Оцінка екологічної безпеки території Харківської області та виявлення факторів ризику (169886)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ


Курсова робота

з дисципліни Екологічна безпека


на тему:

Оцінка екологічної безпеки території Харківської області та виявлення факторів ризику”


ЗМІСТ


Вступ

Розділ І.Географічне положення території

1.1 Характеристика та фізико-географічні умови розташування регіону

1.2 Кліматичні умови

1.3 Характеристика ґрунтового покриву

1.4 Гідрологічні та гідрографічні характеристики водних об’єктів

Розділ ІІ. Характеристика господарсько-виробничого комплексу Харківської області

Розділ ІІІ. Характеристика потенційних екологічних небезпек регіону та визначення факторів екологічного ризику

3.1 Ідентифікація факторів екологічного ризику природного характеру

3.2 Ідентифікація факторів екологічного ризику техногенного характеру

Розділ ІV. Прогнозування наслідків викиду НХР при аваріях на промислових об’єктах

4.1 Довгострокове прогнозування

4.2 Аварійне прогнозування

Розділ V. Оцінка екологічної безпеки промислового виробництва на локальному рівні

5.1 Оцінка потенційної небезпеки промислового об’єкту в умовах нормальної експлуатації

5.2 Оцінка ступеню перевищення рівня шкідливої дії підприємства над нормативними показниками

5.3 Оцінка реципієнтів шкідливої дії в межах прилеглих територій

5.4 Комплексна інтегральна оцінка екологічної небезпеки промислового об’єкту

Розділ VІ. Оцінка екобезпеки за допомогою розрахунку балансу кисню

Висновок

Використана література


Вихідні дані

Область

Донецька

Найменування НХР

Хлор

Відстань від населеного пункту

-

Ємності: 1

2

0,5

3,0

Обвалування

1,5

Площа населеного пункту

45,3

Кількість мешканців, тис.чол

4952,0

Глибина населеного пункту

12,5

Ширина населеного пункту

8,9

Метеоумови: V

t

стан атмосфери

4,0

-200

конвекція

Розміщення об’єкту

В населеному пункті

Аварія ємкості

2

Міська забудова

+

Лісовий масив

-

Відстань від осередку

-

Глибина

0,8

Напрямок вітру

Пн


Завод по виробництву алюмінію

Клас шкідливості

1

СЗЗ

1000

Забруднююча речовина 1

Дихлоретан

Забруднююча речовина 2

Оксид вуглецю

Забруднююча речовина 3

Сажа

Клас шкідливості ЗР1

2

Клас шкідливості ЗР2

4

Клас шкідливості ЗР3

2

М1, т/рік

2,09

М2, т/рік

2,047

М3, т/рік

0,28

ГДВ1, т/рік

1,27

ГДВ2, т/рік

1,270

ГДВ3, т/рік

0,021

С1, мг/м3

3,0

С2, мг/м3

3,0

С3, мг/м3

0,15

V,м3

5,8

Площа підприємства

45000

Площа СЗЗ

100


Площа біогеоценозів, км2

Сільськогосподарські угіддя

120

Лісовий мас

16

Урбанізованість території

205

Водна поверхня

05

Сумарна кількість викидів, тис.га від стаціонарних джерел

NO2

59

CO

10

CO2

90

Сумарна кількість викидів, тис.га від пересувних джерел

NO2

15

CO

9,2

CO2

10ВСТУП


Сьогодні екологія є не просто наука, а способом мислення та життя. Навколишнє природне середовище, яке оточує людину протягом всього життя, не є безладом або просто набором якихось умов, а є взаємопов’язаною складною системою. Особливої значимості набувають знання, які є теоретичними основами охорони природи і довкілля людини.

Початок ІІІ тисячоліття відрізняється різким погіршенням якості природного середовища. За умов сучасного етапу науково-технічної революції людство досягло такого рівня розвитку продуктивних сил, який дозволяє включити у виробництво майже всю матеріальну оболонку земної кулі. Але зростаючі масштаби впливу суспільства на природу, подальший розвиток економіки, науки та техніки вже не можуть здійснюватися без врахування наслідків такого впливу, без виховання високої відповідальності перед людством за стан природних екосистем. Тобто, постала проблема суворо зіставляти й узгоджувати свою повсякденну діяльність із фундаментальними законами життя на землі.

Метою даної курсової роботи є проведення оцінки екологічної безпеки Харківської області та виявлення факторів ризику. Це дасть змогу попередити виникнення різних надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що в свою чергу забезпечить стабільність в навколишньому середовищі.

Для проведення детальної оцінки екологічної небезпеки обов’язково потрібно детально вивчити розташування області, кліматичні умови, забезпеченість ресурсами., дослідити антропогенне навантаження, надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру. Лише така комплексна характеристика дозволить провести точну оцінку екологічної безпеки певного регіону.

Екологічна безпека – це сукупність дій й комплекс відповідних заходів, процесів, які забезпечують екологічний баланс на планеті та в різних її регіонах на рівні, до якого людина може адаптуватися фізично, без збитків. Екологічна безпека встановлює порушений взаємозв’язок людини і природи та гармонізує їх співіснування, а також сприяє розміреному, доцільному використанню ресурсів людиною.

Екологічну безпеку вивчають і прогнозують у глобальних, регіональних, локальних і точкових межах, вона обмежена часом і розмірами здійснюваних акцій.

Екологічна безпека є компонентом національної безпеки, що гарантує захищеність життєво важливих інтересів людини, суспільства, довкілля та держави від реальних або потенційних загроз, що їх створюють антропогенні чи природні чинникиРозділ І. Географічне положення території


    1. Характеристика та фізико-географічні умови розташування регіону


Загальна характеристика

Дата утворення

27.02.1932 рік

Площа, км2

31420

Кількість адміністративних районів

27

Кількість міст

17

з них: обласного підпорядкування (значення)

7

Кількість селищ

61

Кількість сіл

1683

Щільність населення,

тис. чол. на 1 км2

91,6


Чисельність населення

Назва міста

Кількість наявного населення,

тис. чол.

Площа,

км2

Щільність наявного населення,

тис. чол./ км2

Всього

у тому числі

міське

сільське

Міста обласного підпорядкування

м. Харків

1443,6

1443,6

-

306

4717,65

м. Ізюм

54,3

54,3

-

40,8

1330,88

м. Куп’янськ

60,1

60,1

-

33,4

1799,40

м. Лозова

82,0

82,0

-

18,1

3994,48

м. Люботин

25

25

-

31,1

803,86

м. Первомайськ

32,5

32,5

-

30,8

1055,19

м. Чугуїв

36,8

36,8

-

12,8

2875,00

Всього

1724,6

1724,6

-

473

16576,46

Міста районного підпорядкування

м. Балаклея

54,7

54,7

-

21,95

2492,02

м. Барвінкове

11,4

11,4

-

23,81

478,79

м. Богодухів

19,9

19,9

-

14,66

1357,44

м. Валки

14,9

14,9

-

12,46

1195,83

м. Вовчанськ

29,1

29,1

-

23,87

1219,1

м. Дергачі

68,5

68,5

-

17,31

3957,25

м. Зміїв

35,0

35,0

-

11,64

3006,87

м. Красноград

35,0

35,0

-

10,19

3434,73

м. Мерефа

122,3

122,3

-

21,41

5712,28

Всього

390,8

390,8

-

157,3

22854,31

Райони

Балаклійський район

88,20

54,70

33,50

1986,50

44,40

Барвінківський район

28,90

11,40

17,50

1364,50

21,18


Случайные файлы

Файл
japan_politik.doc
152371.doc
11112.rtf
125612.rtf
154926.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.