Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства (180757)

Посмотреть архив целиком


Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства
1. Населення як демоекономічна категорія


Людські ресурси – це специфічні та найважливіші з усіх видів економічних ресурсів. Як чинник економічного розвитку, людські ресурси – це працівники, що мають певні професійні знання, вміння та навички для реалізації їх у трудовому процесі. Залежно від мети дослідження людські ресурси характеризуються різними соціально-економічними категоріями населення, економічно активне населення, трудові ресурси, трудовий потенціал, людський капітал.

Природною основою розвитку суспільства є народонаселення як сукупність людей, що проживають в межах певної території: країни або її частини, групи країн, всього світу. Роль його полягає в тому, що воно виступає виробником і споживачем матеріальних і культурних благ та послуг, і тим самим обумовлює розвиток суспільства.

Населення – це сукупність людей, яка природно й історично склалася і безперервно відтворюється у процесі життя. Це процес постійного відтворення поколінь людей внаслідок взаємодії народження та смертності. Населення разом із природними умовами і ресурсами та способом виробництва матеріальних благ є основою матеріального життя суспільства. Населення проживає у певному географічному середовищі і здійснює виробництво матеріальних благ відповідно до наявних природних ресурсів. Розвиток народного господарства країни можливий лише за наявності певної чисельності населення, яке здійснює трудову діяльність.

Взаємозв’язок та взаємодія між населенням і розвитком господарства – процес історичний, оскільки людина, з одного боку, – активна продуктивна сила, що своєю трудовою діяльністю забезпечує виробництво матеріальних засобів свого існування та надання необхідних їй послуг, а з іншого – вона є споживачем продуктів праці, які забезпечують її життєдіяльність.

Людські потреби зумовлюють появу нових виробництв та послуг, а останні, в свою чергу, впливають відповідним чином на людей. Виходячи з того, що людина є основним творцем суспільного багатства, можна стверджувати, що чисельність населення та кваліфікація його працездатної частини є чинником, який обумовлює можливості економічного розвитку країни.

Зайнята в суспільному виробництві частина населення є найбільш продуктивною силою суспільства, бо саме вона бере активну участь у створенні матеріальних цінностей. Частина матеріальних цінностей іде на споживання, а частина – на розвиток виробництва. Але розвиток виробництва не є самоціллю, його роль полягає у тому, щоб забезпечити потреби суспільства, підняти життєвий рівень населення. Таким чином, зміни в чисельності позначаються як на споживчому, так і на структурному рівнях. Населення виступає одночасно і як споживач, і як виробник матеріальних благ та послуг. Тому економісти розглядають населення як джерело ресурсів для праці, як носія певних економічних відносин і, що дуже важливо, як споживача, що формує попит.

Чисельність і динаміка населення, його головні вікові групи (до-працездатного, працездатного й після працездатного віку) впливають на абсолютну величину й структуру фондів нагромадження та споживання.

Наприклад, від чисельності й питомої ваги населення, молодшого за працездатний вік, залежать масштаби формування нових робочих місць для тих, хто входить у працездатний вік, а також будівництво об’єктів системи освіти, охорони здоров’я, дитячих закладів, житлового фонду.

Найбільш суттєвий вплив на розвиток економіки мають характер і темпи зростання (зменшення) населення, зміна рівнів народжуваності та смертності, статевовікова, освітня, професійно-кваліфікаційна структури населення, міграції та розміщення його на території країни.

Історично чисельність населення в Україні протягом століть змінювалася таким чином (табл. 3.1):


Таблиця 1. Динаміка чисельності населення в Україні

Рік

Чисельність населення, млн. осіб.

1300 р.

3,2 млн. осіб.

1991 р.

51,9 млн. осіб.

1400 р.

3,7 млн. осіб.

1500 р.

4,7 млн. осіб.

1600 р.

5,2 млн. осіб.

1897 р.

27,2 млн. осіб.

1913 р.

35,2 млн. осіб.

1940 р.

41,3 млн. осіб.

1959 р.

41,9 млн. осіб.

1970 р.

47,1 млн. осіб.

1979 р.

49,8 млн. осіб.

1986 р.

51,0 млн. осіб.

1996 р.

51,3 млн. осіб.

1999 р.

50,3 млн. осіб.

2001 р.

48,9 млн. осіб.

2002 р.

48,5 млн. осіб.

2003 р.

48,0 млн. осіб.

2004 р.

47,6 млн. осіб.

2005 р.

47,3 млн. осіб.*


Таблиця 2. Чисельність, склад і показники природного руху населення України


Одиниця виміру

Роки1992

1996

1998

2000

2002

2003

2004

Чисельність населення в тому числі

млн. осіб

52,1

51,3

50,2

49,4

48,4

48,0

47,6

За місцем проживання

Міське населення

%

68

68

68

67,5

67,5

67,5

67,4

Сільське населення

%

32

32

32

32,5

32,5

32,5

32,6

За статтю %

Чоловіки


46

47

46,5

46,4

46,3

46,3

46,2

Жінки


54

53

53,5

53,6

53,7

53,7

53,8

За віком%

Молодше за працездатний вік


22,8

21,5

20,7

19,5

18,1

17,3

18,6

Працездатного віку


55,7

55,9

56,1

56,8

58,1

59,2

53,6

Старше за працездатний вік


21,5

22,6

23,2

23,7

23,8

23,5

27,8

Кількість народжених

тис. осіб.

596,8

467,2

419,2

385,1

390,7

408,6

427,3

Кількість померлих

тис. осіб

697,1

776,7

719,9

758,1

754,9

765,4

761,3

Природний приріст

тис. осіб

-100,3

– 309,5

– 300,7

-373,0

-364,2

-356,8

-334,0

На 1000 населення

кількість народжених

осіб

11,4

9,1

8,4

7,8

8,1

8,5

9,0

кількість померлих

осіб

13,4

15,2

14,3

15,3

15,7

16,0

16,0

Природний приріст

осіб

– 2,0

– 6,1

– 6,0

– 7,5

– 7,6

– 7,5

– 7,0


Случайные файлы

Файл
74286.rtf
138055.rtf
2015.rtf
187070.rtf
187169.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.