Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції (178766)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Ю. КондратюкаФінансово-економічний факультет


КУРСОВА РОБОТА

ТЕМА:

Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції


Виконала: студентка ІV курсу

Група ЕП-104

Ширстова ПолінаПолтава 2009


Зміст


Вступ

1. Загальні положення

2. Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції

2.1 Розрахунок потужності проектно-технологічної лінії

2.2 Схема роботи технологічної лінії

2.3 Ефективний річний фонд робочого часу технологічної лінії

2.4 Визначення величини внутрішньо-змінних втрат

2.5 Визначення корисний часу обладнання

2.6 Визначення фактичної виробничої потужності

2.7 Визначення планової виробничої потужності технологічної лінії

2.8 Баланс виробничої потужності

2.9 Визначення втрат робочого часу

2.10 Визначення коефіцієнт зниження витрат, коефіцієнт використання потужності, коефіцієнт збалансованості

3. Розрахунок трудових витрат на виготовлення одиниці продукції

3.1 Підбір бригади робітників

3.2 Визначення середнього розряду робітників

3.3 Визначення загальної кількості робітників з урахуванням змінності в їх роботі

3.4 Визначення річного виробітку на одного робітника

3.5 Розрахунок витрат праці на виготовлення річного обсягу продукції

3.6 Розрахунок трудомісткості виробництва продукції з урахуванням коефіцієнта на непередбачені витрати

3.7 Порівняння проектної трудомісткості з фактичної

3.8 Визначення проектної, одиночної трудомісткості виробництва

3.9 Порівняння загальної проектної і загальної фактичної трудомісткості з галузевими показниками

4. Розрахунок виробничої та повної собівартості одиниці продукції

4.1 Розрахунок витрат по калькуляційним статтям

4.2 Визначення виробничої собівартості

4.3 Визначення повної собівартості продукції

4.4 Визначення абсолютного відхилення отриманої собівартості від фактичної

4.5 Порівняння собівартості з аналогами по структурі

4.6 Аналіз відхилень собівартості по статтям

4.7 Поелементна структура собівартості

4.8 Розрахунок собівартості, яка запланована до випуску з урахуванням резервів виробництва

5. Проектування відпускної (продажної) ціни продукції

6. Визначення стратегії підприємства з урахуванням попиту пропозиції

6.1 Вибір критеріїв побудови графіку на продукцію підприємства. Побудова графіку попиту

6.2 Побудова графіка попиту

6.3 Побудова графіка пропозиції

6.4 Вибір стратегії підприємства та її економічне обґрунтування

7. Розрахунок чистого прибутку по обраній стратегії

8. Прогноз обсягів продажу продукції з використанням економіко-математичного моделювання

9.Формування ТЕП діяльності підприємства

Висновки

ЛітератураВступ


Метою виконання даної курсової роботи є закріплення теоретичних знань, а саме виробити уміння узагальнювати отримані результати, порівнювати їх з аналогами, які має виробництво, розвиток навичок у застосуванні теоретичних знань у практичний діяльності підприємства та вивчення методи урахування змін, які виникають в економіці підприємства під час переходу до ринкової економіці.

Основною метою є визначення чи є підприємство рентабельним, прибутковим. Чи його собівартість є конкурентноспроможною на ринку будівельної індустрії, та проаналізувати заходи по зменшенню витрат підприємства для створення конкурентноспроможною собівартості.

В процесі рахування проекту треба визначити:

 1. Визначити річну продуктивність технологічної лінії.

 2. Проаналізувати збалансованість продукції.

 3. Визначити собівартість продукції.

 4. Визначити відпускну ціну.

 5. Визначити попит і пропозиції на ринку будівельної індустрії.

 6. Розробити стратегії дії підприємства.Розділ 1. Загальні положення


 1. Варіант - №11

 2. Технологія виробництва – КП

 3. Найменування продукції та технічна характеристика – стінові панелі Ц ПСТ 60.12. 40-27 5,98*0,88 V=0,79м3

 4. Витрати арматури, кг/м3 – А 111-73

 5. Фактичні трудовитрати, люд-год/м3 – 2,35

 6. Фактична собівартість продукції, грн/м3 – 72

 7. Питомі капіталовкладення на будмонтаж, грн/м3 - 38

 8. Невиробничі витрати (витрати на збут), % - 1,7

 9. План випуску продукції Опл, - 1,17

 10. Витрати робочого часу -

 11. Зниження витрат робочого часу -

 12. Продуктивність технологічної лінії -

 13. Підвищення продуктивності технологічної лінії, % - 0,95

 14. Вибуття потужності технологічної лінії -

 15. Режимний час роботи технологічного обладнання -

 16. -

 17. Обсяг БМР який виконується в даному регіоні, (млн.грн.) – 32

 18. Тип будівництва – промислове

 19. Рентабельність виробництва, % - 29Розділ 2. Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції будівельної індустрії


2.1 Розрахунок потужності проектно-технологічної лінії


Ркп = , де


- кількість піддонів вагонеток, які знаходяться на конвеєру за годину,

t – тривалість зміни,

- коефіцієнт

V – обсяг продукції, яка виготовляється на конвеєрі,

T – ефективний річний фонд робочого часу.

де - час режимної праці технологічної лінії.

- час зупинок технологічної лінії на капітальні та текучі ремонти.

діб

Ркп = тис.м3


2.2 Схема роботи технологічної лінії


Конвеєрно-поточний спосіб приміняють на заводах великої потужності при випуску однотипних виробів. При цьому способі технологічна лінія працює по принципу пульсуючого конвеєру , тобто форми з виробами переміщаються від поста до поста через визначений проміжок часу, необхідний для виконання самої тривалої операції.

Схема конвеєрно-поточної лінії зображена в додатку №1.


2.3 Ефективний річний фонд робочого часу технологічної лінії


год


год


2.4 Визначаю величину внутрішньо змінних втрат у базовому році


год


Для цього необхідно визначити середнє значення коефіцієнта втрат:2.5 Корисний час обладнання визначаю по наступній формулі:де - ефективний фонд робочого часу у базовому році;

- цілозмінні витрати;

- внутрішньо змінні витрати.

год


2.6 Визначення фактичної виробничої потужності на кінець року.


, де


- базовий обсяг випуску продукції,

= Ркп*0,8=8,8 тис.м3

- коефіцієнт використання обладнання- виробнича потужність, яка освоюється в плановому році.

= Ркп*0,72/100=0,097 тис.м3

тис.м3


2.7 Визначаю планову виробничу потужність на технологічної лінії на початок року:


, де


- потужність, яка освоюється в плановому році.

- фактична виробнича потужність на кінець року.

- коефіцієнт, який враховує зміну режимного фонду робочого часу обладнання.

- коефіцієнт, який враховує зміну ефективного фонду робочого часу обладнання і його продуктивності.

- коефіцієнт, який враховує зміну структури продукції в порівнянні з базовою.

Коефіцієнти визначаються за наступними формулами:де , - ефективний фонд робочого часу обладнання в плановому та базовому роках.

де ρ - коефіцієнт, який враховує відносне зменшення корисного часу роботи обладнання до кінця амортизаційного терміну в наслідок фізичного зносу обладнання.

А – норма амортизації обладнання в %де Впл, Вбаз – продуктивність лінії в плановому та базовому роках.

тис.м3


2.8 Баланс виробничої потужності на плановий рік складається наступним способом


, де

- середньорічна планова виробнича потужність.

- планова виробнича потужність на початок року;

- збільшення виробничої потужності за рахунок планового впровадження;

- приріст виробничих потужностей за рахунок інтенсивних факторів;

- зменшення виробничої потужності за рахунок планового вибуття.


тис.м3


тис.м3


де , - потужність впровадження і вибуття;

tвв, tвиб – час впровадження і вибування потужності.


тис.м3


де а – покращення виробництва технологічної лінії.

Виробнича потужність за плановий рік:

тис.м3


2.9 Визначаю втрати робочого часугод.

де - втрати робочого часу в плановому та базовому роках.

- цілозмінні та внутрішньо змінні збитки робочого часу.


2.10 Визначаю коефіцієнт зниження витрат, коефіцієнт використання потужності, коефіцієнт збалансованості
Визначаю збалансованість планового випуску продукції з потужністю лінії:


, де


=*1,17=10,3 тис.м3

Висновок: В даному розділу я визначив планову виробничу потужність, яка склала 11000 ; коефіцієнт використання потужності технологій, який склав 0,94, коефіцієнт збалансованості – 0,91. Можна зробити висновок, що підприємство не повністю використовує свої можливості.


Розділ 3. Розрахунок трудових витрат на виготовлення продукції


3.1 Підбір бригади робітників


До складу бригади входять робітники-відрядники та робітники-погодинники.


Случайные файлы

Файл
4544-1.rtf
referat.doc
ГОСТ 8239-89.doc
154925.rtf
risk.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.