Організація і проведення науково-технічної експертизи (177606)

Посмотреть архив целиком


КУРСОВА РОБОТА

з курсу "Управління інноваційним розвитком"

на тему "Організація і проведення науково-технічної експертизи"Зміст


Вступ

1. Науково-технічна діяльність в Україні

1.1 Загальні проблеми науково-технічної діяльності і методи їх вирішення

1.2 Сутність науково-технічної експертизи в рамках науково-технічної діяльності

2. Організація і проведення науково-технічної експертизи

2.1 Форми і види науково-технічної експертизи

2.2 Порядок проведення науково-технічної експертизи

2.3 Державне управління у сфері науково-технічної експертизи

2.4 Організація науково-технічної експертизи науково-дослідного відділу стандартизації в машинобудівному комплексі й на транспорті

3. Практична частина

3.1 Аналіз відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім

3.2 Критеріальна оцінка і попередній вибір перспективних напрямків інноваційного розвитку

3.3 Економічне обґрунтування вибору напрямків розвитку

Висновок

Список використаних джерелВступ


В умовах прискорення темпів НТП і глобалізації економічних процесів саме інновації повинні стати основою забезпечення економічної незалежності і переходу економіки країни до фаз економічного пожвавлення і зростання, сприяти інтеграції в співтовариство цивілізованих країн.

Наукова і науково-технічна експертиза - діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об'єктів експертизи і підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких об'єктів.

В даній курсовій роботі ми розглянемо правові, організаційні і фінансові основи експертної діяльності в науково-технічній сфері, а також загальні основи і принципи регулювання суспільних відносин у галузі організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи з метою забезпечення наукового обгрунтування структури і змісту пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, наукових, науково-технічних, соціально-економічних, екологічних програм і проектів, визначення напрямів науково-технічної діяльності, аналізу та оцінки ефективності використання науково-технічного потенціалу, результатів досліджень.

Наукова і науково-технічна експертиза є невід'ємним елементом державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності і проводиться відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу.1. Науково-технічна діяльність в Україні


1.1 Загальні проблеми науково-технічної діяльності і методи їх вирішення


Загальні проблеми науково-технічної діяльності:

1. Відсутність чіткої прив’язки характеру діяльності до її кінцевих результатів та застосування у нормативних актах різного рівня десятків понять, зміст яких не визначено, призводить до того, що реципієнти бюджетних коштів на свій розсуд визначають, а що саме буде створено в результаті, в наслідок чого у переважній кількості випадків і наукова, і науково-технічна діяльність завершується звітом, який не має практичної цінності.

2. Механізм формування державних цільових програм прописаний недосконало, внаслідок чого в значній частині вони мають розмито-абстрактні цілі, які не можуть бути досягнуті за кінцевий період часу (наприклад, чи може настати момент, коли буде досягнута ціль "інформатизація" або "розвиток кольорової металургії"?). Відсутність конкретизованих цілей дозволяє заповнювати такі "деклараційні" програми практично довільними заходами, які можуть відображати приватні уподобання чиновників.

3. У переважній більшості випадків державний замовник технології не має наміру використовувати її безпосередньо або на підвідомчих йому об’єктах державної власності, а декларує використання технології якимись "підприємствами галузі", невизначеними "суб’єктами господарської діяльності" тощо. В умовах обмежених бюджетних можливостей такий підхід вбачається марнотратним. 4. За оціночними даними за 2004 р. (наукова і науково-технічна діяльність) фінансування фундаментальних робіт складало 66% (прикладні-34%), а обсяги фінансування робіт з ініціативи самоврядних організацій (академій) складали 79% (виконавча влада - 21%), що вбачається свідоцтвом "фундаментально-академічного" перекосу. 5. Беззмістовність і неузгодженість законодавства у цій сфері унеможливлює свідомий і чіткий розподіл коштів в процесі формування бюджету України. 2. Основні засади впорядкування бюджетного фінансування (надання підтримки) у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

З метою подолання такої ситуації та підвищення ефективності використання бюджетних коштів та державної підтримки вбачається необхідним:

1. законодавчо прив’язати бюджетне фінансування наукової та науково-технічної діяльності до конкретних результатів такої діяльності, створити засади державного керівництва науковою і науково-технічною діяльністю шляхом встановлення макропоказників такої діяльності та формування відповідних складових загальноукраїнського бюджету в рамках цих показників, тобто відмовитися від сучасного розпорошеного "галузево-відомчого" принципу формування "бюджету наукової і науково-технічної діяльності"

2. створити системи оцінювання ефективності такої діяльності та перерозподілу бюджетних коштів в залежності від результатів оцінювання

3. створити засади організаційного "самореформування" відповідної сфери під впливом перерозподілу бюджетного фінансування

4. створити нормативні засади доведення певних результатів наукової діяльності до практичного використання.

5. визначити конкретизовані цілі інноваційної діяльності та створити систему державної підтримки такої діяльності в залежності від конкретних цілей.1.2 Сутність науково-технічної експертизи в рамках науково-технічної діяльності


Наукова і науково-технічна експертиза - це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об'єктів експертизи і підготовка обгрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких об'єктів.

Наукова і науково-технічна експертиза у сфері науково-технічних розробок та дослідно-конструкторських робіт, фундаментальних і прикладних досліджень, у тому числі на стадії їх практичного застосування (впровадження, використання, наслідки використання тощо), проводиться науково-дослідними організаціями та установами, вищими навчальними закладами, іншими організаціями та окремими юридичними і фізичними особами які акредитовані на цей вид діяльності.

Основними завданнями наукової і науково-технічної експертизи є:

 • об'єктивне, комплексне дослідження об'єктів експертизи;

 • перевірка відповідності об'єктів експертизи вимогам і нормам чинного законодавства;

 • оцінка відповідності об'єктів експертизи сучасному рівню наукових і технічних знань, тенденціям науково-технічного прогресу, принципам державної науково-технічної політики, вимогам екологічної безпеки, економічної доцільності;

 • аналіз рівня використання науково-технічного потенціалу, оцінка результативності науково-дослідних робіт і дослідно-конструкторських розробок;

 • прогнозування науково-технічних, соціально-економічних і екологічних наслідків реалізації чи діяльності об'єкта експертизи;

 • підготовка науково обгрунтованих експертних висновків.

Основними принципами наукової і науково-технічної експертизи є:

  • компетентність і об'єктивність осіб, установ та організацій, що проводять експертизу;

  • врахування світового рівня науково-технічного прогресу, норм і правил технічної та екологічної безпеки, вимог стандартів, міжнародних угод;

  • експертиза громадської думки з питання щодо предмету експертизи, її об'єктивна оцінка;

  • відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обгрунтованість рекомендацій експертизи.

Суб'єктами наукової і науково-технічної експертизи є замовники, організатори експертизи, а також експерти. Замовниками наукової і науково-технічної експертизи можуть бути органи державної влади і органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, громадяни, заінтересовані у проведенні такої експертизи. Замовники можуть вступати у відносини з експертами безпосередньо або через організаторів експертизи на підставі договорів або доручень.

Замовники наукової і науково-технічної експертизи формують завдання на проведення експертизи, забезпечують оплату витрат на її проведення, оплату праці експертів або послуг організаторів експертизи. Організаторами наукової та науково-технічної експертизи є фізичні та юридичні особи, які на підставі доручення або договору з замовниками організовують та проводять експертизу і подають експертні висновки.

Експертизу можуть проводити:

 • органи виконавчої влади у межах своєї компетенції;

 • підприємства, установи та організації всіх форм власності, тимчасові творчі колективи, що здійснюють наукову і науково-технічну діяльність,

 • спеціалізовані експертні організації;

 • окремі експерти, групи експертів та експертні ради.

Експертами є фізичні особи, які мають високу кваліфікацію, спеціальні знання і безпосередньо здійснюють наукову чи науково-технічну експертизу та несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обгрунтованість рекомендацій відповідно до вимог завдання на проведення експертизи.


Случайные файлы

Файл
ref-15159.doc
13830.rtf
117755.rtf
80209.doc
103856.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.