Планування собівартості готової реалізованої продукції (178094)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту і господарського права
КУРСОВА РОБОТА

по курсу «Планування діяльності підприємства»

на тему:

«Планування собівартості готової реалізованої продукції»


2006РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка до курсової роботи: стор., 6 джерел., 3 табл., 5 додатків.

Мета роботи – оволодіння методикою проведення аналізу собівартості продукції підприємства, а також виявлення заходів щодо її зниження.

Об'єктом дослідження при виконанні роботи є АП «Шахта ім.О.Ф.Засядька»

Дана курсова робота призначена для розкриття основних питань по плануванню собівартості продукції, а також зниженню собівартості. У загальному виді собівартість може бути визначена як представлена у грошовому виражені величини ресурсів, використаних у певних цілях. Описуються можливі заходи, що можливо провести на підприємстві для зниження собівартості, а також додається числовий розрахунок ефективності їхнього застосування.

Метод дослідження – техніко-економічні показники роботи шахти за 2000–2004рр., а також додаткова інформація з планового відділу, що дає можливість для загальної характеристики планування собівартості в умовах даного підприємства.

ШАХТА ІМ. О.Ф.ЗАСЯДЬКА, ПЛАНУВАННЯ, СОБІВАРТІСТЬ, АНАЛІЗ, ВИТРАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЗАХОДИ, ЗНИЖЕННЯ, ВИТРАТИ, ПРОДУКЦІЯ, ЕКОНОМІКА, ФОНДИЗМІСТ


Вступ

1. Коротка характеристика АП «Шахта ім.О.Ф.Засядька»

2. Аналіз планування собівартості продукції

3. Розробка заходів щодо зниження собівартості продукції

4. Планування показників після впровадження заходів

Висновки

Перелік посилань

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5ВСТУП


Темпи змін умов і збільшення обсягу знань у сьогоднішньому світі настільки високі, що планування представляється єдиним способом формального прогнозування майбутніх проблем і можливостей. Воно забезпечує організацію засобів створення плану діяльності як на перспективний, так і на поточний періоди і дає основу для прийняття управлінських рішень. Планування, оскільки воно служить для формулювання встановлених цілей і розробці шляхів їхньої реалізації, допомагає створити єдність загальних цілей усередині організації і тим самим є організуючим початком у діяльності підприємства.

Собівартість продукції – це один з найважливіших комплексних показників роботи підприємства, оскільки саме він характеризує всі сторони його діяльності. Розробці плану по собівартості передує техніко-економічний аналіз господарської діяльності підприємства і його структурних підрозділів, головним змістом якого є виявлення шляхів удосконалювання організаційно – технічного рівня виробництва, ліквідація утрат від шлюбу, усіх невиробничих витрат і втрат.

Ціль роботи – оволодіння методикою проведення аналізу собівартості продукції підприємства, а також виявлення заходів щодо її зниження.

Об'єктом дослідження при виконанні роботи є АП «Шахта ім. О.Ф. Засядька».

Метод дослідження – техніко-економічні показники роботи шахти за 2000–2004рр., а також додаткова інформація з планового відділу.

Завданням й очікуваним результатом буде зниження собівартості продукції з одержанням економії.1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА АП «ШАХТА ІМ. О.Ф.ЗАСЯДЬКА»


Короткий опис АП «Шахта ім. О.Ф. Засядька».

Шахта “Ветка Глубокая“ була закладена в 1949 році по проекту, розробленому інститутом “Южгипрошахт“ на базі геологічного звіту, складеного колишнім трестом “Донбассуглеразведка” у 1946 році з проектною потужністю 1200 т. тонн у рік. Почала експлуатуватися з 31 грудня 1958 року. У 1963 році шахті привласнене ім'я О.Ф.Засядька.

За результатами зборів орендарів шахти ім. О.Ф.Засядька на підставі Законів України «Про підприємство», «Про оренду майна державних підприємств і організацій», договором оренди № Д-1727 від 16.12.92, Положенням про організацію орендарів підприємство «Шахти ім. О.Ф. Засядька»є орендним підприємством.

Гірський відвід шахти ім.О.Ф.Засядька в адміністративному відношенні розташований на території Київського району міста Донецька, Червоногвардійського району міста Макіївки і Ясиноватського району Донецької області.

Надра шахти належать МУП України.

В економічних відносинах шахта розташовані в районі з добре розвитий металургійною і коксохімічною промисловістю і вигідним положенням стосовно залізничних магістралей.

Основними споживачами вугілля є Маріупольський КХЗ і Донецький КХЗ. Збагачення вугілля виробляється на ЦОФ Київська, вхідної до складу шахти структурним підрозділом. Електроенергією шахта забезпечується з мережі “Донбассэнерго”.

Поверхня шахтного поля перетинає ріка Кальміус з пов'язаними з нею балками. По балках з водотоками тягнуться заболочені ділянки і ставки. В основному рельєф місцевості ярово-балковий у цілому з невеликим зниженням на південь з оцінками +260 до +220м.

На території гірського відводу розташовані терикони старих закритих шахт (ш. “Володимир”, ш. №12 Ф.Кону, ш.№2 Ф.Кону, ш. їм. Горького, ш.№4 ім. Горького, ш.№1-7 Ветка,ш.№4 “Ветка” – усього 9 териконів) і діючий терикон шахти ім. О.Ф. Засядька. Із сумарним обсягом відвалів -16855100 м3.

Геологічна характеристика шахтного поля.

Надра шахтного поля складені відкладеннями звитий С25, С26, С27 і С31, перекриті палеоген-неогеновими “четвертинними відкладеннями”.

По складності тектонічної будівлі родовище (шахтне поле) віднесено до першої групи. Загальне спокійне, близьке до моноклинальному залягання відкладень, ускладнено великими тектонічними порушеннями і серіями дрібних, але це не додає будівлі шахтного поля блокової структури.

Характеристика вугільних пластів.

Промислова вугленосність у межах шахтного поля присвячена до відхилень звиті С27, С26, С25, у яких знаходиться 57 вугільних пластів і пропластків, 24 з них мають робочу потужність на значних площах чи на всій площі. Із пластів робочої потужності, на поле шахти оцінені наступні: М81, М51, М41, М40, М3, М2, Л81, Л8, Л71, Л4, Л3, Л21, Л1В, Л1, Л1Н, К8, К7, К61, К51, К5. В даний час розробляються пласти М3, Л81, Л71, Л1, К8 (за даними на 2000 рік).

Основні технічні рішення по розвитку шахти.

Розміри шахтного поля по падінню 6000–6500 метрів, по простяганню 4600–5000 метрів. Гірські роботи ведуться на глибині 700–1300 метрів. В даний час площа шахти складає 71 тис. гектарів паханої землі.

Шахтне поле розкрите 7 вертикальними стовбурами.

Схема підготовки шахтного поля – панельна.

Порядок відпрацьовування запасів шахтного поля – спадний.

Шахта забезпечена всім необхідним устаткуванням і фахівцями для виконання робіт.

У роботі знаходяться 6 комплексно-механізованих очисних вибоїв, обладнаними комплексами КМ–87 і КД–80.

Схема підготовки пластів – панельна.

Система розробки пласта М3 – стовпова по простяганню при зворотному ході і суцільна по падінню при прямому ході (розвантажувальна лава).

Система розробки шарів Л1 і Л71 – стовпова, а шарів К8 і Л81 – суцільна.

Підготовчі польові вироблення проводяться буровисаджувальним способом із застосуванням породонавантажувальними машин ПНБ–3Д, 2ПНБ–2, 1ППМ–5, ППМ–4У; для буравлення шпурів використовуються установки БУЗ–3Т и БУЗ–1М. Пластові ярусні штреки переводяться комбайнами 4ПП–2М и ГПКО.

Для подальшого розвитку шахти, у зв'язку з доробкою пласта М3, почата підготовка пласта Л4.

Пласт намічається розкрити конвеєрним і вентиляційним квершлагами з похилих конвеєрного і вентиляційного квершлагів і з центрального і відкаточного штреку г. 802м. відкаточним квершлагом.

Відпрацьовування лав по пласту Л4 і подальше відпрацьовування лав по пласту К8 намічається по прогресивних технологічних схемах СПОРВ із упровадженням нових комплексів ЗКД–80.

Преміювання трудящих.

Робітники за виконану роботу одержують премії. АП “Шахта ім. О.Ф. Засядька“ має своєю метою посилення стимулювання високопродуктивної праці і забезпечення єдиного підходу до організації преміювання працівників шахти.

Премія є найважливішою складовою частиною заробітної плати як по призначенню, так і розмірам після основної частини, що нараховується за відрядними розцінками, тарифним ставкам і окладам. Вона дозволяє шляхом виділення частини засобів з доходів підприємства стимулювати в трудящих прагнення до більш продуктивної праці, розвивати професійні навички, підвищувати ініціативу в роботі, формувати творче відношення до праці.

Підставою для нарахування премії є дані статистичної і бухгалтерської звітності, оперативного обліку і лабораторного контролю, дані маркшейдерських вимірів і актів приймання виконання робіт.

Способи формування рівня заробітної плати по всіх професіях і групам трудящих на шахті націлені на об'єднання їх трудової і господарсько-економічної діяльності в єдину систему, орієнтовану на досягнення найкращих кінцевих результатів діяльності підприємства. Виходячи з фінансово-економічних можливостей підприємства, визначається рівень заробітної плати робочих ведучих професій виробничих підрозділів шахти, що забезпечують організаційно0виробничу основу функціонування підприємства.

Оплата праці відрядно - оплачуваним працюючих (прохідники, ГР по РГВ) виробляється відповідно до розцінок, отриманими на підставі проведення хронометражних спостережень і затвердженими керівництвом і профспілковим комітетом шахти.


Случайные файлы

Файл
dz.doc
26148-1.rtf
99387.rtf
63923.rtf
42636.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.