Організація, планування і керування хімічним підприємством (177616)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський державний хіміко-технологічний університет

Кафедра економіки промисловості та організації виробництва


Курсова робота

"Організація, планування і керування хімічним підприємством"


Дніпропетровськ

2009 р.


Зміст


Вступ

  1. Виробнича програма цеху з випуску товарної продукції

  2. Визначення необхідної кількості основного технологічного устаткування і потужності цеху

  3. Визначення потреби в капітальних вкладеннях

  4. Розрахунок чисельності і фонду заробітної платні промислово-виробничого персоналу

  5. Розрахунок собівартості продукції

  6. Визначення ефективності проектованих заходів

6.1 Розрахунок узагальнюючих показників ефективності роботи гальванічної ділянки

6.2 Розрахунок техніко-економічних показників ефективності роботи гальванічної ділянки

7. Список літературиВступ


У сучасному виробництві все більшу роль грають електрохімічні й процеси нанесення покриттів, що надають виробам захисні, захисно-декоративні й функціональні властивості, що забезпечують їх надійну й довговічну роботу в різних експлуатаційних умовах. Розповсюджені покриття, одержувані хімічними або електрохімічними методами. Цими методами, можна наносити неметалічні, металеві (мідні, цинкові, нікелеві, хромові, свинцеві, олов'яні, срібні й ін.) і композиційні покриття.

Основою електрохімічного методу нанесення покриттів є осадження металів на поверхні деталі під дією електричного струму. При цьому деталі проходять низку попередніх операцій, ціллю яких є підготовка поверхні для нанесення покриття. Для підготовчих операцій застосовуються розчини, що містять кислоти, луги, солі металів, поверхнево-активні речовини (ПАР). В результаті проведення підготовки поверхні з неї видаляються оксиди та солі металів, продукти корозії металу, масла та жирові забруднення, пил, попередньо нанесений метал.

Гальванічні покриття наносяться у стаціонарних ваннах або у спеціальних пристроях, що обертаються – так звані барабани. Деталь, що покривають монтують на завантажувальні пристрої (підвіски), перед цим ізолювавши ділянки деталей, які не покриваються. Після закріплення на підвісці деталі транспортуються по лінії та почергово опускаються в операційні ванни, згідно з розробленим технологічним процесом.

Існує три основних типи гальванічних ліній, які відрізняються ступенем автоматизації та, відповідно, продуктивністю. Автоматичні лінії з жорстким циклом – мають найвищу продуктивність, але розраховані для виконання лише заданих операцій у заданій послідовності, внесення змін в роботу такої лінії потребує майже повної її переробки. Механізовані (ручні) лінії – мають найнижчу продуктивність, проте технологічний процес можна змінювати будь як в рамках даного устаткування і зупиняти будь який час. Автоматичні лінії з жорстким циклом займають проміжне положення по продуктивності між механізованими і автоматичні лініями з жорстким циклом.1. Виробнича програма цеху з випуску товарної продукції


Проектна добова продуктивність покриття цинком.

Відповідно до одиниці площі і ціни за одиницю площі покриття ведемо розрахунок виробничої програми, яку зводимо в табл.. 1.1.


Таблиця 1.1 – Виробнича програма цеху покриття цинком

Найменування продукції

Натуральна одиниця виміру

Річний випуск продукції в натуральних одиницях

Оптова ціна за одиницю продукції, грн

Вартість річного об’єму товарного продукту, грн./рік

Гальванічне покриття цинком

м2

15000

5137050


Умовна ціна розраховуємо за формулою:де

Сб – собівартість виробництва даного продукту в базовому цеху, грн./ м2;

Rб – рентабельність кінцевої продукції на базовому підприємстві, %;
2. Визначення необхідної кількості основного технологічного устаткування і потужності цеху


Визначаємо потужність установки періодичної дії:де =3,72 м2/год – паспортна продуктивність установки за одиницю часу у на- туральних одиницях;

Теф– ефективний фонд часу роботи установки роботи установки протягом року;

n=1 шт.. – кількість одиниць необхідного устаткування.

Режим роботи цеха безупинний, без зупинок у святкові дні, у три зміни по 8 годин. З урахуванням прийнятого режиму роботи розрахуємо річний ефективний фонд часу роботи основного технологічного устаткування:де

Ткал=365 •24=8760 годин – календарний фонд часу;

Тв=104 днів – сумарна кількість вихідних днів за рік;

Тсв=8 днів – сумарна кількість святкових днів за рік;

tзм=8 годин –тривалість однієї зміни;

nзм=3 – кількість змін за добу;

ТППР=480 год - сумарна тривалість планово- попереджувальних ремонтів протягом року;

ТТЗ=380 год – сумарна тривалість технічно неминучих зупинок.


годин.

Номінальний фонд часу розраховуємо за формулою:


Тн=(Ткв Тсвtзм·nзм


Тоді:


Тн=(365-104-8)·8·1=2024 год.


Виходячи з виробничої програми в натуральному вираженні розрахуємо коефіцієнт використання виробничої потужності цеху:де Пр=15150 м2/рік – плановий обсяг випуску продукції (річний) ;

Мцеху= 24000 м2/рік- встановлена раніше річна потужність цеху.Перевіримо ступінь завантаження і використання основного технологічного устаткування:

  • за потужністю


,


Де


Рпр=4,15 м2/добу,

Рпасп=6,36 м2/добу

паспортна добова продуктивність одиниці даного устаткування.


;


  • за часом


;


де Теф=8760 годин – остаточно встановлений фонд часу ефективної роботи,

Ткал=8760 годин – календарний фонд часу.
3. Визначення потреби в капітальних вкладеннях


Потреби в капітальних вкладеннях визначає вартість основних фондів, необхідних для виробництва продукції, передбачуваної виробничою програмою цеху. Повний склад основних виробничих фондів за групами приводимо у таблиці .

Розраховуємо вартість і суму амортизаційних відрахувань.


Таблиця 3.1. розрахунок капітальних вкладень і амортизаційних відрахувань.

Найменування

Балансова вартість, грн

Норма амортизації,%

Амортизаційні

відрахунки, грн

Будинки

7016159,17

8

561293

Споруди

14613608,4

8

1169089

Передаточні пристрої

379867

8

30389,4

Силове обладнання

763202,5

24

183168,6

Робоче обладнання

778257,95

24

186782

Прибори КВПіА

306487,93

60

183893

Обчислювальна техніка

235609,3

60

141366

Інструменти

139461,78

40

55785

Виробничий інвентар

138328,63

40

55331,5

Господарський інветар

93526,75

40

37411

Усього по цеху

24464509,41


2604508,5


Річна сума амортизаційних відрахувань за діючими нормами амортизації диференційовано по кожному об′єкту основних фондів, виходячи з терміну їх служби та умов експлуатації.4. Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати промислово- виробничого персоналу


Для цеху проектуються наступні групи промислово-виробничого персоналу: робітники, керівники, фахівці, службовці. Чисельність персоналу цеху визначається виходячи з особливостей обслуговування техніки, організації праці і виробництва, обраної структури керування.

Розрахунок наявної чисельності основних виробничих робітників у зміну за конкретними робочими місцями у даній роботі здійснюється методом прямого розміщення за робочими місцями, згідно з розміщенням робочих на базовому підприємстві.

Чисельність персоналу цеху визначається особливостями обслуговування техніки, організації праці та виробництва, структури керування.

Чисельність за нормами обслуговування основного технологічного устаткування знаходимо за формулою:


Чзм=К/Ншт ,


де Н0=2 од. /люд – чисельність одночасно працюючих робітників, необхідних для періодичної роботи устаткування;

К=4 – кількість одиниць однотипного обладнання


Чзм=4/2=2 людина.


Визначаємо наявну чисельність робітників у добу (людей) за наступною формулою:


Чдобзмn,


де n=3 – число робочих змін протягом доби.


Чдоб=2•3=6 людини.


Случайные файлы

Файл
ФЕРм-36.doc
28588.rtf
008-0010.doc
16763.rtf
58154.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.