Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле (150868)

Посмотреть архив целиком


За отриманим даними побудовані криві намагнічування, які наведені на мал. 6.5. Визначення мінімального числа ампер витків


По таблиці 5 побудуємо криві намагнічування (мал.6).

По формулі (5.1) визначимо кути, що відповідають провідності зазорів.


(5.1)


де p- коефіцієнт, що враховує відношення масштабів осей ординат і абсцис для графіка, що представляє криві намагнічування магнітної системи.


.


Визначимо кути провідності:


,

,

.


По мал. 6 знайдемо крапку, у якій значення критичної сили, що намагнічує, буде максимальним. Для забезпечення надійного спрацьовування реле необхідно ввести коефіцієнт надійності:


(5.2)


Задамося по формулі (5.2) коефіцієнтом надійності, рівним 1.2. По мал. 6 знаходимо Fmin порівн = 47 А.

Отримане значення підставимо у формулу (5.2) і знайдемо Fкр:


.


За допомогою знайдених по формулі (5.1) значень кутів знаходимо Fрi:


(5.3)


Де Fi- значення сил, що намагнічують, знайдених з мал. 6 за допомогою кутів, розрахованих по формулі (5.1).


,

,

.


6. Розрахунок і побудова тягової характеристики


Електромагнітну силу в робочому повітряному зазорі визначимо по енергетичній формулі:


(6.1)


де - електромагнітна сила, Н;

- падіння магнітної напруги в робочому зазорі, А;

- похідна магнітної провідності робочого зазору, .

Підставимо у формулу (6.1) знайдені вище значення:

Н,

Н,

Н.


За отриманим даними побудуємо тягову характеристику електромагніта:


Графік 8.1. Тягова характеристика електромагніта


7. Розрахунок обмотувальних параметрів реле


Розрахунок котушки зводиться до визначення діаметра проведення, числа витків і опору, визначенню перевищення температури при найбільш несприятливих умовах роботи й уточненню її габаритних розмірів.

Знайдемо довжину середнього витка котушки по формулі:


(7.1)


Де Dвн = 9 мм- внутрішній діаметр обмотки котушки;

Dн = 16,25 мм- зовнішній діаметр обмотки котушки.

.


Знайдемо площу поперечного перерізу проведення обмотки:


(9.2)


де - питомий опір міді при температурі 378єK;

U=24 У – робоча напруга.Розрахуємо діаметр проведення обмотки по формулі:


(9.3)


За довідковим даними вибираємо найближчий стандартний діаметр проведення d= 0,063 мм і виписуємо дані, необхідні для подальшого розрахунку котушки: діаметр проведення з ізоляцією для ПЕВ-2 dиз= 0,09 мм, площа перетину проведення q= 0,003957 мм2.

Знайдемо необхідне число витків котушки:


(7.4)


Де lк= 3 мм- довжина обмотки,

Hк= 36 мм- товщина обмотки,

fк- коефіцієнт заповнення котушки.


(7.5)


Де Kу=0.95- коефіцієнт укладання, що залежить від способу намотування й марки проведення.По формулі (7.4) розрахуємо кількість витків:

.

Обчислимо опір котушки по формулі при температурі 378?K:


(7.6)


.

Визначимо струм у витках по формулі:


(7.7)


Зробимо перевірку проведених розрахунків по наступних формулах:

,(7.8)


.

Обчислена сила в 2,5 рази більше знайденої за графіком, тому що значення Fкр узяте із запасом. Отже, обчислення виконані правильно.

Обчислимо потужність, споживану котушкою:


(7.9)


Розрахуємо температуру перегріву обмотки котушки:


(7.10)


де - коефіцієнт теплопровідності,

S- площа поверхні котушки.

Площа поверхні сердечника котушки обчислюється по формулі (7.11):


(7.11)


Підставимо значення площі у формулу (7.10) і знайдемо температуру перегріву котушки:

Знайдемо максимальну температуру котушки:

(7.12)


де - максимальна температура навколишнього середовища.

Підставивши у формулу (7.12) значення одержимо:

Для намотування котушки було обране мідне намотувальне проведення марки ПЕВ-2, ізоляція якого ставиться до класу А. Для цього класу ізоляції припустимої є температура 378?K. Отримана температура нижче припустимої - отже котушка реле буде працювати нормально.


Висновок


У даному курсовому проекті був зроблений розрахунок реле постійного струму типу РС52. Були розраховані й побудовані криві намагнічування, тягова характеристика. Також була розрахована обмотка котушки реле й максимальна температура, до якої вона може нагріватися в процесі роботи.


Список літератури


  1. Жукова Г.А., Жуків В.П. Курсове й дипломне проектування по низьковольтних електричних апаратах. К., 2006

  2. В.П. Миловзоров Електромагнітні пристрої автоматики. –К., 2000

  3. Ф.А. Ступель Електромеханічні реле. - Харків, 1996 м.

  4. Ройзен В.З. Електромагнітні малогабаритні реле. – К., 1986

  5. Качанов П.А., Мащенко Т.Г. Методичні вказівки до курсового проектування за курсом «Елементи та пристрої автоматики й системи управління». – К., 2003


Случайные файлы

Файл
29792-1.rtf
79450.rtf
55873.rtf
11331-1.rtf
25523-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.