Економічний розрахунок деталі паз (181043)

Посмотреть архив целиком

Завдання на курсову роботу


 1. Варіант завдання №10.

 2. Назва цеху: механічний.

Розміри цеху: 30 х 18 х 9.

 1. Перелік обладнання і його технічних характеристик:


п/п

Назва обладнання

Тип

Кількість

Потужність

кВт.

1.


2.

3.


4.


5.

6.


7.


8.

Холодно висадочний автомат

Шліцефрезерний

Гайконарізний двошпіндельний

Токарно-револьверний автомат

Різьбонарізний

Автомат продольного точіння

Автомат продольного точіння

Радіально свердлильний

А121Б


694

2061


1В116


2053

1П12


1Б10В


2М112

3


4

3


2


2

1


3


3

5,5


0,72

0,725


2.2


0.18

2,2


1,5


1,5

9.

10.

11.

12.

13.

Універсально-фрезерний

Координатно-розточний

Плоскошліфувальний

Токарно - гвинторізний

Вертикально-фрезерний

WF-1

2431

3Г71

1И611П

СФ35

4

3

3

3

3

3,7

1,5

1,5

8

5,5

Всьго

101,815


Σ=(5,5∙3)+(0,72∙4)+(0,725∙3)+(2,2∙2)+(0,18∙2)+(2,2∙1)+(1,5∙3)+(1,5∙3)+(3,7∙4)+

+(1,5∙3)+(1,5∙3)+ (8∙3)+ (5,5∙3)= 101,815кВт


Сумарна потужність встановленого обладнання складає 101,815 кВт.


1 Вступ


Загальна інформація

ВАТ «Черкаський приладобудівний завод»

Черкаський приладобудівний завод заснований в 1981 році, як завод для серійного виробництва спецтехніки, радіотехніки і електротехнічного направлення, (до 1989 року являвся філіалом Московського НВО «Імпульс» Міністерства Оборонної Промисловості СРСР).

Завод розміщений в обласному центрі м. Черкаси на магістральній вулиці 30 років Перемоги 5/1 на відстані 170 км від столиці України вниз по річці Дніпро.

В 1992 році було завершено будівництво 1 черги заводу, загальною площею виробничих та допоміжних приміщень 91331 кв. м на планову кількість працюючих – 6250 чоловік, на земельній ділянці 26,19 га.

З вересня 1998 року Черкаський приладобудівний завод перетворено у Відкрите Акціонерне товариство «Черкаський приладобудівний завод», згідно наказу ФДМУ м. Київ №10-АТ від 11.09.98 року. На протязі більш як 25-річного періоду будівництва, становлення і розвитку підприємство постійно випроваджувало у серійний випуск та удосконалювало вироби спеціального та виробничо-технічного призначення,товарів широкого вжитку.

В 1998 році було проведена приватизація заводу, з часткою державної власності – 99,46%.

Підприємство володіє акредитованою контрольно-випробувальною станцією та атестованою заводською лабораторією. Випробувальна лабораторія оснащена різноманітним обладнанням для проведення кваліфікаційних, типових та періодичних випробувань до дії транспортування, вібрації, удару, зниженого тиску,клімату та дощу

На підприємстві, за час існування, були освоєні і серійно вироблялися високотехнологічні науково місткі вироби спеціального призначення

У 1990 році на підприємстві вперше було впроваджено у виробництво електродвигуни перемінного струму потужністю 250 Вт.

З цього періоду створено новий напрямок виробничої діяльності заводу – електродвигуни та вироби з їх застосуванням. Розпочато серійний випуск асинхронних двигунів конденсаторного типу КД60-2/45Р.

В 1996 році впроваджені у серійне виробництво електро веретена із застосуванням 3-х фазних асинхронних двигунів власного виробництва. Ці вироби застосовуються на заводах по виготовленню хімічних волокон.

Починаючи з 1998 року по теперішній час на підприємстві виготовляють електродвигуни постійного струму напругою живлення 12В, 24В. Ці електродвигуни застосовуються в автомобільній та тракторній промисловості.

На базі електродвигунів постійного струму створено в 2000 році власний обігрівач салону автомобілів «Газель», «Соболь» тепловою потужністю 6,5 кВт.

Автомобільна тематика набула значного розширення з 2002 року.

В ці роки також розроблялися та ставилися на серійне виробництво і нові двигуни змінного струму напругою живлення 220 В.

В 2003 році конструкторською службою заводу були розроблені нові конкурентоспроможні вироби, що дали можливість підприємству вийти на зарубіжні ринки Германії та Америки.

Фонд оплати праці на плановий 2006 рік збільшився на 2,4% порівняно з попереднім 2005 роком, в зв’язку зі збільшенням обсягів виробництва на 21%.

На 2007 рік провели такі заходи по поліпшеню ринків збуту продукції ВАТ «ЧПЗ»:

 • відкритий сайт ВАТ «ЧПЗ» в інтернеті;

 • пророблялися питання по додатковому відкриттю ділерської мережі по містам України та Росії;

 • проводиться робота з організації реклами заводської продукції у засобах масової інформації та участь в торгівельно-промислових виставках;

 • створення рекламо носіїв ВАТ «ЧПЗ», буклети.

Заходи по стабілізації виробництва та поліпшення фінансової діяльності на 2008 рік:

  1. зменшення матеріаломісткості і трудомісткості виробів;

  2. скорочення плати % за кредит;

  3. скорочення споживання електро-енергії та палива;

  4. економія за рахунок зменшення необов’язкових поїздок;

  5. зменшення витрат на відрядження;

  6. зменшення податків на землю;

  7. збільшення цін на продукцію;

  8. реалізація обладнання та приладів;

  9. здача в оренду на задіяних у виробництві площ;

  10. реалізація об’єктів нерухомості.

На підприємстві багато уваги завжди надавалося випуску товарів народного вжитку.

Основним досягненням заводу є те, що ми могли в складних умовах зберегти науково-технічний потенціал висококваліфікованих спеціалістів,виробничі потужності,які необхідні для випуску виробів оборонного призначення.


2 Організація і планування обслуговування і ремонту обладнання верстатів та автоматичних ліній


2.1 Коротка характеристика цеху і обладнання, що експлуатується


Деталь «Втулка» виготовляється на НВК «Фотоприлад» в механічному цеху №3. Даний механічний цех в структурі підприємства займає основне місце, оскільки саме в ньому встановлено верстати з ЧПУ та інше модернізоване обладнання. В цеху встановлені автомати та координатні верстати.

Цей цех випускає деталі для машин військової промисловості. Режим роботи в цьому цеху – середній, оскільки запиленість в цеху мала, температура навколишнього середовища нормальна, а вихід з ладу верстатів може привести до порушення нормальної роботи цеху та скорочення випуску продукції не більш а ніж на 10%. Цех працює в дві зміни.

Характеристика цеху №5

Вміст у повітряному середовищі, мг/м3:

 • Вуглеводнів – 240;

 • Оксиду вуглецю СО2 – 115;

 • Звичайний пил – 12;

 • Кварцевмісний пил – 0,4;

 • Аерозоль (марганець) – 0,13;

Температура - 20ºС;

Відносна вологість повітря – 52%;

Швидкість руху повітря – 0,3м/с;

Шум – 78-90 дБ;

Освітлення – 250-270 лк.

До групи середнього режиму роботи входять електричні машини які працюють повторно-короткочасно або довгочасно, але не менше 50% календарного часу в році, режим роботи в мало запилених та відносно чистих з нормальною або трохи підвищеною температурою навколишнього середовища, а також машини вихід з ладу яких може призвести до порушення нормальної роботи цеху (агрегату) та скорочення випуску продукції не більше а ніж на 10%.

Перелік і характеристика обладнання, яке використовується в механічному цеху приводиться в Таблиці 1.


Таблиця 1 – Перелік обладнання цеху.

п/п

Назва обладнання

Тип

Кількість

Потужність

кВт.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Холодно висадочний автомат

Шліцефрезерний

Гайконарізний двошпіндельний

Токарно-револьверний автомат

Різьбонарізний

Автомат продольного точіння

Автомат продольного точіння

Радіально свердлильний

А121Б

694

2061

1В116

2053

1П12

1Б10В

2М112

3

4

3

2

2

1

3

3

5,5

0,72

0,725

2.2

0.18

2,2

1,5

1,5

9.

10.

11.

12.

13.

Універсально-фрезерний

Координатно-розточний

Плоскошліфувальний

Токарно - гвинторізний

Вертикально-фрезерний

WF-1

2431

3Г71

1И611П

СФ35

4

3

3

3

3

3,7

1,5

1,5

8

5,5

Всьго

101,815


Случайные файлы

Файл
31108.rtf
7218-1.rtf
14729.rtf
71983.doc
91019.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.