці виробництва, виготовленні та експлуатації продукції.

Показники стандартизації та уніфікації - це насиченість продукції стандартними, уніфікованими й оригінальними складовими частинами, а також рівень уніфікації порівняно з іншими виробами. Усі деталі виробу поділяються на стандартні, уніфіковані й оригінальні. Чим менше оригінальних виробів, тим краще. Це важливо як для виробника продукції, так і для споживача.

Ергономічні показники відображають взаємодію людини з виробом і враховуючи комплекс властивостей людини,які проявляються у виробничих процесах. Данні показники зумовлюють рівень напруженості та інтенсивності праці обслуговуючого персоналу. До ергономічних показників відносять:

-гігієнічні показники,які характеризують відповідальність продукції гігієнічним умовам життєдіяльності й працездатності людини при її взаємодії з продукцією в конкретному середовищі;

-антропометричні показники,що визначають відповідальність розмірів і форм продукції та окремих її елементів розмірам,формі і масі людського тіла та окремих його частин;

-фізіологічні і психофізичні показники,які характеризують відповідальність властивостей продукції фізіологічним можливостям людини і особливостям функціонування іі органів чуттів;

-психологічні показники, за допомогою яких оцінюється відповідальність продукції психологічним особливостями людини.

Естетичні показники характеризують чуттєве сприйняття обслуговуючим персоналом зовнішнього вигляду та оформленні продукції. До естетичних показників відносять:

- показники інформаційної виразності,що характеризують спроможність форми продукції відображати усталені естетичні уявлення та культурні норми;

- показники раціональності форми, які визначають відповідальність форми продукції гармонічному поєднанню її призначення та конструкторного рішення ергономічним вимогам і особливостям експлуатації;

- показники цілістності композиції,котрі характеризують гармонічність взаємозв'язку елементів форми продукції та її узгодженність з комплексом інших елементів технологічного процесу і вимогами споживача;

- показника зовнішнього вигляду продукції, що характеризують ступінь довершеності та стабільності виробничого виконання зовнішнього оформлення продукції та дозволяють оцінити естетичне сприйняття форми продукції.

Патентно-правові показники характеризують патентозахист і патентну чистоту продукції. Вони є суттєвим фактором при визначенні конкурентноздатності. При визначенні патентно-правових показників треба враховувати наявність у виробах нових технічних рішень, а також рішень, що захищені патентами в країні, наявність реєстрації промислового зразка та товарного знака як у країні-виробнику, так і в країнах-експортерах.

Екологічні показники - це рівень шкідливих впливів на навколишнє середовище, що виникають при експлуатації або споживанні продукції, наприклад, вірогідність викидів шкідливих часток, випромінювання при зберіганні, транспортуванні та експлуатації продукції.

Показники безпеки характеризують особливості продукції для безпеки покупця та обслуговуючого персоналу, тобто створюють безпеку при монтажі, обслуговуванні, ремонті, зберіганні, транспортуванні й споживанні продукції.

Показники безпеки характеризують особливості продукції, що зумовлюють заходи і засоби захисту людини в умовах аварійної ситуації. При оцінюванні рівня якості продукції промислового призначення слід виходити із вимог (норм) техніки безпеки (системі державних стандартів з безпеки праці,правил і норм з техніки безпеки,пожежної безпеки тощо).

Показники транспортабельності характеризують пристосованість продукції до процесу транспортування (переміщення в просторі), яке не пов’язано з її використанням.

Сукупність наведених вище показників формує якість продукції. Виріб має бути надійним, естетичним, добре виконувати свої функції, тобто задовольняти ті потреби, для яких він призначений. Окрім усіх цих показників важлива також ціна виробу. Саме з ціною зв’язане питання економічно-оптимальної якості або економічно-раціональної якості. Покупець завжди порівнює чи компенсує ціну виробу тим набором властивостей, які останній має. Окрім ціни важливі також експлуатаційні характеристики виробу, бо вони зв’язані з витратами на його експлуатацію та ремонт. Добре, якщо строк служби виробу довгий, а витрати на його експлуатацію відносно невеликі і навпаки.

Економічно оптимальну якість визначають як співвідношення якості та витрат за формулою


Копт. = Q / CЕ ,


де

Копт- економічно оптимальна якість;

Q - якість виробу;

CЕ- витрати на придбання та експлуатацію виробу, грн.

У наведеній формулі легко визначити знаменник і досить важко - чисельник, тобто якість, оскільки він включає різні показники. На сьогодні наука кваліметрія


Случайные файлы

Файл
7740-1.rtf
sertification.doc
17334-1.rtf
4186.rtf
183570.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.