Економічний аналіз ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" (181014)

Посмотреть архив целиком

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
Зміст


1. Динаміка основних техніко-економічних показників ВАТ «СВЗ»

2. Аналіз виробництва і реалізації продукції ВАТ «Стахановського вагонобудівного заводу

3. Аналіз ритмічності виробництва продукції

4. Аналіз ефективності використання основних засобів на ВАТ «СВЗ»

5. Аналіз використання матеріальних ресурсів

6. Аналіз стану та використання праці на ВАТ «СВЗ»

7. Аналіз собівартості продукції

8. Аналіз прибутку та рентабельності продукції

9. Узагальнення результатів техніко-економічного аналізу ВАТ «СВЗ»

Література
1. Динаміка основних техніко-економічних показників ВАТ «СВЗ»


Сьогоднішній світ – світ динаміки і швидкості. Сьогоднішня економіка, що динамічно розвивається, призводить до того, що фірми і організації вимушені постійно еволюціонувати, щоб не залишитися за бортом прогресу. Продукція або послуга, вироблена товариством, повинна бути оптимальним чином продана: тобто, з урахуванням всіх переваг і побажань клієнтів, і з отриманням найбільшої вигоди. Тому головна задача підприємства – ідеальним чином сумістити бажання клієнтів і власні виробничі можливості. Щоб цього досягти необхідно завжди проводити економічний аналіз основних показників підприємства.

За характером проведення й охопленням питань економічний аналіз поділяють на фінансовий та управлінський. Залежно від глибини дослідження та призначення результатів економічного аналізу виділяють такі три його види: загальноекономічний, техніко-економічний, функціонально-вартісний.

Загальноекономічний аналіз виконують керівники та спеціалісти підприємств, керівних, фінансових, кредитних і статистичних органів за даними загальної звітності. Його метою є оцінка господарської діяльності, виявлення основних напрямків і тенденцій її розвитку, способів підвищення ефективності використання наявних ресурсів і якості роботи.

Функціонально-вартісний аналіз відносять до найбільш ефективних видів аналізу діяльності щодо виявлення резервів економії витрат матеріальних, трудових і грошових ресурсів на виробництво продукції. Функціонально-вартісний аналіз проводиться з метою виявлення резервів зниження витрат за рахунок ефективніших варіантів виробництва, ліпшого співвідношення між споживчою вартістю виробу та витратами на його виготовлення. Він базується на пошуку способів зниження матеріало-, енерго- і трудомісткості продукції. Для здійснення цього аналізу використовується звітна, облікова, конструкторсько-технологічна, нормативна й позаоблікова інформація. Але на підприємстві ВАТ «СВЗ», нажаль не проводиться даний вид аналізу.

Техніко-економічний аналіз – це, в основному, внутрішньогосподарський аналіз. Його метою є оцінка господарської діяльності, виявлення причинних взаємозв’язків і взаємодії різних факторів техніки та економіки, резервів виробництва, опрацювання заходів для раціоналізації використання ресурсів.У процесі такого аналізу досліджується діяльність усіх структурних підрозділів підприємства, служб, цехів, дільниць, бригад і окремих робочих місць. Джерелом інформації для такого аналізу є планово-нормативні дані, матеріали оперативного бухгалтерського обліку, форма фінансової звітності № 2 «Звіт про фінансові результати», позаоблікові дані.

Техніко-економічний аналіз проводиться щоденно, за декаду, місяць, квартал, рік до складання підсумкової звітності.

Нині роль техніко-економічного аналізу зросла, бо основні показники, що характеризують ефективність заходів для впровадження нової техніки, технології, організації виробництва, підприємства розраховують і планують самостійно. Звідси й випливає потреба в ретельному аналізі та обґрунтуванні техніко-економічних показників. На даному підприємстві, ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод», використовується даний вид економічного аналізу.

Ефективність виробництва на підприємстві тісно пов'язана з проблемою економії всіх видів ресурсів, бо вони є обмеженими. Раціональне використання трудових і виробничих ресурсів є важливим резервом підвищення ефективності виробництва, збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення продуктивності праці та фондовіддачі. Частина витрат, які утворюють собівартість продукції, пов'язані з використанням факторів виробництва, що веде до зниження собівартості одиниці продукції і до збільшення прибутків. На основі даних зробимо техніко-економічний аналіз ВАТ «СВЗ» (таблиця 1).

Виробничо-економічна діяльність ВАТ «СВЗ» характеризується наступними показниками:


Таблиця 1 – Динаміка основних техніко-економічних показників підприємства ВАТ «СВЗ» за 2007-2009 рр.п.н.ПоказникиФакт

2007 рікФакт

2008 рікФакт

2009 рік

Базисні темпи зростання, %

Абсолютні відхилення, тис. грн.

2009р/

2007р

2009р/

2008р

2009 р-2007 р

2009 р-2008 р

1.

Обсяг виготовленої продукції, тис. грн.


192101,4252668,6303421,3157,9


120


111319,9


50752,7

2.

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.


191516,8


242222,8


282993,6


147,7


116,8


91476,8


40770,8

3.

Середньоспискова

кількість загальна, чол.


3202


3345


3291


102,7


98,3


89


-54

4.

Собівартість товарної продукції, шт.


204122221780,5


246422,8


120,7


111,1


4230124642,3

5.

Витрати на утримання соціальної сфери, тис. грн.


1034,3


1078,3


1190


115


110,4


155,7


111,7

6.

Продуктивність праці, тис. грн/чол.


66,3


69,3


74,9


113


108,1


8,6


5,6

7.

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.


152584,3


156142,8


158142,8


103,6


101,3


5558,5


2000

8.

Фондовіддача,

грн./грн.

1,258

1,301

1,338

103

102,8

0,039

0,037

9.

Знос основних засобів, %

54,8

55,2

56,3

102,7

102

1,5

1,1

10.

Капітальні інвестиції, тис. грн.


5074


8540


8750


172,4


102,5


3676


210

11.

Залишки готової продукції на складі, тис. грн.


1237


1788


1421


115


79,5


184


-367

12.

Незавершене виробництво, тис. грн.


3056,1


950


1680


55


176,8


-1376,1


730

13.

Балансовий прибуток, тис. грн.

26747,4

28112,9

30936,3

115,7

110

4189

2823,4

14.

Рентабельність продукції, %

0,38

0,38

0,42

110,5

110,5

0,04

0,04


Случайные файлы

Файл
152862.rtf
42302.rtf
140030.rtf
2641.rtf
48280.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.