Пізнавальний тур до Франції (153681)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ


Кафедра _________________
КУРСОВА РОБОТА

на тему : _______________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________Робота виконана

__________________________

__________________________

Прізвище, ім’я, по батькові


Науковий керівник _________

_________________________

( науковий ступінь, посада )

_________________________

Прізвище, ім’я, по батькові


ЧЕРНІГІВ ________


Реєстраційний № _______ _____________ ____________________

( дата ) ( П. І. П. )

________ _____________ ____________________

( дата ) ( П. І. П. )


Результати перевірки _________ _____________ ____________________

( до захисту, ( дата ) ( П. І. П. )


на доопрацювання )


Результати захисту __________ _____________ ____________________

( оцінка) ( підпис ) ( П. І. П. )


( назва вищого навчального закладу)


Кафедра __________________________________________________

Дисципліна _______________________________________________

Спеціальність _____________________________________________


ЗАВДАННЯ

на курсову роботу


___________________________________________________________

( Прізвище, ім’я, по батькові магістранта)

 1. Тема роботи _____________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 1. Термін здачі закінченої роботи ____________________________

 2. Вихідні дані роботи _______________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 1. Зміст розрахунково – пояснювальної записки ( перелік питань, які

підлягають розробці ) ________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 1. Перелік графічного матеріалу ( з точним значенням обов’язкових

креслень ) _________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 1. Дата видачі завдання _____________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


п/п

назва етапів курсової роботи

Термін вивиконання

етапів роботи

Примітки


1.

Вибір теми, вивчення літературних


джерел та складання плану роботи
2.

Підготовка 30% курсової роботи та


подання її керівнику
3.

Підготовка 70% курсової роботи та


подання її керівнику
4.

Підготовка 100% курсової роботи та


подання керівнику
5.

Доопрацювання роботи з урахуванням


зауважень керівника
6.

Отримання відгуку керівника роботи

7.

Захист курсової роботи
Студент __________________

( підпис)


Керівник ________________ _________________________________

( підпис ) ( прізвище, ім’я, по батькові )


______” ________________ _______ р.


ЗМІСТ


Вступ

 1. Теоретична частина

 2. Розробка схеми маршруту

 3. Програмне забезпечення туру

 4. Розробка рекламної стратегії

 5. Розробка вартості туру

6 Документальне оформлення туру

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


ВСТУП


Туризм – це тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно – ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місцях перебування.

В Україні туризм зараховується до числа динамічних галузей. Прогнозується, що вже в 21 столітті туризм стане рушієм світової економіки. Очікується, що кількість туристичних поїздок до 2010 року у світі зросте удвоє.

Тема є дуже актуальною, тому що розвиток туризму у Європейських країнах став набувати дуже швидкого розвитку і все більше удосконалюються маршрутні тури для задоволення потреб туристів.

Головна мета туристичної державної політики, в рамках ефективно діючих туристичних структур та не спричиненню збитків навколишньому середовищу, - забезпечити оптимальне задоволення різноманітних туристичних потреб громадян України та іноземних туристів.

Туризм стає масовим, охоплює всі верстви населення. Задоволення будь – якого попиту потребує виробництва відповідних товарів та надання послуг.

З розвитком туризму стає актуальними відвідувати країни Європи, саме Франції.

Франція, одна з країн, що має великий туристичний потенціал, а саме для пізнавального туризму. Отже, пізнавальний туризм заснований на не припиняючій цікавості до великого пізнавального потенціалу кожної території, включаючий багато численні пам’ятки історії, архітектури, літератури, археології, а також історичні міста і поселення з включенням до програми перебування туристів та участь у святах, фестивалях, знайомства з живописом, балетом, оперою, по місцях дії відомих літературних творів, по місцях життя відомих людей. Основну роль в таких програмах відіграють екскурсійно – пізнавальні і культурні заходи, спрямовані на задоволення цікавості туристів. Дозвілля на таких турах теж культурно – пізнавального характеру : творчі зустрічі, відео – програми про місце відпочинку, національні свята, відвідування ресторанів з програмою вар’єте та дегустаціями, тощо. Щодо розміщення туристів, то як правило, розміщення готелю бажане ближче до центру міста.

Пізнавальні тури до різних міст, країн з економічної точки зору є дуже вигідними для країни – приймача, бо саме такі тури є майже найдорожчими, і найцікавішими для туристів. Такі тури розраховуються на людей, що люблять та прагнуть чогось нового. Екологічно, тури пізнавального характеру дуже оздоровлюють, але й туристи повинні піклуватись про екологічне становище тієї чи іншої країни. Отже, саме пізнавальні тури є одним з найприбутковіших турів в галузі туризму.

Метою курсовою роботи є розробка пізнавального туру, а саме маршруту по Франції пізнавального характеру.

Завдання курсової роботи полягає в тому, щоб розробити вступну теоретичну частину, розробити схему маршруту, програмне забезпечення туру, зробити маркетингове дослідження та рекламну стратегію, розробити ціну вартості туру та зробити документальне оформлення туру, також зробити висновки.

Об’єктом курсової роботи є пізнавальний туризм у Франції, а предметом курсової роботи –тур.

 1. Теоретична частина


Тур є ринковим продуктом туристичних підприємств, формою, яку набуває споживання послуг, матеріальних і нематеріальних благ, заходом, яких реалізує мету подорожування і в той же час результатом діяльності тур фірми.

Пізнавальний туризм – це туризм екскурсійного типу, тобто відвідання культурних, історичних, природних об’єктів з метою ознайомлення. Суто пізнавальний туризм, - його метою є не тільки ознайомлення, але й вивчення природних або інших об’єктів.

Екскурсії, подорожі, походи як види пізнавального туризму сприяють поглибленню і зміцненню теоретичних знань, формуванню практичних умінь та навичок, розвивають уяву. Пізнавальний туризм до Франції дуже захоплює екскурсійними маршрутами, що залишить слід на довго у пам’яті.

Для багатьох країн пізнавальний туризм, а саме міжнародний, став найприбутковішою галуззю економіки, а доходи від нього – важливою складовою національних бюджетів. Подорожі та туризм стимулюють розвиток інвестиційних проектів з розбудови транспортної та готельно – туристичної інфраструктури ( аеропортів, шляхів, морських портів, реставрацію історичних пам’яток, музеїв, розвиток природних охоронних зон), що підвищує і якість життя корінного населення.


Случайные файлы

Файл
14838-1.rtf
62070.doc
147926.rtf
79733.rtf
55729.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.