Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів (168676)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


Вступ

РОЗДІЛ 1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

1.1 Загальна характеристика токсичних речовин та шляхи їх надходження до водних екосистем

1.2 Основні водні об`єкти м. Чернігова. Їх характеристика

1.3 Забруднення водних систем м. Чернігова комунальними та промисловими стоками

Розділ 2 Матеріали та методика досліджень

Розділ 3 Використання методу біотестування для оцінки якості води основних водних об`єктів м. Чернігова

Висновки

Перелік використаної літературиВступ


З настанням глобальної екологічної кризи людство змушене вирішувати нові проблеми, що стосуються гармонізації відносин людини з природою, сталого та безпечного збалансованого соціально-економічного розвитку природного середовища з рахуванням особливостей функціонування суспільного виробництва на сучасному етапі та термодинамічних біосферних процесів. За цих умов перед світовою спільнотою поставлено завдання першочергово здійснити екологічну конверсію промислових і аграрних підприємств з метою зменшення антропогенного тиску на біосферу та стабілізувати асиміляційні і відновлювані можливості останньої.

Вода є необхідною умовою існування всіх живих організмів на Землі. В водному середовищі зародилось життя. Значення води в процесах життєдіяльності визначається тим, що вона є основним середовищем в клітині, де здійснюються реакції та процеси метаболізму (обміну речовин), виступає найважливішим вихідним, проміжним чи кінцевим продуктом біохімічних перетворень. Значущість води визначається і її кількісним вмістом. Живі організми складаються не менше чим на 3/4 з води. З екологічної точки зору вода служить лімітуючим фактором незалежно від міспя існування організму [19].

Актуальність роботи полягає в недостатності розробок дослідження антропогенного впливу на стан малих річок.

Мета роботи: вивчити стан водних екосистем м. Чернігова і антропічний вплив на них.

Основою наших досліджень було виконання наступних завдань:

  1. дослідити стан основних водних екосистем м. Чернігова та антропічний вплив на них;

  2. вивчити основні токсичні речовини та шляхи їх надходження у водні екосистеми міста;

  3. освоїти метод біотестування для діагностики якості води за допомогою цибулі Allium cepa L;

  4. проаналізувати результати дослідження.

При виконанні роботи були використані такі наукові методи: аналіз та синтез, прогнозування, систематизація результатів.Розділ 1 Літературний огляд


1.1 Загальна характеристика токсичних речовин та шляхи їх надходження до водних екосистем


Винятковою особливістю сучасного екологічного стану басейну Десна є те, що локальні ситуації, зумовлені неупорядкованим і екологічно небезпечним водокористуванням на більшості території басейну, загострюються Чорнобильською катастрофою [9].

В межах міста Чернігова крім Десни протікають і її притоки - малі річки - Стрижень (центральна частина міста) і Білоус (західна околиця міста).

Для виробничих потреб частиною підприємств міста використовується вода р. Десни. Власником єдиного водозабору є Чернігівська ТЕЦ, яка передає воду ВАТ ЧП "Хімволокно", а те, в свою чергу, передає ВАТ "Чексіл", ВАТ "Чернпіввовна", заводу ЗБВ "Агробудіндустрія'' та деяким іншим. В останні роки водоспоживання поверхневих вод значно (майже в 2 рази) зменшилось, але відбулося воно на жаль за рахунок зменшення обсягів виробництва.

Слід зазначити, що води малих річок: Білоус та Стрижень - на нагальні потреби міста не використовуються.

Стічні води від підприємств міста, комунального господарства і населення скидаються через систему міської каналізації на очисні споруди, що розташовані в районі села Гущин, і після біологічної очистки в р.Білоус. Крім того, такі підприємства як ТЕЦ, ВАТ "Чексіл", ВАТ ЧП "Хімволокно" частково скидають після попередньої очистки умовно-чисті стічні води безпосередньо в р.Білоус.

Найбільше скидають Чернігівська ТЕЦ та підприємство "Чернігівводоканал" (очисні споруди міста).

Стічні води Чернігівської ТЕЦ частково використовуються Чернігівським рибокомбінатом для промислового розмноження та вирощування товарної ставкової риби. Решта скидається в р.Десну.

Інші три підприємства частково скидають свої води в р.Білоус. Слід зазначити, що в минулому році встановлені ліміти гранично-допустимих скидів (ГДС) не були перевищені. Так за лімітом дозволялось скинути 119142 тис. м3 стічних вод, фактично скинуто в 1996 році 100827 тис. м3, що на 18315 тис. м3 менше від ліміту та на 9320 тис. м3 менше ніж в 1995 році. За доведеним ГДС забруднюючих речовин дозволялось скинути в поверхневі води (р.Білоус і р.Десну) 11868,415 тон, а фактично скинуто в 2008 році 630,126 тон, що на 5238,289 тон менше від ліміту та на 774, 677 тон менше ніж за 2007 рік.


Таблиця 1.

Граничнo допустимі скиди виробничого управління водопровідао-каналізаційного господарства "Чернігівводоканал" (міські очисні споруда)

п/п

Найменування речовин

Ліміт

2007 рік

2008 рік

2007/2008

1

БПК повне

274,04

374,18

327.4

-46,78

2

Зважені речовини

461,30

523,45

351,5

-171,95

3

Азот амонійний

22,8

357,31

270,8

-86,51

4

Фосфати

159,9

281,57

260,97

-20,6

5

Хлориди

5 695,6

3 442,63

2 877,3

-565,33

6

Сульфати

2 233,5

1 473,3

1 465,3

-8,0

7

Нафтопродукти

2,28

7,62

10,08

+2,46

8

Хром

0,04

1,04

0,884

-0,156

9

СПАР

7,3

0

0


10

Капролактам

45,67

0

0


11

Азот нітратний

1 077,9

440,35

323,9

-116,45

12

Азот нітрітний

3,65

56,8

59,7

+2,9

13

Залізо

4,56

9,81

5,52

-4,29

14

Нікель

0,46

0,978

1.167

+0,189

15

Цинк

0,46

0,614

0,778

+0,164

16

Мідь

0,05

1.97

0,212

-1,758


ВСЬОГО.

9 989,51

6971,622

5 955,511

-1016,111


Об'єм скинутих стоків, тис.м3 40 156,1 36'271,9 35361,2 -910,7

За даними еколого-геохімічних досліджень території м.Чернігова, проведених центральною лабораторією державного геологічного підприємства "Півнуркгеологія" (ЦЛ ДГП "Півнуркгеологія") та науково-виробничим підприємством "Алмаз" (НВП "Алмаз") на замовлення відділу екології міськвиконкому, забруднення р. Десни на відрізку в межах м.Чернігова здійснюється в основному за рахунок виносу забруднюючих речовин природними і штучними притоками: рр.Стрижень, Білоус, скидним каналом Чернігівської ТЕЦ; в значно меншій мірі - за рахунок господарської діяльності на р.Десні (в першу чвргу - річковий порт) і площинного змиву. Ореоли забруднення донних відкладів і води мають комплексний характер і розташовані компактно в місцях впадіння притоків, а також вздовж правого берега на відрізку порт - ТЕЦ.


1.2 Основні водні об`єкти м. Чернігова. Їх характеристика


Річка Стрижень.

Найбільше антропогенне навантаження на р.Стрижвнь припадає на відрізок й русла від вул. Горького до її гирла. Від вул. Горького до вул. Київської спостерігаються значні зміни макроскладу води в бік збільшення вмісту натрій- і амоній-іонів, органічних речовин. Дещо менше значення має забруднення води і донних відкладів важкими металами. Нижче вул. Київської спостерігається комплексне забруднення води і донних відкладів важкими металами В забрудненні річки в однаковій мірі беруть участь площинний змив (особливо в нижній течи), промислові стоки і побутове сміття (особливо в середній течії) [13].


Случайные файлы

Файл
141775.rtf
125578.rtf
179285.rtf
129571.rtf
70848.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.