Методика розрахунку розсіювання шкідливих речовин в атмосфері (169528)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Вступ

1. Розсіювання шкідливих речовин в атмосфері

1.1 Методика розрахунку розсіювання шкідливих речовин в атмосфері, при викиді газоповітряної суміші з одиночного точкового джерела з круглим гирлом

1.2 Приклад розрахунку розсіювання шкідливих речовин в атмосфері

2. Циклони

2.1 Загальні відомості

2.2 Розрахунок та вибір циклону

2.3 Приклад розрахунку циклону

3. Завдання для виконання розрахунків

Джерела інформації
Вступ


У сучасному суспільстві зростає важливість не тільки екологічних проблем, але й пов'язаної з ними природоохоронної діяльності, проведеної на підприємствах.

Серед існуючих напрямків природоохоронної діяльності значне місце приділяється проведенню технічних заходів, які дозволяють у максимальному ступені знизити надходження в навколишнє природне середовище різних забруднювачів. При рішенні завдань, пов'язаних з охороною зовнішнього середовища, пріоритет віддається тому комплексу заходив, що забезпечує найбільше обмеження або повне припинення надходження в зовнішнє середовище несприятливого фактору(хімічного, фізичного, біологічного).

Основними заходами щодо зниження забруднення атмосферного повітря є: технологічні, архітектурно-планувальні, організація санітарно-захисної зони, газоочищення. Ефективність того або іншого методу різна для кожної конкретної ситуації.

Курсова робота присвячена розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері від одиночних стаціонарних джерел забруднення. Крім цього в роботі розраховане пилоочисне устаткування – циклон.
1. Розсіювання шкідливих речовин в атмосфері


1.1 Методика розрахунку розсіювання шкідливих речовин в атмосфері, при викиді газоповітряної суміші з одиночного точкового джерела з круглим гирлом


Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин (ЗР) в атмосфері від одиночних стаціонарних джерел забруднення атмосфери (ДЗА) використовується згідно "Методики расчета концентрацій в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД – 86."

Вони проводяться для джерела забруднення атмосфери, розташованого в Харківській області на рівній і слабо пересіченої місцевості. При цьому джерело забруднення атмосфери має один димар висотою Н, м, з діаметром гирла D, м, швідкистю виходу газоповітряної суміші , м/с, різницею температур викидів і навколишнього атмосферного повітря ΔT , , і масою забруднюючих речовин М ,г/с.

Послідовність розрахунків наступна.

  1. Визначають витрати газоповітряної суміші ,, безрозмірні параметри ,m,n,d і значення небезпечної швидкості вітру м/с, при якому досягається максимальна приземна концентрація забруднюючих речовин, по формулах:


=.


Значення коефіцієнтів m,n, та d визначаються в залежності від параметрів ,,,.


,

,

.


Коефіцієнт mвизначається залежно від по формулах:


при < 100,

m= при


Для коефіцієнту m обчислюється при

Коефіцієнт n при визначається залежно від


n =1 при

n = 0.535

n = 4.4 при


При коефіцієнт обчислюється по вищенаведених формулах прийнявши

Безрозмірний коефіцієнт d при знаходиться по формулах:


d = 2.48) при

d = 4.95 (1+0.28) при 0,5<≤ 2 ,

d = 7(1+0.28) при 2.

D=16 при .

Значення небезпечної швидкості , м/с, на рівні флюгера, при якій досягається найбільше значення приземної концентрації шкідливих речовин визначається по формулах:


= 0,5 при

при 0,5 < ≤ 2,

= (1+0,12 ) при >2.


При значення обчислюється по формулах:


= 0,5 при ≤ 0,5,

= при 0,5< ≤ 2,

= 2,2 при > 2.


  1. Розраховують максимальне значення приземної концентрації шкідливої речовини , мг/ , при викиді газоповітряної суміші з одиночного точкового джерела із круглим гирлом, що досягається при несприятливих мете реологічних умовах на відстані , м, від джерела, по формулі:Відстань від джерела викидів, на якому приземна концентрація С при несприятливих метеорологічних умовах на відстані , м, від джерела по формулі:=


Де А – коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації атмосфери (розподіл температур по висоті, що впливає на його вертикальне переміщення), який для Харкова та області дорівнює 180; М – маса викидів шкідливих речовин, г/с; F – коефіцієнт, що залежить від швидкості осідання речовин (для газоподібних шкідливих речовин – 1, для пароподібних шкідливих речовин – 2, для пилу та золи – 3); – коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу місцевості (для рівної й слабо пересіченої місцевості = 1); m і n – коефіцієнти, що враховують умови виходу газоповітряної суміші, /с; - різниця між температурою газоповітряної суміші, що викидається та температурою навколишнього атмосферного повітря, ; Н – висота джерела викиду понад рівнем землі, м.

  1. Визначають приземні концентрації шкідливих речовин , мг/, в атмосфері по осі факелу викиду на різних відстанях , м від джерела викиду при небезпечній швидкості вітру по формулі:- ,безрозмірний коефіцієнт, який знаходиться в залежності від відношення / по формулах:


при /≤1

при 1< ≤8.


4.Визначають значення приземної концентрації шкідливих речовин в атмосфері ,мг/, на відстані у,м, по перпендикуляру до осі факела викиду по формулі:Де - безрозмірний коефіцієнт, який знаходиться в залежності від швидкості вітру , м/с та відношення у/х по значенню аргументу :


при ≤ 5,

при > 5,

= .


Розрахунок розсіювання шкідливих речовин в атмосфері.

Завдання За вихідними даними табл. 1,1 розрахувати:

  • Максимальну приземну концентрацію забруднюючих речовин, створювану джерелом забруднення атмосфери;

  • Відстань від джерела викиду, на якому при несприятливих умовах досягає ця максимальна концентрація;

  • Концентрації забруднюючих речовин по осі факела викидів і перпендикулярно їй для точок, що відстоять від джерела на видаленні , 3 та у=50, 100, 200, 300 й 400м.

За результатами розрахунків побудувати необхідні профілі приземних концентрацій, визначити довжину зони забруднення, що перевищує середньодобову ГДК, і її ширину в заданих точках, та знайти радіус зони впливу.

Таблиця 1.1 – Вихідні дані для розрахунку

Маса викидів СО, г/с

Середьонодобова гранично дозволена концентрація СО , мг/

Висота труби, м

Діаметр гирла труби, м

Швидкість виходу газоповітряної суміші із труби, м/с

Різниця температур викидів і зовнішнього повітря,

350

3,0

29

1,3

2

185


Рішення

Витрати газоповітряної суміші:Визначаємо параметри та :


= = =1.67


Оскільки визначаємо по формулі:При та коефіцієнт

Безрозмірний коефіцієнт d при та визначаємо по формулі:


Значення небезпечної швидкості визначаємо по формулі:


м/с


Розраховуємо максимальне значення приземної концентрації шкідливої речовини:


мг/


Розраховуємо відстань від джерела викидів до крапки де приземна концентрація досягає максимального значення:Розраховуємо приземні концентрації забруднюючої речовини по осі факелу викидів на відстані


мг/


  1. Для того щоб побудувати профілі приземних концентрацій та визначити довжину зони забруднення, що перевищує середньодобову ГДК, яка становить 0,04 необхідно знайти додаткову крапку:Результати розрахунків зводимо до таблиці 1.2 та будуємо графік малюнок 1.1.


.2 – результати розрахунків

34.075

68,15

204.45

408.9

545.2

,

6,82

9,88

5,14

1,976

1,19


По графіку визначаємо довжину зони забруднення, що перевищує середньодобову гранично дозволену концентрацію: =305.9

Розрахуємо приземні концентрації забруднюючих речовини на перпендикулярах до осі факелу викидів на відстані від джерела забруднення Відстань по перпендикуляру від осі факелу становить .


.


Оскільки визначаємо по формулі:


= 8.3

= 1.5

= 2.38

= 3.64

= 3.66

мг/

2)

.

= 1.99

= 8.29

= 1.5

= 1.76

= 2.99

мг/

3)

.

= 0.33

= 0.005

= 0.002

= 8.3

= 9.2

мг/

3)

.

= 0.76

=0.33

= 0.005

= 1.99

= 0.002

мг/


Отримані результати розрахунку, крім тих що менш 0.1, зводимо в таблицю 1.3 для побудови графіка (мал. 1.2).


Случайные файлы

Файл
161105.rtf
53454.doc
97118.rtf
122034.doc
118126.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.