Управління спеціальними проектами (180764)

Посмотреть архив целиком

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ, БІЗНЕСУ ТА ПРАВА


КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВАКурсова робота з дисципліни:

«Проектний аналіз»

Спеціальність – “Економіка підприємства”.

Вариант №11.

Студентки гр. ЕП-06-1 з.с.

Косенко Наталії Миколаївни

Викладач:

Клімовіч Наталія Іванівна


Дніпропетровськ

2010


Вступ


Метою курсової роботи з дисципліни “Управління спеціальними проектами” є практичне засвоєння методології практичного аналізу, послідовності розрахунку, набуття відчуття цифр, а також основних термінологічних понять методології управління проектами.

Необхідно надати рішення про прийняття або ні цього проекту.

Це можливе лише на основі аналізу критеріїв ефективності проекту.

Тому слід розрахувати:

1. Чисту ліквідаційну вартість обладнання.

2. Ефект від інвестиційної діяльності.

3. Ефект від операційної діяльності.

4. Ефект від фінансової діяльності.

5. Потік реальних грошей.

6. Сальдо реальних грошей.

7. Сальдо нагромаджених реальних грошей.

8. Визначити показники ефективності проекту:

а) ЧДД – чистий дисконтований доход;

б) ІД – індекс доходності;

в) ВНД – внутрішня норма доходності;

г) СО – строк окупності;

д) Кеі – коефіцієнт ефективності інвестицій.

  1. Описова частина завдання


У результаті маркетингових досліджень фірма «Альфа» встановила, що її продукція має успіх і надалі користуватиметься великим попитом. Через це керівництво фірми вирішило розглянути проект випуску додаткової або нової продукції. Для реалізації такого проекту потрібно:

1. Придбання устаткування за рахунок кредиту.

2. Збільшення оборотного капіталу за рахунок власних коштів.

3. Додаткове наймання працівників.

4. Збільшення експлуатаційних витрат.

5. Придбання вихідної сировини.

Всі вихідні дані наведено в таблиці. 1.


  1. Таблиця вихідних даних . Варіант №11


Таблиця 1.

1. Додаткові інвестиції.

1.1. Придбане устаткування за рахунок кредиту на 5 років, 130000 грн.;

1.2. Під 25% річних;

1.3. Ринкова вартість обладнання через 5 років становили 12 % від первісної вартості;

1.4. Витрати на ліквідацію через 5 років становитимуть 10 % від ринкової вартості;

1.5. Повернення основної суми кредиту рівними частками з 1 року;

1.6. Збільшення оборотного капіталу, 25000 грн.

2. Випуск продукції.

2.1. Прогнозований обсяг випуску на перший рік 40000 грн.;

2.2. Обсяг збільшуватиметься на 5 % щорічно до п’ятого року;

2.3. На п’ятий рік обсяг становитиме 95 % від обсягу першого року;

2.4. В перший рік ціна реалізації становила 4,9 грн. і збільшуватиметься на 2 од.

3. Затрати.

3.1. Витрати на оплату праці в перший рік, 51000 гн.;

3.2. Витрати на оплату праці збільшуватимуться щороку на 5 %;

3.3. Витрати на вихідну сировину в перший рік, 63000 грн.;

3.4. Витрати на вихідну сировину збільшуватимуться на 3 %;

3.5. Постійні витрати за перший рік становитимуть 3000 грн.;

3.6. Постійні витрати збільшуватимуться на 4 % щороку.

4. Норма доходу на капітал, 27 %.

Додаткові умови:

1. Тривалість життєвого циклу – 5 років (для простоти);

2. Амортизація здійснюється рівними частками протягом строку служби;

3. Через 5 років устаткування демонтується і продається;

4. Виробнича площа під нове устаткування є, а для спрощення розрахунків амортизація будівлі не враховується;

5. Решту затрат фірми сплачуватиме з власних коштів;

6. Усі платежі припадають на кінець року;

7. Норму доходу на капітал прийнято за усталеною традицією (табл. 1);

8. Ставка податку на прибуток приймається за Законом України (студент може прийняти свою ставку та обгрунтувати).


  1. Розрахунки


1. Чиста ліквідаційна вартість


Таблиця 2.

Чиста ліквідаційна вартість

п/п

Показник

Значення

Обладнання

Будівля

Земля

Інше

Всього

1

Ринкова вартість

15 600

15 600

2

Витрати (капітальні вкладення)

130 000

130 000

3

Нараховано амортизації

130 000

130 000

4

Балансова вартість

0

0

5

Затрати на ліквідацію

1 560

1 560

6

Доход приросту вартості капіталу

14 040

14 040

7

Податки

3 510

3 510

8

Чиста ліквідаційна вартість


10 530

10 530


При розрахунках потрібно використовувати запропоновані дані, а також додаткові умови за якими відбувається протягом п’яти років. Таким чином, вартість обладнання, коли закінчиться строк проекту (12 % від початкової вартості обладнання 130 000 грн.) становитиме 15 600 грн. Капітальні вкладення в даному випадку – нарахована вартість обладнання (пункт 1.1 вихідних даних).

Під час реалізації проекту проводять амортизацію обладнання рівними частинами протягом року. Таким чином, щорічна амортизація становитиме 26000 грн., і після закінчення п’ятого року дорівнюватиме вартості обладнання 130 000 грн.

Капітальні витрати та амортизаційні нарахування на виробничі приміщення і територію, а також комунікації загального користування в даному розрахунку не виконуємо.

Балансова вартість підприємства, що розглядається, дорівнює 0 (капітальні вкладення – амортизація).

Затрати на ліквідацію в нашому прикладі представлені як 10 % від ринкової вартості обладнання після закінчення строку проекту:

15600х0,10 = 1560

Доход приросту від операції ліквідації складатиме різницю між ринковою вартістю 15600 грн і витратами на ліквідацію 1560 грн. і, таким чином, становитиме 14040 грн.

Для визначення чистої ліквідаційної вартості від доходу, від операції ліквідації потрібно відняти податки (25 %):

14040х0,25 = 3 510 грн.

14040 – 3510 = 10530 грн.

10530 грн. – чиста ліквідаційна вартість.

2. Інвестиційна діяльність

У наведеній таблиці містяться показники проекту, в які можна вкладати інвестиції залежно від умов. У нашому прикладі показано інвестування в обладнання, з урахуванням того, що земля і виробничі приміщення є нашою власністю підприємства.

Інвестування в нематеріальні активи не розглядається.

Приріст оборотного капіталу задається пунктом 1.6 вихідних даних (25000 грн.). Ці кошти згідно з умовами завдання також інвестуються в проект.

Результати інвестиційної діяльності наводяться в табл. № 3.


Таблиця № 3

Інвестиційна діяльність

п/п

Показники

Значення показника за кроками розрахунку

1

2

3

4

5

Лікв.

1

Земля

2

Будівля

3

Обладнання

-130 000

10 530

4

Нематеріальні активи

5

Разом: вкладення в основний капітал

-130 000

6

Приріст оборотного капіталу

-25 000

7

Всього інвестицій

-155 000

10 530


Случайные файлы

Файл
32216.rtf
24759-1.rtf
121575.rtf
53296.doc
23266.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.