Діяльність фінансових фондів (160683)

Посмотреть архив целиком

Введення


Грошовий ринок за характером зв'язку між кредиторами та позичальниками розділяється на два сектори: сектор прямого фінансування та сектор непрямого (опосередкованого) фінансування.

У секторі непрямого фінансування поряд з двома базовими суб'єктами, які умовно можна назвати кредитор-заощадник і позичальник-витратник, з'являється третій економічний суб'єкт, який є самостійним і рівноправним суб'єктом грошового ринку. Подібно до базових суб'єктів він формує власні зобов'язання та вимоги і на цій підставі емітує власні фінансові інструменти, які стають об'єктом торгівлі на грошовому ринку. Вказані суб'єкти називаються фінансовими посередниками, а їх діяльність з акумуляції вільного грошового капіталу та розміщення його серед позичальників-витратників називається фінансовим посередництвом.

Таким чином, фінансовим посередництвом є діяльність, пов'язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями.

У вітчизняній літературі найпоширенішим є поділ фінансових посередників на дві групи:

 • банки;

 • небанківські фінансово-кредитні установи, які інколи називають ще спеціалізованими фінансово-кредитними установами, чи парабанками.

На мал. 1 приведено класифікацію фінансових посередників.

Метою даної роботи є розгляд однієї з вітчизняних небанківських структур, що представляє собою відкритий пенсійний фонд, і має назву ВПФ «Соціальний стандарт». У даній роботі буде наведено дані про ВПФ «Соціальний стандарт», результати його діяльності, а також буде проведено технічний та фундаментальний аналіз та сформовано портфель акцій.


Мал. 1. Фінансові посередники
1. Описання ВПФ «Соціальний стандарт» та його діяльності


Недержавний пенсійний фонд (НПФ) – це сучасна фінансово-соціальна установа, що працює виключно для пенсійного забезпечення громадян. Участь у НПФ є добровільною. Фонд залучає пенсійні внески вкладників та інвестує їх з метою захисту від інфляції та примноження, а пізніше здійснює пенсійні виплати учасникам із коштів, накопичених на їх приватних пенсійних рахунках.

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Соціальний стандарт» – непідприємницьке товариство (неприбуткова організація), що створено та здійснює діяльність на підставі Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», інших нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення (свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ПФ №11, реєстраційний номер 12100593, Рішення від 19.10.2004).

Мета створення Фонду – забезпечення додаткових пенсій учасникам Фонду шляхом залучення грошових коштів вкладників, накопичення їх та примноження завдяки інвестуванню в економіку України.

Вкладники Фонду – юридичні та фізичні особи.

Надійність пенсійного фонду забезпечується:

 • щорічним незалежним аудитом діяльності по недержавному пенсійному забезпеченню;

 • щоквартальною звітністю осіб, що здійснюють обслуговування Фонду;

 • контролем за діяльністю осіб, що здійснюють обслуговування Фонду, з боку уповноважених державних органів;

 • наглядом за діяльністю Фонду з боку ради Фонду;

 • строгим дотриманням вимог законодавства і інших нормативно-правових актів, складу, що стосуються, і структури пенсійних активів.

Фонд не має права займатися ніякою іншою діяльністю. Фонд не працює один. Обліком учасників, веденням їх персональних рахунків займається адміністратор. Інвестування коштів: пенсійних внесків та отриманого інвестиційного прибутку, тобто управління активами, здійснюється Компанією з управління активами. Банк-зберігач перевіряє дотримання всіх вимог до управління активами, здійснює перерахування пенсійних коштів та зберігає придбані за їх рахунок активи. Всі компанії мають необхідні ліцензії щодо діяльності з обслуговування фонду.

Обслуговування діяльності Фонду здійснюється професійними учасниками фінансового ринку:

Управління пенсійними активами – компанія з управління активами ВАТ «КІНТО». Створена в 1992 році, компанія «КІНТО» на сьогодні є найдосвідченішим учасником та визнаним лідером фондового ринку України, активним чинником його творення та розвитку. Компанія пропонує своїм клієнтам компетентність, досвід та знання професійної команди фахівців.

Адміністрування Фонду – адміністратор пенсійного фонду «Центр персоніфікованого обліку», компанія створена АТЗТ «Квазар-Мікро Техно», однією з найбільших ІТ-компаній. В червні 2007 року рішенням Ради експертів Міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття» ТОВ «Адміністратор пенсійного фонду «Центр персоніфікованого обліку» визнано лауреатом Міжнародної Золотої медалі якості, що є підтвердженням високої якості продукції, видатних ділових ознак, організаторських здібностей і успішності у веденні бізнесу. ТОВ «Адміністратор пенсійного фонду «Центр персоніфікованого обліку» здійснює професійну діяльність з адміністрування, ліцензія провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів серія АБ №115988; видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 14.08.2008 р., безстрокова.

Зберігання активів Фонду – банк-зберігач ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (правонаступник ВАТ «Міжнародний комерційний банк»). На фінансовому ринку 18 років. У 2008 році банк змінив назву на ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» тому що увійшов до складу одного з найбільших грецьких Банків Piraeus Bank S.A., який має широку міжнародну мережу і створює регіональну мережу в Україні.

Переваги «Соціального Стандарту»:

 • Компанія «КІНТО», яка управляє активами ВПФ «Соціальний Стандарт», створювала та розвивала фондовий ринок з 1992 року, фахівці Компанії приймали участь у розробці законів та законодавчих актів.

 • Фахівці «КІНТО» проводять широку просвітницьку діяльність в Україні: круглі столи, семінари, презентації, виступи на молодіжних конференціях, гарячі лінії у прямому ефірі тощо.

 • Високий рівень клієнтського сервісу. Консультації фахівців Ви можете отримати в офісі КУА «КІНТО», адміністратора, через онлайн консультацію на сайті www.pf.kinto.com, по телефону та поштою.

 • Інформація про результати інвестування щоденно оновлюється і доступна на сайті «КІНТО».

Виходячи з матеріалів першого розділу слід зробити висновок, що ВПФ «Соціальний Стандарт» є стабільним фондом з досвідом роботи 5 років та злагодженою структурою функціонування на ринку. Результати та аналіз діяльності буде наведено у розділі 2 даної роботи.


2. Фундаментальний та технічний аналіз діяльності ВПФ «Соціальний Стандарт»


2008 рік увійде в історію як рік початку світової кризи, зіставленої за своїми масштабами з Великою Депресією 30-х років у США. Мабуть, немає жодної країни, яку би нинішня криза обійшла стороною, проте нажаль українська економіка виявилася серед тих, хто пострадав найбільше. За результатами року за попередніми даними реальний ВВП виріс усього на 2,1% (в 2007 ріст склав 7,9%). При цьому інфляція склала 22,3%.

Фондовий ринок України за звітний рік впав на 74,3%, пропустивши вперед лише Ісландію (-94%) і Болгарію (-80%). Значення спреду EMBI+Ukraine, який сигналізує про відношення нерезидентів до нашої країни, на кінець року склало 2735. Безумовно, все це не могло не відобразитися на діяльності пенсійного фонду «Соціальний стандарт». Так, його дохідність з початку року склала -35,4%. Композиційний індекс, який є еталоном для порівняння діяльності фонду, за цей же час впав на 59,9%.


Мал. 2. Динаміка зміни вартості одиниці пенсійних внесків і композиційного індексу ринку (у відносних одиницях)


Середньорічна дохідність фонду знизилась на 22,5% в абсолютному вимірі і на 31 грудня склала 7% (мал. 3).


Мал. 3. Динаміка середньорічної дохідності


За 2008 рік чисті активи фонду «Соціальний стандарт» виросли на 4,7%, або на 432 328,66 гривень і на кінець року склали 9 674 028,30 гривень. При цьому чистий притік пенсійних грошей, а саме пенсійні внески (5 284 562,87 гривень) за урахуванням пенсійних виплат (546 060,88 гривень), склав 4 738 501, 99 гривень. Динаміка зміни вартості чистих активів фонду представлена на мал. 4. На мал. 5 показано динаміку пенсійних внесків та пенсійних виплат.


Мал. 4. Динаміка вартості чистих активів фонду


Мал. 5. Динаміка пенсійних внесків та виплатНе дивлячись на негативну динаміку ринку, починаючи з літа 2008 року пенсійні внески в фонд стали збільшуватись. В середньому щомісячно у фонд надходило близько 500 000 гривень. Пенсійні ж виплати складали менше 10% від внесків. Таким чином, нинішня фінансова криза реально учасників фонду практично не торкнулась.

Найбільш суттєві втрати, які поніс фонд у 2008 році, наведено у таблиці 1.


Табл. 1. Витрати фонду «Соціальний стандарт» у 2008 році

Тип витрати

Сума, грн.

Транзакційні витрати

32 622,36

Послуги адміністратора

226 087,29

Послуги зберігача

49 936,42

Послуги компанії з управління активами

171 896,16


Случайные файлы

Файл
144396.rtf
referat.doc
59059.rtf
142970.rtf
3213-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.