Технологія діяльності туристського і формування нового туру «По давньоруським містам Правобережжя» (154088)

Посмотреть архив целиком

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМУ, ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

КУРСОВА РОБОТА


на тему: Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру «По давньоруським містам Правобережжя»

Студентки II курсу 22-Т групи

денної форми навчання

Іванець

Лідії Олександрівни

Київ 2009


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

   1. Кафедра теорії та практики туризму і готельного господарства


 1. З а в д а н н я


На курсову роботу з дисципліни "Технологія туристської діяльностіі" .


студента спеціальності „Туризм” курсу _ групи .

____________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові)

  1. Тема завдання: "Технологія діяльності туристського підприємства .

  2. в процесі формування нового туру ”.....................”


Курсова робота виконується в наступному обсязі: друкованих сторінок


Пояснювальна записка


Вступ

І розділ. Загальна характеристика туристського підприємства

ІІ розділ. Теоретичні основи розробки нового туристичного продукту

ІІІ розділ. Визначення технології діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туристського маршруту

ІV розділ. Особливості технології діяльності тур підприємства в процесі реалізації розробленого туру

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Рекомендована література:


1. Закон України "Про внесення змін до Закону України „Про туризм"”: Закон України // Урядовий кур'єр. – 2003. – № 244. – 25.12.2003.

2. В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Передмова В.М. Литвина. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2006. – 372 с.

3. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: ФиС, 2000.

4. Любіцева О.О. Методика розробки турів: Навчальний посібник. – К.: „Альтпрес”, 2003.

5. Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. – К.: В-во „Музична Україна”, 2002.

6. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2002.


Календарний план виконання курсової роботи


з\п

Зміст роботи

Приблизний об'єм роботи

Тижні виконання курсової роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

  1. Вступ

4%

2.

І розділ

20%

3.

ІІ розділ

35%

4.

ІІІ розділ

35%

5.

  1. Висновки

6%


Дата видачі завдання "____"__________________ 200__ р.

Строк закінчення "____"_____________200__ р.

Керівник курсової роботи ______________________________________

Затверджено кафедрою теорії та практики туризму і готельного господарства, протокол №___________ від "____"________________200___р.

План виконання курсової роботи


Вступ

1. Загальна характеристика туристського підприємства

1.1. Базова характеристика туристського підприємства

1.2. Структура управління туристським підприємством:

1.2.1. Організаційна структура управління підприємством

1.2.2. Посадові інструкції працівників туристичного підприємства

2. Теоретичні основи розробки нового туристичного продукту

2.1. Розробка ідеї туру

2.2. Головні аспекти процесу пошуку та відбору партнерів та підприємств-постачальників послуг

2.3. Формування основного та додаткового комплексів послуг

2.4. Експериментальна перевірка туру

3. Технологія діяльності туристського підприємства при формуванні нового тур маршруту

3.1. Загальна характеристика визначеного туру за його спрямуванням

3.2. Обґрунтування вибору пунктів нового маршруту

3.3. Розробка схеми маршруту з зазначенням транспортного обслуговування

3.4. Визначення програмного забезпечення нового туру у відповідності до визначеної тематики

3.5. Пошук та відбір партнерів-постачальників товарів та послуг в кожному пункті нового маршруту у відповідності до обраного класу обслуговування

3.6. Підготовка інформаційно-методичного та рекламного забезпечення туру (складання програми перебування (програму туру), технологічної картки маршруту, графіку завантаження туристського підприємства, інформаційного листка до путівки туристської подорожі; проведення розрахунку вартості туру; підготовка прикладів рекламного матеріалу)

4. Особливості технології туристської діяльності в процесі реалізації розробленого туру

4.1. Визначення каналів збуту нового туру

4.2. Особливості реалізації розробленого туру за участю посередника

4.2.1. Підготовка агентських угод

4.2.2. Умови подання замовлень на тур від турагента

4.3. Особливості реалізації розробленого туру туристу

4.3.1. Технологія прийому замовлення на тур (з оформленням бланка-замовлення)

4.3.2. Визначення умов угоди на туристське обслуговування

4.4. Технологія бронювання туристських послуг відповідно до програми туру (підготувати листи-замовлення)

4.5. Оформлення страхових полісів

4.6. Підготовка ваучерів

4.7. Технологія туристських процедур (туристські формальності) при здійсненні туристської подорожі

Висновки


Вступ


В останні часи туризм отримав значний розвиток і став масовим соціально-економічним явищем міжнародного масштабу. Швидкому його розвитку сприяло розширення політичних, економічних, наукових та культурних зв’язків між державами ї народами світу. Масовий розвиток туризму дозволяє мільйонам людей розширювати знання про історію своєї Батьківщини й інших країн, познайомитись з визначними пам’ятками, культурою, традиціями, тієї чи іншої країни.

Туризм є одним із важливих засобів гармонійного розвитку, зміцнення здоров’я, залучення широких мас населення до занять фізичною культурою.

Туризм – це різносторонній виховний засіб для розвитку духовних і фізичних сил, формування характеру й оволодіння життєво необхідними навичками та вміннями.

Під час подорожей туристи знайомляться з природними багатствами, історичними й архітектурними пам’ятками, визначними місцями, творами мистецтва й народною творчістю.

Туризм є одним із засобів всебічного розвитку й виховання, тому що під час подорожей туристи вивчають природні особливості місцевості й ресурси корисних копалин, збирають колекції для краєзнавчих музеїв. Туризм сприяє естетичному вихованню, розвиває почуття прекрасного.

Слово туризм походить від латинського tornus (рух по колу; вертіти, крутити). В широкому розумінні воно означає переміщення з одночасною зміною побуту людей.

З економічної точки зору, туризм - це особливий вид споживання туристами матеріальних благ, послуг і товарів, який виділяється в окрему галузь господарства, що забезпечує туриста всім необхідним: транспортними засобами, харчуванням, розміщенням, культурно-побутовими послугами, розважальними заходами. В наші дні не можливо уявити собі крупне європейське місто без іноземних туристів. Сьогодні туризм перетворився на індустрію, яка відіграє помітну роль в економіці багатьох країн, на розвиток туризму виділяють значні кошти. Будуються туристичні центри – цілі міста для відпочинку з розвагами. В таких містах тисячі людей зайняті обслуговуванням відпочиваючих.


Случайные файлы

Файл
143426.rtf
22161-1.rtf
33288.rtf
17345.rtf
103882.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.