Визначення собівартості і ціни виробу (180887)

Посмотреть архив целиком

1 ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ І ЦІНИ ВИРОБУ


1.1 Визначення витрат на матеріали і комплектуючі вироби


Вартість матеріалів


грн (1.1)


де Ці – отпова ціна і-го виду матеріалу , грн;

Нрі – норма витрати на одиницю виробу і-го матеріалу в натуральних одиницях виміру;

Рmр – відсоток транспортно- заготівельних витрат на матеріали(2%);

m – число видів матеріалів;

Свідх – вартість поворотних відходів ( реалізованих),грн.(2%).
Вартість напівфабрикатів свого виробництва для базового виробу становить 315грн.

Вартість покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів для базового виробу становить 412.3грн.

Вартість напівфабрикатів свого виробництва для нового виробу становить 364грн.

Вартість покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів для нового виробу становить 444грн.

Розрахунок витрат на матеріали, напівфабрикатів і комплектуючих виробів зведено в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1 – Розрахунок вартості матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів

Найменування

Поз-начення

Ціна Цi,

грн

Базове

Нове

Норма витрати Hpi, кг

Вартість,

грн

Норма

витрати Hpi, кг

Вартість, грн

1

2

3

4

5

6

7

Матеріали1.Чорний метал


1,5

1260

1890

1382,5

2073,75

2.Кольоровий метал


15

540

8100

592,5

8887,5

3.Сталь електротехнічна


1,9

1080

2052

1185

2251,5

4.Напівпровідникові матеріали


5,6

540

3024

592,5

3318

5.Інші матеріали


0,5

180

90

197,5

98,75

Разом
15156


16629,5

Транспортно – заготовчі витрати на матеріали

Ртр303,12


332,59

Разом
15459,12


16962,09

Поворотні відходи

Свідх309,18


339,24

Усього витрат на матеріали за винятком відходів

См15149,94


16622,85

Напівфабрикати свого виробництва

Спф315


364

Комплектуючі вироби і покупні напівфабрикати

Спфп412,3


444

Транспортно – заготовчі витрати на покупні напівфабрикати і вироби

Ртр20,62


22,2

Усього витрат на комплектуючі вироби
747,92


830,2

1.2 Розрахунок основної заробітної плати виробничих виробників


Структура фонду заробітної платні

Згідно закону України "Про оплату праці", "Інструкції за статистикою заробітної платні" фонд оплати праці складається з:

1) фонду основної заробітної платні Зосн;

2) фонду додаткової заробітної платні Здод (складає 50% від фонду основної заробітної платні);

3)інших заохочувальних і компенсаційних виплат Зін (складає 10% від фонду основної заробітної платні).

Фонд основної заробітної платні включає нарахування за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, вироблення, обслуговування) по тарифних ставках, відрядних розцінках або посадових окладах (для керівників, фахівців, технічних службовців), включаючи в повному об'ємі внутрішню сумісницю.

Фонд додаткової заробітної платні включає доплати, надбавки до тарифних ставок (окладам) за працю понад встановлену норму в розмірах, передбачених чинним законодавством, премії і винагороди, зокрема за вислугу років, що мають систематичний характер, оплата роботи в наднормовий час, в святкові і вихідні дні (у розмірах, встановлених чинним законодавством) і ін.

Інші заохочувальні і компенсаційні виплати включають винагороди і премії, що мають одноразовий характер, інші грошові і матеріальні виплати, не передбачені актами чинного законодавства, або які проводяться зверху встановлених актами норм (такі доплати передбачаються, як правило, колективним договором в розділі "Оплата праці"). До таких виплат відносяться: винагороди за підсумками роботи за рік, одноразові заохочення до ювілейних дат, премії за сприяння ізобрітательству і раціоналізації, а також створенню, освоєнню і впровадженню нової техніки і технології і ін.

Розрахунок основної заробітної плати на один виріб:

(1.3)


де Срі – середня годинна тарифна ставка і-го виду робіт, грн.\год;

tі – трудомісткість і-го виду робіт на один виріб, н-год;

m – число видів робіт, оплачуваних по різних тарифних ставках.

Годинну тарифну ставку і-го виробу для Iрозряду можна визначити, виходячи з мінімальної заробітньої плати за рік, встановленої на період з 1.01.2006 по 30.06.2006 року,поділеної на кількість відпрацьованих годин протягом року.Оскільки середній розряд роботи не ціле число, то годинну тарифну ставку для такого розряду доцільно визначити методом інтерполяції. Так, при середньому розряді роботи, вираженому числом, що знаходиться між n і n+1, годинну тарифну ставку можна визначити по формулі:


, (1.4)


де Сn і Сn+1 – годинна тарифна ставка відповідно розрядам n і n+1, грн.;

γ – дробова частина даного середнього розряду роботи.

Тарифна годинна ставка приведена у таблиці 1.2


Таблиця 1.2 – Тарифна сітка

Найменування роботи

Розряд


1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифна ставка Ср, грн/год:


1,98

2,16

2,38

2,67

3,07

3,5

4,1

4,51


Наприклад, для верстатних робіт виробу годинна тарифна ставка розраховується наступним чином:

-для базового виробу-для нового виробуНаприклад, для холодних робіт виробу годинна тарифна ставка розраховується наступним чином:

-для базового і нового виробівТаблиця1.3 – Розрахунок основної заробітної плати на один вироб

Види робіт

Базове

Нове

Трудоміст-кість ti,

Нормо-год

Середній розряд роботи

Годинна тарифна ставка,грн/год

Сума заробіт-

ної плати,грн.

Трудоміст-кість ti,

Норм-огод

Середній розряд роботи

Годинна

тарифна ставка,грн/год

Сума заробіт-ної плати,грн.

Верстатні

935

4,1

2,71

2533,85

1045

3,9

2,64

2758,8

Холодні

2431

3,8

2,61

6344,91

2717

3,8

2,61

7091,37

Інші

374

1

1,98

740,52

418

1

1,98

827,64

Основна

заробіта плата Зосн, грн
9619,28
10677,81


Случайные файлы

Файл
work process.doc
64641.rtf
16960.rtf
4327.rtf
138410.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.