Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля" (154089)

Посмотреть архив целиком

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМУ, ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВАКУРСОВА РОБОТА

на тему: Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру «Замки Поділля»

Студента II курсу 22-Т групи

денної форми навчання

Воропаєва

Олега Олександровича


Керівник курсової роботи

Бровченко В.Г.


Київ 2009


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

      1. Кафедра теорії та практики туризму і готельного господарства


  1. З а в д а н н я

На курсову роботу з дисципліни "Технологія туристської діяльності"


студента спеціальності „Туризм”

курсу II_ групи 22-T

Воропаєва Олега Олександровіча

    1. Тема завдання: "Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру ”Замки Поділля.”


Курсова робота виконується в наступному обсязі: друкованих сторінок


Пояснювальна записка


Вступ

І розділ. Загальна характеристика туристського підприємства

ІІ розділ. Теоретичні основи розробки нового туристичного продукту

ІІІ розділ. Визначення технології діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туристського маршруту

ІV розділ . Особливості технології діяльності тур підприємства в процесі реалізації розробленого туру

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Рекомендована література:


1. Закон України "Про внесення змін до Закону України „Про туризм"”: Закон України // Урядовий кур'єр. – 2003. – № 244. – 25.12.2003.

2. В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Передмова В.М. Литвина. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2006. – 372 с.

3. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: ФиС, 2000.

4. Любіцева О.О. Методика розробки турів: Навчальний посібник. – К.: „Альтпрес”, 2003.

5. Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. – К.: В-во „Музична Україна”, 2002.

6. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2002.


План виконання курсової роботи


Вступ

1. Загальна характеристика туристського підприємства

1.1. Базова характеристика туристського підприємства

1.2. Структура управління туристським підприємством:

1.2.1. Організаційна структура управління підприємством

1.2.2. Посадові інструкції працівників туристичного підприємства

2. Теоретичні основи розробки нового туристичного продукту

2.1. Розробка ідеї туру

2.2. Головні аспекти процесу пошуку та відбору партнерів та підприємств-постачальників послуг

2.3. Формування основного та додаткового комплексів послуг

2.4. Експериментальна перевірка туру

3. Технологія діяльності туристського підприємства при формуванні нового тур маршруту

3.1. Загальна характеристика визначеного туру за його спрямуванням

3.2. Обґрунтування вибору пунктів нового маршруту

3.3. Розробка схеми маршруту з зазначенням транспортного обслуговування

3.4. Визначення програмного забезпечення нового туру у відповідності до визначеної тематики

3.5. Пошук та відбір партнерів-постачальників товарів та послуг в кожному пункті нового маршруту у відповідності до обраного класу обслуговування

3.6. Підготовка інформаційно-методичного та рекламного забезпечення туру (складання програми перебування (програму туру), технологічної картки маршруту, графіку завантаження туристського підприємства, інформаційного листка до путівки туристської подорожі; проведення розрахунку вартості туру; підготовка прикладів рекламного матеріалу)

4. Особливості технології туристської діяльності в процесі реалізації розробленого туру

4.1. Визначення каналів збуту нового туру

4.2. Особливості реалізації розробленого туру за участю посередника

4.2.1. Підготовка агентських угод

4.2.2. Умови подання замовлень на тур від турагента

4.3. Особливості реалізації розробленого туру туристу

4.3.1. Технологія прийому замовлення на тур (з оформленням бланка-замовлення)

4.3.2. Визначення умов угоди на туристське обслуговування

4.4. Технологія бронювання туристських послуг відповідно до програми туру (підготувати листи-замовлення)

4.5. Оформлення страхових полісів

4.6. Підготовка ваучерів

4.7. Технологія туристських процедур (туристські формальності) при здійсненні туристської подорожі

Висновки


Вступ


В останні часи туризм отримав значний розвиток і став масовим соціально-економічним явищем міжнародного масштабу. Швидкому його розвитку сприяло розширення політичних, економічних, наукових та культурних зв’язків між державами ї народами світу. Масовий розвиток туризму дозволяє мільйонам людей розширювати знання про історію своєї Батьківщини й інших країн, познайомитись з визначними пам’ятками, культурою, традиціями, тієї чи іншої країни.

Туризм є одним із важливих засобів гармонійного розвитку, зміцнення здоров’я, залучення широких мас населення до занять фізичною культурою.

Туризм – це різносторонній виховний засіб для розвитку духовних і фізичних сил, формування характеру й оволодіння життєво необхідними навичками та вміннями.

Під час подорожей туристи знайомляться з природними багатствами, історичними й архітектурними пам’ятками, визначними місцями, творами мистецтва й народною творчістю.

Туризм є одним із засобів всебічного розвитку й виховання, тому що під час подорожей туристи вивчають природні особливості місцевості й ресурси корисних копалин, збирають колекції для краєзнавчих музеїв. Туризм сприяє естетичному вихованню, розвиває почуття прекрасного.

Слово туризм походить від латинського tornus (рух по колу; вертіти, крутити). В широкому розумінні воно означає переміщення з одночасною зміною побуту людей.

З економічної точки зору, туризм - це особливий вид споживання туристами матеріальних благ, послуг і товарів, який виділяється в окрему галузь господарства, що забезпечує туриста всім необхідним: транспортними засобами, харчуванням, розміщенням, культурно-побутовими послугами, розважальними заходами. В наші дні не можливо уявити собі крупне європейське місто без іноземних туристів. Сьогодні туризм перетворився на індустрію, яка відіграє помітну роль в економіці багатьох країн, на розвиток туризму виділяють значні кошти. Будуються туристичні центри – цілі міста для відпочинку з розвагами. В таких містах тисячі людей зайняті обслуговуванням відпочиваючих.

Слід зазначити, що об’єктивно Україна має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму: особливості географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалів.

Україна об’єктивно має могутній туристичний потенціал, який, нажаль, використовується не дуже ефективно. Так, вагомою складовою туристичного потенціалу країни є історико-культурні пам’ятки. Найбільше туристів приваблюють розкопки античних міст Північного Причорномор’я (Тіра, Ольвія, Херсонес, Пантікапей); пам’ятки Київської Русі ІХ-ХІІ ст. у Києві, Чернігові, Каневі, Овручі, Володимирі-Волинському; пам’ятки оборонної архітектури (фортеці в Луцьку, Меджибожі, Кам’янці-Подільському, Хотині, Білгороді-Дністровському, Ужгороді та Мукачевому); палацеві комплекси в Криму, на Львівщині та Чернігівщині; пам’ятки культової архітектури в Києві, Львові, на Івано-Франківщині, у Почаєві, Мукачевому і Чернівцях, а також дерев’яної культової та цивільної архітектури в Карпатах.

Природний потенціал України складають узбережжя Чорного та Азовського морів, рельєф, водні (понад 70 тис. річок, більше 3 тис. природних озер і 22 тис. штучних водоймищ), лісові, рослинні та тваринні ресурси. На їх основі створено 5 національних природних парків, 15 державних заповідників, заказники, дендропарки, пам’ятки садово-паркового мистецтва, які належать до природоохоронних територій. Родовища лікувальних грязей, а також мінеральних і радонових вод входять до рекреаційного потенціалу нашої країни, який має не тільки внутрішнє, а й міжнародне значення. Крім того, Україна розташована на перехресті шляхів між Європою і Азією: важливі залізничні та автомобільні магістралі, порти Чорного і Азовського морів, а також Дунаю, авіа мережа здатні забезпечити її інтенсивні багатосторонні зв’язки з багатьма країнами.

Дана робота має дуже велике наукове та практичне значення. Практичним значенням даної курсової роботі є те, що розробка нового туру в мало розвинутій туристській області, може дати новий поштовх на його розвиток, стане початком будівництва нових туристських підприємств таких як готелі, заклади розваг, харчування, транспортні мереж, заклади культури та підприємств, що виготовляють спеціалізований тур. товар. Щодо наукового значення розробки туру – це є пізнання людьми історії своєї Батьківщини.

В даній курсовій роботі об’єктом дослідження було обрано давньоруські міста Правобережжя. Цей об’єкт є актуальним тому, що має багато історичних та архітектурних пам’яток , гарні дендропарки. Але має низьких рівень розвитку туризму. Саме тому ця робота є актуальною на сьогоднішній день і спрямована на розвиток туризму в Україні в усіх його напрямках.

Тому метою роботи є розробка туру для залучення вітчизняних та іноземних туристів для відвідування даного регіону, що у подальшому стане поштовхом для розвитку туризму у цьому регіоні.

Структура курсової роботі складається зі вступу, основної частини та висновків. Основна частина вміщує в себе 3 розділи. В першому розділі представляється загальна характеристика туристського підприємства. У другому розділі викладаються теоретичні теоретичні основи розробки нового туристичного продукту, тобто розробка самого туру. І нарешті в третьому розділі пояснюється технологія діяльності туристського підприємства. У висновку підводяться підсумки даної курсової роботи.


Случайные файлы

Файл
72535.doc
27929.rtf
85275.rtf
157659.rtf
37109.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.