Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці (175815)

Посмотреть архив целиком

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра статистики та економічного аналізу


Кафедра аграрної соціології та розвитку селаКУРСОВА РОБОТА

з економічного аналізу та економіки праці

(на прикладі СТОВ ім. «Гагаріна»)Виконав:

студент 4 курсу 2 групи

економічного факультету

відділення «Економіка

підприємства»

Сидоренко В. М.


Керівники:

к. ек. н. доцент Микицей Т. Д.

к. ек. н. доцент Барабан С. С.Київ – 2007


Вступ


З розвитком міжнародної торгівлі та прагненням України вступу до СОТ, значення сільського господарства в країні зростає.

В світі є багато населення, яке голодує, оскільки не вистачає сільськогосподарських продуктів і його потрібно годувати. Це можливо досягнути спеціалізацією країн з відповідними природно-кліматичними умовами на сільськогосподарському виробництві. Таким країнам буде легше боротися із досить сильною конкуренцією.

Ще фізіократи говорили, що промисловість безплідна, бо з 1 кілограма заліза 1 кілограм цвяхів не зробиш, а от з 1 кілограма насіння виросте стільки гарбузів, що і в підводу не вбереш.

В України є всі можливості для розвитку сільського господарства та виходу на світовий ринок сільськогосподарських товарів. Але, для того щоб можна було експортувати стратегічно важливу сировину за кордон, необхідно спочатку задовольнити власні потреби. Для цього потрібно активно розвивати великі сільськогосподарські підприємства, оскільки тільки вони зможуть ефективно протистояти конкуренції з боку розвинутих країн. Але, нажаль, в нас цей процес відбувається досить повільно та ще й з розпаюванням та розвитком малих фермерських господарств.

Метою написання даної курсової роботи є вивчення та аналіз стану розвитку підприємства загалом та його головної галузі рослинництва. А також надати рекомендації щодо покращення тої ситуації, яка вже склалася на підприємстві та шляхів подальшого розвитку.


Розділ 1. Аналіз природно-організаційного та соціального потенціалу підприємства


1.1. Місце розташування, шляхи сполучення та природні умови підприємства


При вивченні діяльності будь-якого підприємства спочатку необхідно оцінити стан його розвитку. Проте, для більш глибокого вивчення необхідно врахувати умови, в яких воно функціонує. Серед таких умов можна виділити природні та економічні умови.

Природні умови.

Місце розташування і комунікації підприємства.

Село, район, область:

с. Дмитренки

Богуславський район

Київська область

Відстань до найближчої залізничної станції: м. Миронівка – 40 км.

Відстань до районного центру: м. Богуслав – 15 км.

Відстань до обласного центру: м. Київ – 145км.

Бази постачання:

м. Богуслав – 15 км.

м. Миронівка – 40 км.

м. Тараща – 30 км.

Бази реалізації продукції:

м. Богуслав – 15 км.

м. Миронівка – 40 км.

м. Тараща – 30 км.

м. Київ – 145км.

Характеристика шляхів сполучення з адміністративними центрами, базами постачання та реалізації продукції – дороги І класу з асфальтовим покриттям.

Внутрішньогосподарські шляхи сполучення:

всього - 30,2 км,

в тому числі:

з твердим покриттям 20 км,

решта – ґрунтові дороги.

Внутрігосподарський зв'язок – телефонний.

Територія господарства не містить важливих автомобільних шляхів та залізно дорожніх станцій. Тому господарство має не дуже сприятливі шляхи сполучення для реалізації продукції та зв’язку з постачальниками.

Серед обслуговуючих виробництв господарства – автопарк, ремонтна майстерня тракторна та будівельна бригада; серед підсобних – млин.

Ґрунти лісостепу сформувались в основному на лісах та лісовидних суглинках і характеризуються високою потенційною родючістю. Ґрунтовий покрив складається з темно-сірих опідзолених ґрунтів. В цих районах також зустрічається чорноземи опідзолені та чорноземи мало гумусні, частково вилугувані й карбонатні.

Клімат зони помірно-континентальний з довгим теплим літом і короткою м’якою зимою. Континентальність зростає у напрямі із заходу на схід. У цьому ж напрямі збільшується глибина і тривалість промерзання ґрунтів, що впливає на їх основну волого-зарядку. Середня температура за рік дорівнює 6 – 8о С, але в деякі роки бувають деякі відхилення.

  • максимальна температура – 37, 39о С (1936 р.)

  • мінімальна температура – -36о С (1935 р.)

Кліматичні умови сприятливі для сільськогосподарського виробництва, але в окремі роки спостерігається значне зрідження озимих посівів після зимівлі, а також пошкодження окремих сільськогосподарських культур у весняно-літній період під впливом посушливо-суховійних та інших несприятливих метеорологічних умов.

  • тривалість вегетаційного періоду – 210 днів

  • тривалість безморозного періоду – 160 днів

Останні весняні приморозки закінчуються у середньому 26 – 28 квітня, а перші осінні заморозки починаються 6 – 7 жовтня. В окремі роки ці показники коливаються, що і впливає на тривалість без морозного періоду.

Район помірно теплий помірно зволожений. За період з середньодобовою температурою понад 10о С тут випадає 310 – 320 мм опадів, а за рік – 480 – 560 мм. Період з середньодобовою температурою понад 15о С тут триває на 5 днів більше, ніж на решті території області.

Землі мають злегка хвилясту рівнинну поверхню з невеликим похилом з півдня та південного заходу в бік Дніпра. Нагірний правий берег Росі порізаний густою сіткою ярів та байраків. Під дією дощів зливового характеру і весняних талих вод утворився розчленований рельєф, що сприяє розвитку ерозії. В результаті цього процесу зменшується розмір ріллі, а на решті території змивається родючий поверхневий шар, замулюються річки.

Ефективний засіб боротьби з ерозією є сівба на схилах багаторічних трав, які утворюють дернину і дають додаткові ресурси кормів для тваринництва.


1.2 Забезпеченість підприємства ресурсами та ефективність їх використання


Для того, щоб охарактеризувати забезпеченість СТОВ ім. «Гагаріна» ресурсами, необхідно спершу оцінити його загальногосподарську діяльність.

Підприємство розвивається на умовах оренди землі і за аналізований період суттєвих змін в площі сільськогосподарських угідь не відбулося. А тому всі зміни в економічних показниках залежать виключно від господарської діяльності в підприємстві.

Таблиця 1.

Склад і структура сільськогосподарських угідь СТОВ ім. «Гагаріна»

Види угідь

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2006 р. у % до 2004 р.

площа, га.

%

площа, га.

%

площа, га.

%

Площа сільськогосподарських угідь

1118

100,00

1120

100,00

1120

100,00

100,18

В тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

рілля

999

89,36

1001

89,38

1001

89,38

100,20

сіножаті

110

9,84

110

9,82

110

9,82

100,00

пасовища

9

0,81

9

0,80

9

0,80

100,00


Зокрема зниження вартості валової продукції по співставних цінах на 30% (таблиця 2), свідчить про значне скорочення обсягів виробництва продукції в натурі, а одночасний ріст по собівартості (тобто витрат на виробництво) на 27% – може свідчити лише про значне зростання закупівельної ціни на необхідні препарати та засоби. Таке збільшення не пов’язане з прогресивнішими технологіями. Це підтверджується і показником прибутку та рівня рентабельності (таблиця 5), оскільки в 2004 році прибуток становив 20 тис. грн. та 2% рівня рентабельності. А вже в 2006 році ці показники були, відповідно, -424 тис. грн. та -32%.


Таблиця 2

Наявність трудових ресурсів та їх використання в СТОВ ім. «Гагаріна»

Показники

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Всього по підприємству

в т. ч.:

Всього по підприємству

в т. ч.:

Всього по підприємству

в т. ч.:

в рослинництві

в тваринництві

в рослинництві

в тваринництві

в рослинництві

в тваринництві

Середньорічна чисельність працівників, чол.

60

23

37

60

28

32

57

25

32

Ними відпрацьовано всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

люд.-днів

6571

2143

4429

6571

2000

4571

4429

1714

2714

люд.-год.

46000

15000

31000

46000

14000

32000

31000

12000

19000

Відпрацьовано 1 працівником:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

люд.-днів

109,52

93,17

119,69

109,52

71,43

142,86

77,69

68,57

84,82

люд.-год.

766,67

652,17

837,84

766,67

500,00

1000,00

543,86

480,00

593,75

Коефіцієнт використання фонду робочого часу одним працівником

0,41

0,35

0,44

0,41

0,27

0,53

0,29

0,25

0,31

Вартість валової продукції, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по собівартості

871,00

641,00

230,00

1098,80

855,40

243,40

1132,00

954,00

178,00

по співставних цінах

902

876,8

25,2

877,90

808,80

69,10

659,00

602,00

57,00

Продуктивність праці, тис. грн.

15,03

38,12

0,68

14,63

28,89

2,16

11,56

24,08

1,78

Прибуток (+), збиток (-), тис. грн.

20,00

157,00

-151,00

-30,00

60,30

-91,80

-424,00

-379,00

-68,00

Отримано прибутку (збитку) на 1 працівника, тис. грн.

0,33

6,83

-4,08

-0,50

2,15

-2,87

-7,44

-15,16

-2,13


Случайные файлы

Файл
61750.rtf
совфин.doc
33128.rtf
10595.rtf
33274.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.