Організація виробництва продукції на підприємстві (177604)

Посмотреть архив целиком

Вихідні дані


1. Кількість верстатів згідно з паспортом підприємства, шт.

шифр

обл.

110

111

120

125

128

47

51

54

62

163

168

174

180

77

79

84

95

шт.

20

10

17

5

22

9

4

6

17

5

7

7

12

18

8

23

14


2. Простоювання обладнання в ремонті, % від номінального фонду часу: 5,4.

3. Виробництво продукції за проектом плану, шт.

- виріб № 1 – 6178,

- виріб № 2 – 13291,

- виріб № 3 – 2302,

- виріб № 4 – 1407.

4. Фактично підписані угоди на поставку продукції підприємствам, шт.

- виріб № 1 – 6785,

- виріб № 2 – 15575,

- виріб № 3 – 2595,

- виріб № 4 – 1575.

5. Залишки незавершеного виробництва відповідно на початок та кінець року, шт.

- виріб № 1 – 954 і 1271,

- виріб № 2 – 2340 і 2347,

- виріб № 3 – 419 і 485,

- виріб № 4 – 287 і 284.

6. Ріст продуктивності праці, %: 108,0.

7. Чисельність працівників згідно з проектом плану, чол.: 741.

8. Фонд розвитку виробництва, науки і техніки, тис. грн.: 320,3.

9. Середньорічна заробітна плата фондового робітника, грн.: 1876.


Вступ


Тема даної курсової роботи “Організація виробництва продукції на підприємстві” є досить актуальною на сьогодні, адже необхідно розробляти на підприємстві шляхи і методи організації високопродуктивної роботи, яка б забезпечила найбільш ефективне використання технічних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Курсова робота складається з таких розділів:

1. Виробнича потужність і виробнича програма підприємства.

2. Використання виробничої потужності підприємства та організація додаткового виробництва продукції.

3. Розробка плану організаційно-технічних заходів на підприємстві та їх вплив на показники виробничої діяльності підприємства.

Виробнича потужність підприємства – це його здатність до випуску максимальної кількості продукції за одиницю часу до визначеної дати за допомогою сукупності наявних на підприємстві знарядь праці при досягнутому рівні їх удосконалення.

Основним завданням обчислення виробничої потужності є виявлення і використання резервів у сфері технічного прогресу і вдосконалення організації виробництва з метою збільшення випуску продукції. Для оцінки реального стану використання виробничих потужностей застосовують систему показників, яка дає змогу комплексно проаналізувати використання і розробити заходи щодо реалізації резервів виробничої потужності.

В сучасних умовах господарювання максимальне використання виробничих потужностей підприємств є найдешевшим заходом, що різко впливає на ефективність роботи кожного з них.

Для виявлення резервів виробництва важливе значення для підприємства має розробка річного плану підприємства, а саме порядок розробки, який повинен дати можливість проявити свою ініціативу всіх працівників підприємства.

При написанні теоретичної частини курсової роботи використовували підручник Платкіна Я. Д. та Янушкевича О. К. “Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві”. У навчальному посібнику висвітлюються проблеми машинобудування – важливої галузі економіки, яка на сьогодні як ніколи потребує впровадження сучасних методів виробничого менеджменту: управління виробничим процесом, виробничими ресурсами, якістю і конкурентноздатністю продукції.

У розрахунковій частині курсової роботи будуть здійснені такі обчислення, як розрахунок виробничої потужності певного виду обладнання; визначення резерву виробничої потужності; трудомісткості додаткового обсягу продукції; визначення додаткової потреби в матеріальних ресурсах.

У першому розділі здійснено вибір організаційно-технічних заходів, які включаються до плану і впровадження цих заходів може вимагати або ж не вимагати додаткових капітальних вкладень. За рахунок цих заходів проводяться розрахунки економічної чисельності працівників та економію матеріалів (алюмінієвого прокату, труб, лаку і фарби).


Розділ 1. Виробнича потужність і виробнича програма підприємства


1.1. Виробнича потужність підприємства


Виробнича інформація про виробничі потужності підприємства є важливим фактором наукового управління їх діяльністю.

Здатність підприємства і їхніх підрозділів виготовляти максимальну продукцію перебуває у безпосередній залежності від кількості та досконалості засобів праці, якими вони озброєні. Засоби праці, насамперед їх активна частина – знаряддя праці, треба вважати основним фактором формування виробничої потужності підприємства. При цьому зазначимо, що виробничу потужність мають не знаряддя праці, а відповідні виробничі одиниці, в яких перші організаційно функціонують.

Виробнича потужність підприємства (підрозділу) – це його потенційна здатність випускати максимальну кількість продукції за одиницю часу за визначений термін за допомогою організаційної сукупності наявних на підприємстві знарядь праці при досягнотому рівні їх досконалості і освоєння.

Особливості виробничої потужності є динамічність. Її величина встановлюється тільки на певний момент.

Основним завдання розрахунку виробничих потужностей є визначення потенційної можливості підприємства виготовляти максимальну кількість продукції, виявлення і використання резервів, пов’язаних з технічним прогресом й удосконаленням організації виробництва з метою збільшення випуску продукції.

Процес формування і використання виробничої потужності підприємства складний і залежить від багатьох взаємопов’язаних факторів. Різниця між ними полягає в тому, що одні фактори впливають на збільшення виробничих потужностей, а інші дають змогу оцінити рівень їх використання. Для вивчення факторів, що впливають на величину виробничої потужності підприємства, необхідний аналіз і класифікація їх відповідно до основних елементів процесу виробництва – засобів праці, предметів праці і самої праці. При класифікації вони можуть бути розділені на дві групи: фактори, що впливають на розширення фронту роботи, і фактори, які позначаються на підвищенні продуктивності технологічного устаткування і робочих місць.

У загальному вигляді класифікація факторів, що впливають на величину виробничої потужності підприємства, зображена на рис. 1.1. Особливістю цих факторів є те, що для збільшення заходів, пов’язаних з ними, потрібні капітальні вкладення.

Фактори, що визначають величину виробничої потужності підприємства

Фронт роботи

Продуктивність машин (робочих місць)Кількість машин (робочих місць)


Величина виробничих планів

Технічний рівень машин (робочих місць)Кількість “вузьких місць”

Ступінь удосконалення устаткування


Рівень погодженості продуктивності між групами машин (робочих місць)


Ступінь удосконалення устаткуванняРівень автоматизації і механізації


Структура машино-місткості (трудомісткості) продукціїСтруктура парку машин (робочих місць)

Якість матеріалів, удосконалення конструкцій виробів, підвищення ступені уніфікації і стандартизації
Ступінь освоєння техніки


Рис. 1.1. Класифікація факторів, які позначаються на величині виробничої потужності підприємств
Цілком іншу природу мають фактори, які впливають на використання виробничих потужностей. Заходи, пов’язані з ними, спрямовані в основному на використання резервів, мають організаційний характер і не вимагають великих капітальних вкладень в основне виробництво. Ці фактори можна розділити на соціально-економічні і організаційно-технічні.

Кількісний вираз факторів, які впливають на поліпшення використання виробничих потужностей, виявляється у співвідношенні часу роботи і часу витрат у плановому періоді. Ці фактори діють у сфері організації функціонуванні засобів праці в часі. Тільки повному використанню виробничих потужностей сприяє скорочення часу непродуктивної роботи устаткування.

Аналіз суті й особливостей впливу факторів, що впливають на рівень використання виробничих потужностей, дає змогу функціонально їх класифікувати на зовнішні і внутрішні (рис. 1.2.) Така класифікація може бути застосована при оцінці внутрішньозаводських резервів використання виробничих потужностей. Керуючись нею, виявити резерви в їх сукупності, визначити питому вагу кожного з них, а також дати їх кількісну оцінку.


Зовнішні

народногосподарська потреба в продукції

матеріально-технічне постачання підприємств

ступінь забезпечення робітничими кадрами

комплексне введення в дію нових потужностей

ступінь забезпечення енергетичними ресурсами

організація обслуговування виробництва

Фактори, що визначають ступінь використання виробничої потужності підприємства
Случайные файлы

Файл
101921.rtf
45848.rtf
27395.rtf
referat old.doc
24068-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.