Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся (160711)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ
КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність»


Виконав:

Студент 2-го курса

спеціальність «Міжнародна економіка»

специализация 8.050103

Шаль Эдуард АльбертовичНауковий керівник

Геєць Ірина Олексіївна


Київ – 2008


ЗМІСТ


Вступ

Розділ І. Розрахунки ефективності ефективного проекту в Україні

  1. Розрахунок чистого приведеного до справжньої вартості доходу від реалізації інвестиційного проекту (NPV)

  2. Розрахунок внутрішньої норма дохідності (IRR) інвестиційного проекту

  3. Розрахунок дисконтованого періоду окупності (DPP) інвестиційного проекту

  4. Розрахунок індексу рентабельності (РІ) інвестицій та коефіцієнту ефективності інвестицій (ARR)

  5. Розрахунки показників економічної ефективності реальних інвестиційних проектів за схемою власного капіталу

Розділ ІІ. Адаптація основних показників фінансово господарської діяльності досліджуваної компанії та проведення скорегованих розрахунків відповідно до умов Швейцарії

1. Розрахунок показників економічної ефективності реальних інвестиційних проектів для країни Швейцарії

2. Розрахунок внутрішньої норми дохідності інвестиційного проекту (IRR)

3. Визначення дисконтованого періоду окупності інвестиційного проекту (DPP)

4. Розрахунок індексу рентабельності PI та коефіцієнта ефективності інвестицій (АРР)

5. Розрахунки показників економічної ефективності реальних інвестиційних проектів за схемою власного капіталу

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВСТУП


На підприємстві розглядається інвестиційний проект будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся (побутових) потужністю 0,15, 0,2; 0,25 кВт.


Табл. 1. Прогнозований випуск продукції за роками, натур. од.

Потужність фена, кВт

Роки

2004-2006 (щорічно)

2007-2010 (щорічно)

0,15

5160

7660

0,2

4160

8160

0,25

4660

9660


Поточні витрати на виробництво одиниці продукції (за винятком відсоткових платежів та амортизаційних відрахувань) такі:

фен потужністю 0,15 кВт – 135 грн. за од.;

фен потужністю 0,2 кВт – 180 грн. за од.;

фен потужністю 0,25 кВт – 210 грн. за од.

Грошові надходження від реалізації фенів, прогнозуються в таких обсягах (без урахування податкових платежів, що включаються до ціни продукції):

фен потужністю 0,15 кВт – 225 грн. за од.;

фен потужністю 0,2 кВт – 300 грн. за од.;

фен потужністю 0,25 кВт – 350 грн. за од.

Визначимо необхідний обсяг інвестицій та джерела їх фінансування.


Таблиця 2. Необхідний обсяг інвестицій і розподіл за джерелами їх фінансування, грн.

Роки

Загальний обсяг інвестицій

Джерела фінансування

власні

позичені

1

1300000

650000

650000 на 4 роки під 16%

2

950000

750000

200000 на 3 роки під 18%

3

2000000

1000000

1000000 на 5 років під16%

4

550000

550000

-


Із загального обсягу інвестицій на оборотні засоби припадає з 4 р. – 100000 грн., з 7 – обсяг оборотних засобів збільшується в два рази. Сума річних амортизаційних відрахувань – 576000 грн. Прибуток оподатковується у розмірі 30%. Підприємство розраховує отримати віддачу від власних вкладених фінансових ресурсів в розмірі 12% (керівництво підприємства розглядає цей інвестиційний проект стосовно зміцнення конкурентних позицій на ринку). Є достовірна інформація про втрату в 7 р. конкурентами своїх ринкових позицій, тому підприємство вважає за доцільне перейти на двозмінний графік роботи, що надасть можливість збільшити обсяги виробництва продукції.

Відповідно до практики прийняття рішень, що склалася в сфері інвестиційної політики, керівництво підприємства не вважає за доцільне брати участь у проектах з терміном окупності більше 10 років. Тривалість проекту складає 1-10 г.г. включно. Суми, отримані при ліквідації майна інвестиційного проекту, покривають витрати демонтажу обладнання. Розрахувати доцільність впровадження інвестиційного проекту для України та іншої країни Швейцарії.РОЗДІЛ І. РОЗРАХУНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕФЕКТИВНОГО ПРОЕКТУ В УКРАЇНІ


1. Розрахунок чистого приведеного до справжньої вартості доходу від реалізації інвестиційного проекту (NPV)


Існує 2 схеми розрахунку показників ефективності, залежно від способу дисконту і чистого грошового доходу. Це традиційна схема та схема власного капіталу.

Всі показники економічної ефективності мають особливість: видатки та доходи, розділені за часом, приводять до базового моменту часу – дати початку реалізації проекту.

Спершу для розрахунків застосуємо традиційну схему.

Для того, щоб отримати точне значення чистого приведеного до справжньої вартості доходу необхідно розрахувати середньозважену вартість капіталу (WACC).

Зазначимо, що інвестиції у даний проект вкладаються послідовно на різні строки та декілька періодів. Тобто з розрахунками WACC по кожному року цей показник буде наповнюватися.

WACC розраховується за формулою:


,


де - частина у загальній структурі капіталу фірми відносно кредитних засобів, привілейованих акцій і власного капіталу;

- вартість відповідних частин капіталу.

Розрахунок: Частина власних коштів під 12% у загальному обсязі інвестицій складає: (650000/1300000)*100%=50%

WACC=16% х (1-0,3) х 0,5+12% х 0,5= 5,6 + 6= 11,6%

2 рік. Частина власних коштів під 12% у загальному обсязі інвестицій складає:


=


Доля кредитних коштів розраховується як:

=


Так само і для другого року:


WACC=16% х (1-0,3) х 0,2888+18% х (1-0,3) х 0,0888+12% х 0,622=11,817%


3 рік: Частина власних коштів під 12%Частина кредитних коштів під 16% річних:

Частина кредитних коштів під 18% річних:

Частина кредитних коштів під 16% річних:

WACC=16% х (1-0,3) х 0,1529+18% х (1-0,3) х 0,0471+16% х (1-0,3) х

х 0,2353+12% х 0,5647 = 1,71248 + 0,59346 + 2,63536 + 6,7764 = 11,718%

4 рік: Частина власних коштів під 12% у загальному обсязі інвестицій:Частина кредитних коштів під 16% річних:

Частина кредитних коштів під 18% річних:

Частина кредитних коштів під 16% річних:

WACC=16% х (1-0,3) х 0,1354+18% х (1-0,3) х 0,0417+16% х (1-0,3) х 0,2083+

+12%*0,6146=1,51648+0,52542+2,33296+7,3752=11,75%

5 рік: Частина власних коштів під 12% у загальному обсязі інвестицій:Частина кредитних коштів під 16% річних:

Розрахунки для 6-го і 7-го років такі ж самі, як і для п’ятого року.


WACC=16% х (1-0,3) х 0,2532+12% х 0,7468 = 2,83584+8,9616=11,79%

WACC= WACC= WACC


У 8-му, 9-му, і 10 му роках значення середньозваженої вартості капіталу буде становити 12%:

Для більшої наглядності занесемо ці розраховані дані до такої зведеної таблиці:


Таблиця 3. Розрахункова таблиця для WACC

Показники

Роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Частина власних коштів під 12%, %

50

62,2

56,47

61,46

74,68

74,68

74,68

1

1

1

2. Частина кредитних коштів під 16%,

50

28,88

15,29

13,54

25,32

25,32

25,32

-

-

-

3. Частина кредитних коштів під 18%,

-

8,88

4,71

4,17

-

-

-

-

-

-

4. Частина кредитних коштів під 16%,

-

-

23,53

20,83

-

-

-

-

-

-

5. WACC, %

11,6

11,817

11,718

11,75

11,79

11,79

11,79

12

12

12


Случайные файлы

Файл
3079-1.rtf
20269-1.rtf
15927.doc
25232-1.rtf
8357-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.